Speciale toegangsrechten beheer

Uit NORA Online
ISOR:Speciale toegangsrechten beheer
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Verwante principes

BIO Thema Toegangsbeveiliging
Binnen dit normenkader èn beveiligingsaspect
Alle Normenkaders
Alle Beveiligingsprincipes
Alle Normen
Beveiligingsaspecten
ISOR

Beheerders hebben voor bepaalde activiteiten speciale systeem bevoegdheden nodig om hun beheer activiteiten uit te voeren. De activiteiten die met zulke bevoegdheden kunnen worden uitgevoerd, kunnen diep ingrijpen in het systeem. Daarom moet hier voorzichtig mee om worden gegaan en zijn hiervoor procedurele maatregelen noodzakelijk.


Criterium

Het toewijzen en gebruik van speciale toegangsrechten moeten worden beperkt en beheerstin een omgeving die vooraf gedefinieerd is en volgens wetgeving en referentiearchitectuur is ingericht. Het is een structurele aanpak..

Doelstelling

Het voorkomen van het misbruik en oneigenlijk gebruik van bedrijfsobjecten.

Risico

Personen die zonder aantoonbare redenen toegang hebben tot bedrijfsobjecten kunnen schade aan de bedrijfsbelangen veroorzaken.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) 9.2.3, NEN-ISO/IEC 27002 9.2.3

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStellingPagina
LTV_U.06.01toewijzenHet toewijzen van speciale toegangsrechten vindt plaats op basis van risico afweging en richtlijnen en procedures.Speciale toegangsrechten worden toegewezen o.b.v. risico afweging, richtlijnen en procedures
LTV_U.06.02toegangsrechtenGebruikers hebben toegang tot speciale toegangsrechten voor zover dat voor de uitoefening van hun taak noodzakelijk is (need to know , need to use).Toegang met speciale toegangsrechten is beperkt voor zover noodzakelijk voor de taakuitoefening
LTV_U.06.03toegangsrechtenGebruikers krijgen slechts toegang tot een noodzakelijk geachte set van applicaties en beheerfuncties.Toegang is beperkt tot tot de noodzakelijk geachte set van applicaties en beheerfuncties
LTV_U.06.04beheerstin een omgeving die vooraf gedefinieerd is en volgens wetgeving en referentiearchitectuur is ingericht. Het is een structurele aanpak.De uitgegeven speciale bevoegdheden worden minimaal ieder kwartaal beoordeeld.De uitgegeven speciale bevoegdheden worden minimaal ieder kwartaal beoordeeld