Uitzondering op melden van datalek aan AP

Uit NORA Online
ISOR:Uitzondering op melden van datalek aan AP /
Versie door Jdirks2 (Overleg | bijdragen) op 26 dec 2017 om 22:59 (Tekst vervangen - '|Publicatiedatum=16-10-17' door '|Publicatiedatum=16-10-2017')

Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

De verantwoordelijke hoeft het datalek niet te melden aan de AP als:

  • het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, of:
  • wanneer melding afbreuk zou doen aan een zwaarwegend belang;
  • de verantwoordelijke een aanbieder is van openbare elektronische communicatiediensten zoals bedoeld in de Telecommunicatiewet;
  • de organisatie een financiële onderneming is in de zin van de Wet op het financieel toezicht.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Meldplicht Datalekken via de conformiteitsindicator uitzondering.

Grondslag