ISOR:Toegangverleningsprocedure: verschil tussen versies

Uit NORA Online
ISOR:Toegangverleningsprocedure
Ga naar: navigatie, zoeken
k (Jbreeman heeft pagina Toegangsverleningsprocedure hernoemd naar Toegangsverleningsprocedure)
(nummer en objenaam aangepast en taalfouten verwijderd)
Regel 1: Regel 1:
{{#Element:
+
{{#element:
|ID=TVZ_U.02
 
|Titel=Toegangsverlening procedure
 
 
|Elementtype=Beveiligingsprincipe
 
|Elementtype=Beveiligingsprincipe
|Versie=1.0
+
|ID=U.02
 +
|Titel=Toegangsverleningsprocedure
 
|Status actualiteit=Actueel
 
|Status actualiteit=Actueel
 
|Redactionele wijzigingsdatum=5-12-2019
 
|Redactionele wijzigingsdatum=5-12-2019
 
|Publicatiedatum=5-12-2019
 
|Publicatiedatum=5-12-2019
|Beschrijving=De toegangsverlening procedure omvat een subprocedure op basis waarvan toegangsrechten voor alle gebruikers, voor fysieke en logische toegang tot alle systemen en diensten worden toegewezen en of ingetrokken.
+
|Beschrijving=De toegangsverleningsprocedure omvat een subprocedure op basis waarvan toegangsrechten voor alle gebruikers, voor fysieke en logische toegang tot alle systemen en diensten worden toegewezen en of ingetrokken.
|Heeft bron=BIO Thema Toegangsbeveiliging
+
|Criterium=Een formele ''gebruikers toegangsverleningsprocedure'' moet worden geïmplementeerd om toegangsrechten voor alle typen gebruikers en voor alle systemen en diensten toe te wijzen of in te trekken.
|Criterium=Een formele ''gebruikers toegangverleningsprocedure'' moet worden geïmplementeerd om toegangsrechten voor alle typen gebruikers en voor alle systemen en diensten toe te wijzen of in te trekken.
 
 
|Doelstelling=Het bewerkstelligen van een formele bevestiging voor gebruikersbevoegdheden.
 
|Doelstelling=Het bewerkstelligen van een formele bevestiging voor gebruikersbevoegdheden.
 
|Risico=Als formele goedkeuring van bevoegdheden ontbreekt, dan bestaat er geen duidelijkheid over wie welke handelingen mag verrichten.
 
|Risico=Als formele goedkeuring van bevoegdheden ontbreekt, dan bestaat er geen duidelijkheid over wie welke handelingen mag verrichten.
Regel 16: Regel 14:
 
|Grondslag=* NEN-ISO/IEC 27002: 9.2.2
 
|Grondslag=* NEN-ISO/IEC 27002: 9.2.2
 
|Conformiteitsindicator=gebruikers toegangsverlening procedure
 
|Conformiteitsindicator=gebruikers toegangsverlening procedure
 +
|Heeft bron=BIO Thema Toegangsbeveiliging
 +
|Versie=1.0
 
|Heeft ouder=ISOR:BIO Thema Toegangsbeveiliging Uitvoering
 
|Heeft ouder=ISOR:BIO Thema Toegangsbeveiliging Uitvoering
 
}}
 
}}

Versie van 12 mrt 2020 om 17:27

Versie 1.0 van 29 november 2019 van de BIO Thema-uitwerking Toegangsbeveiliging is vervangen door versie 2.0 van 23 oktober 2020.
Voor de actuele versie van deze BIO Thema-uitwerking in pdf-formaat ga naar de website BIO-overheid/producten.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

De toegangsverleningsprocedure omvat een subprocedure op basis waarvan toegangsrechten voor alle gebruikers, voor fysieke en logische toegang tot alle systemen en diensten worden toegewezen en of ingetrokken.


Criterium

Een formele gebruikers toegangsverleningsprocedure moet worden geïmplementeerd om toegangsrechten voor alle typen gebruikers en voor alle systemen en diensten toe te wijzen of in te trekken.

Doelstelling

Het bewerkstelligen van een formele bevestiging voor gebruikersbevoegdheden.

Risico

Als formele goedkeuring van bevoegdheden ontbreekt, dan bestaat er geen duidelijkheid over wie welke handelingen mag verrichten.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 9.2.2

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
TBV_U.02.01 Gebruikers toegangverleningsprocedure

Er is uitsluitend toegang verleend tot informatiesystemen na autorisatie door een bevoegde functionaris.

TBV_U.02.02 Gebruikers toegangverleningsprocedure

Op basis van een risicoafweging is bepaald waar en op welke wijze functiescheiding wordt toegepast en welke toegangsrechten worden gegeven.

TBV_U.02.03 Gebruikers toegangverleningsprocedure

Er is een actueel mandaatregister of er zijn functieprofielen waaruit blijkt welke personen bevoegdheden hebben voor het verlenen van toegangsrechten.