ISOR:Toegangverleningsprocedure: verschil tussen versies

Uit NORA Online
ISOR:Toegangverleningsprocedure
Ga naar: navigatie, zoeken
k (Tekst vervangen - 'BIO Thema Toegangbeveiliging' door 'BIO Thema Toegangsbeveiliging')
(aangepast naar nieuwe versie gedaan met Jan Breeman)
Regel 1: Regel 1:
 
{{#Element:
 
{{#Element:
|ID=LTV_U.02
+
|ID=TVZ_U.02
 
|Titel=Toegangsverlening procedure
 
|Titel=Toegangsverlening procedure
 
|Elementtype=Beveiligingsprincipe
 
|Elementtype=Beveiligingsprincipe
|Versie=0.96
+
|Versie=1.0
 
|Status actualiteit=Actueel
 
|Status actualiteit=Actueel
|Redactionele wijzigingsdatum=29 jan 2018
+
|Redactionele wijzigingsdatum=27-3-2019
|Publicatiedatum=29 jan 2018
+
|Publicatiedatum=31-10-2019
|Beschrijving=De Toegangsverlening procedure omvat een procedure op basis waarvan toegangsrechten voor alle gebruikers, voor fysieke en logische toegang tot alle systemen en diensten worden toegewezen en of ingetrokken.
+
|Beschrijving=De toegangsverlening procedure omvat een subprocedure op basis waarvan toegangsrechten voor alle gebruikers, voor fysieke en logische toegang tot alle systemen en diensten worden toegewezen en of ingetrokken.
 
|Heeft bron=BIO Thema Toegangsbeveiliging
 
|Heeft bron=BIO Thema Toegangsbeveiliging
|Criterium=Een formele ''gebruikers toegangsverleningsprocedure'' (GTV) moet te worden geïmplementeerd om toegangsrechten voor alle typen gebruikers en voor alle systemen en diensten toe te wijzen of in te trekken.
+
|Criterium=Een formele ''gebruikers toegangverleningsprocedure'' (GTV) moet worden geïmplementeerd om toegangsrechten voor alle typen gebruikers en voor alle systemen en diensten toe te wijzen of in te trekken.
|Doelstelling=Zorgdragen voor een formele bevestiging van gebruikersbevoegdheden
 
|Risico=Als formele goedkeuring van bevoegdheden ontbreekt, dan bestaat er geen duidelijkheid over wie welke handelingen mag verrichten.
 
 
|Beveiligingsaspect=Uitvoering
 
|Beveiligingsaspect=Uitvoering
 
|Invalshoek=Intentie
 
|Invalshoek=Intentie
|Grondslag=* BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst): 9.2.2
+
|Grondslag=* NEN-ISO/IEC 27002: 9.2.2
* NEN-ISO/IEC 27002: 9.2.2
+
* BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid): 9.2.2
|Conformiteitsindicator=gebruikers toegangsverleningsprocedure
+
|Conformiteitsindicator=gebruikers toegangverleningsprocedure
|Heeft ouder=ISOR:Toegangbeveiliging Uitvoeringdomein
+
|Heeft ouder=ISOR:BIO Thema Toegangbeveiliging Uitvoering
 
}}
 
}}

Versie van 4 nov 2019 om 12:32

Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging in december 2019.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

De toegangsverlening procedure omvat een subprocedure op basis waarvan toegangsrechten voor alle gebruikers, voor fysieke en logische toegang tot alle systemen en diensten worden toegewezen en of ingetrokken.


Criterium

Een formele gebruikers toegangverleningsprocedure (GTV) moet worden geïmplementeerd om toegangsrechten voor alle typen gebruikers en voor alle systemen en diensten toe te wijzen of in te trekken.

Doelstelling

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO 2019 9.2.2

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
TBV_U.02.01 Gebruikers toegangverleningsprocedure

Er is uitsluitend toegang verleend tot informatiesystemen na autorisatieHet proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT voorzieningen door een bevoegde functionaris.

TBV_U.02.02 Gebruikers toegangverleningsprocedure

Op basis van een risicoafweging is bepaald waar en op welke wijze functiescheiding wordt toegepast en welke toegangsrechten worden gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.

TBV_U.02.03 Gebruikers toegangverleningsprocedure

Er is een actueel mandaatregister of er zijn functieprofielen waaruit blijkt welke personen bevoegdheden hebben voor het verlenen van toegangsrechten.