ISOR:Uitzondering op melden van datalek aan AP: verschil tussen versies

Uit NORA Online
ISOR:Uitzondering op melden van datalek aan AP
Ga naar: navigatie, zoeken
(voetnoten toegevoegd)
Regel 18: Regel 18:
 
* de organisatie een financiële onderneming is in de zin van de Wet op het financieel toezicht<Ref>Avg art. 34.</Ref>.
 
* de organisatie een financiële onderneming is in de zin van de Wet op het financieel toezicht<Ref>Avg art. 34.</Ref>.
  
====References/>
+
====Voetnoten====
 +
<References/>
 
|Conformiteitsindicator=uitzondering
 
|Conformiteitsindicator=uitzondering
 
|Heeft bron=de Privacy Baseline
 
|Heeft bron=de Privacy Baseline

Versie van 15 jan 2018 om 09:06

The given value "De verantwoordelijke hoeft het datalek niet te melden aan de AP als:
 • het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, of:
 • wanneer melding afbreuk zou doen aan een zwaarwegend belang;
 • de verantwoordelijke een aanbieder is van openbare elektronische communicatiediensten zoals bedoeld in de Telecommunicatiewet[1];
 • de organisatie een financiële onderneming is in de zin van de Wet op het financieel toezicht[2].

Voetnoten

 1. Avg art. 95.
 2. Avg art. 34.
" contains strip markers and therefore it cannot be parsed sufficiently.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

De verantwoordelijke hoeft het datalek niet te melden aan de AP als:

 • het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, of:
 • wanneer melding afbreuk zou doen aan een zwaarwegend belang;
 • de verantwoordelijke een aanbieder is van openbare elektronische communicatiediensten zoals bedoeld in de Telecommunicatiewet[1];
 • de organisatie een financiële onderneming is in de zin van de Wet op het financieel toezicht[2].

Voetnoten

 1. Avg art. 95.
 2. Avg art. 34.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Meldplicht Datalekken via de conformiteitsindicator uitzondering.

Grondslag