Een logregel bevat in geen geval gegevens die de beveiliging kunnen doorbreken

Uit NORA Online
ISOR:Een logregel bevat in geen geval gegevens die de beveiliging kunnen doorbreken / (Doorverwezen vanaf ISOR:Toegangsrechten van gebruikers worden na wijzigingen of functieveranderingen beoordeeld)
Ga naar: navigatie, zoeken
De BIO themadocumenten zijn levende documenten, die van tijd tot tijd een update krijgen. Wijzigingen die geïmplementeerd worden in Q4 2019:
  • Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging. Dit kader is ruimer dan alleen logische toegangsbeveiliging. Een deel van de inhoud van het oude thema komt terug in het nieuwe, de resterende pagina's vervallen en worden niet meer bijgehouden.
  • De Privacy Baseline krijgt een nieuwe versie.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

Een logregel bevat in geen geval gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd die de beveiliging kunnen doorbreken (zoals wachtwoorden, inbelnummers, enz.).


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe ISOR:Gebeurtenissen registreren (logging en monitoring) via de conformiteitsindicator logbestanden.

Grondslag