Toegangsbeveiligingsbeleid

Uit NORA Online
ISOR:Toegangbeveiligingsbeleid /
Versie door GvdB (overleg | bijdragen) op 21 mei 2024 om 10:45 (Aanpassingen nav publicatie v2.3)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.1 van 29 oktober 2021 van de BIO Thema-uitwerking Toegangsbeveiliging is vervangen door versie 2.3 van 6 november 2023.
De wijzigingen betreffen met name aanpassingen naar aanleiding van publicatie van de [Handreiking BIO2.0-opmaat].
Versie 2.3 in PDF-formaat is op de website [CIP-overheid] gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Resultaat van een besluitvorming omtrent de eisen die de organisatie stelt aan toegang, de middelen die daarbij ingezet worden en beperkingen die gelden bij de inrichting en het beheer.

Objecttoelichting

Het toegangsbeveiligingsbeleid maakt deel uit van het informatiebeveiligingsbeleid en geeft regels en voorschriften voor de organisatorische en technische inrichting van de fysieke toegang tot ruimten waar ICT-middelen zich bevinden en voor toegang tot de informatie en informatieverwerkende faciliteiten zelf, zoals toegang voor gebruikers tot applicaties en toegang voor beheerders tot ICT-componenten. Het toegangsbeveiligingsbeleid beschrijft onder andere de manier waarop de klantorganisatie omgaat met identiteits- en toegangsbeheer.

De control behorende bij het object ‘Toegangsbeveiligingsbeleid’ is bedoeld om richting te geven aan de invulling van operationele activiteiten binnen het uitvoeringsdomein.


Criterium

Een toegangbeveiligingsbeleid behoort te worden vastgesteld, gedocumenteerd en beoordeeld op basis van bedrijfseisen en informatiebeveiligingseisen.

Doelstelling

Het beheersen van de toegang tot informatie.

Risico

Onvoldoende mogelijkheden om enerzijds sturing te geven aan de effectieve en betrouwbare inrichting van toegangsbeveiligingsmaatregelen en anderzijds sturing te geven aan het inrichten van de beheerorganisatie van de autorisatievoorziening en hierover verantwoordingrapportage te laten afgeven.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 9.1.1

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
TBV_B.01.01 Toegangsbeveiligingsbeleid

Het toegangvoorzieningsbeleid:

  • is consistent aan de vigerende wet- en regelgeving en informatiebeveiligingsbeleid;
  • stelt eisen voor beheer van toegangsrechten in een distributie- en netwerkomgeving die alle beschikbare verbindingen herkent.
TBV_B.01.02 Bedrijfseisen

Bij bescherming van toegang tot gegevens wordt aandacht geschonken aan relevante wetgeving en eventuele contractuele verplichtingen.

TBV_B.01.03 Bedrijfseisen

Er zijn standaard gebruikersprofielen met toegangsrechten voor veelvoorkomende rollen in de organisaties.

TBV_B.01.04 Informatiebeveiligingseisen

Informatiespreiding en autorisatie tot informatie worden uitgevoerd met need-to-know- en need-to-use- principes.

TBV_B.01.05 Informatiebeveiligingseisen

Het autorisatiebeheer is procesmatig ingericht (zoals: aanvragen, toekennen, controleren, implementeren, intrekken/beëindigen en periodiek beoordelen).