Element bewerken: ISOR:Toegangbeveiliging(voorzienings)beleid

Ga naar: navigatie, zoeken

U hebt geen rechten om deze pagina te bewerken, want:

  • U hebt geen rechten om de gevraagde handeling uit te voeren.
  • U moet uw e-mailadres bevestigen voor u kunt bewerken. Voer uw e-mailadres in en bevestig het via uw voorkeuren.

U bewerkt de meest recente versie van deze pagina die nog niet goedgekeurd is en standaard niet wordt weergegeven.

Elementtype.png
Een Beveiligingsprincipe is een Themaprincipe vanuit het thema Beveiliging.

Eigenschappen

ID:info.pngDeze eigenschap kan worden gebruikt om een element te voorzien van een unieke identificatie.
Titel:info.pngWordt weergegeven titel van de pagina (zo lang de pagina in de standaard naamruimte staat). Bijzondere eigenschap, wordt gebruikt door de extensie "Semantic Title"
Is subnorm: info.pngSommige normen hebben dieper gaande specificeringen. Deze zijn doorgaans optioneel te zien. Invoer: 0 / 1
Versieaanduiding:info.pngVul hier de huidige geldende versie in.
Gebruik in Nederlandse publieke sector:
Status actualiteit:info.pngKies uit deze lijst de huidige status van dit element. Als de status anders is dan actueel graag ook een tekstuele toelichting (bij beschrijving of toelichting).
Status toelichting:info.pngLeg hier uit waarom de pagina niet 'actueel' is, bijvoorbeeld waar het door is vervangen of wanneer het is vervallen. Leg ook links naar RFC's et cetera.
Practice:
Redactionele wijzigingsdatum: info.pngDit is de datum waarop de laatste versie is geïmplementeerd of de laatste wijziging is aangebracht. Als er geen wijzigingen zijn sinds de publicatiedatum kan dit vak leeg blijven.
Publicatiedatum: info.pngDatum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified)
Beschrijving:info.pngDeze elementeigenschap kan gebruikt worden om een element te voorzien van een beschrijving.
Criterium:info.pngDatgene wat er gedaan moet worden of gerealiseerd
Doelstelling:info.pngGeef hier het doel van de eis op, dus wat de reden is om de eis te stellen. Bijvoorbeeld het beveiligen van een dienst tegen een bepaald type dreigingen.
Risico:info.pngBeschrijf hier het risico dat het ISOR Object probeert te mitigeren
Beveiligingsaspect:info.pngKies hier of de eis in de context Beleid, Uitvoering of Control thuishoort
Invalshoek:info.pngOrdening volgens SIVA-methode in intentie (doel), functie, gedrag of structuur.
Grondslag:info.pngde brondocumenten en hun uitspraken die zijn uitgewerkt in de huidige uitspraak
Is uitwerking van (specificatie):info.pngVerduidelijkt van welk onderdeel van een kader of wet dit een uitwerking is
Afbeelding: Bestand uploaden info.pngLogo voor een bouwsteen, standaard oid
Px:info.pngDe grootte waarin een afbeelding weergegeven moet worden in pixels
Alt-tekst:info.pngVul hier een beschrijving van de afbeelding in voor blinden en slechtzienden
Conformiteitsindicator:info.pngWoord of woorden die de schakeling vormen tussen een ISOR-object en de onderliggende normen

Relaties met andere elementen

Heeft bron: info.png Toegestaan zijn een of meerdere (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Normenkader, Bron
Beginpunt: info.png Toegestaan zijn een of meerdere (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Normenkader-aspect, Bron, Drijfveer, Normenkader

Vrije tekst voor nadere toelichting

 

        Annuleren
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen