ISOR:Uitzondering op melden van datalek aan AP

Uit NORA Online
ISOR:Uitzondering op melden van datalek aan AP /
Versie door Jbreeman (Overleg | bijdragen) op 15 jan 2018 om 09:05 (voetnoten toegevoegd)

Ga naar: navigatie, zoeken

The given value "De verantwoordelijke hoeft het datalek niet te melden aan de AP als:
 • het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, of:
 • wanneer melding afbreuk zou doen aan een zwaarwegend belang;
 • de verantwoordelijke een aanbieder is van openbare elektronische communicatiediensten zoals bedoeld in de Telecommunicatiewet[1];
 • de organisatie een financiële onderneming is in de zin van de Wet op het financieel toezicht[2].
====References/>" contains strip markers and therefore it cannot be parsed sufficiently.
{{Norm|Element=Uitzondering op melden van datalek aan AP||Elementtype=Norm|ID=PRIV_C.03.04.01|Titel=Uitzondering op melden van datalek aan AP|Kent element met zelfde titel=Nee|Is subnorm=Nee|Versieaanduiding=3.1|Gebruik in Nederlandse publieke sector=In gebruik|Status actualiteit=Actueel|Practice=CIP|Redactionele wijzigingsdatumDatum waarop de laatste versie is geïmplementeerd of de laatste wijziging is aangebracht.=2017/10/16|Beveiligingsaspect=Control|Stelling=De verantwoordelijke hoeft het datalek niet te melden aan de AP als:
 • het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, of:
 • wanneer melding afbreuk zou doen aan een zwaarwegend belang;
 • de verantwoordelijke een aanbieder is van openbare elektronische communicatiediensten zoals bedoeld in de Telecommunicatiewet[1];
 • de organisatie een financiële onderneming is in de zin van de Wet op het financieel toezicht[2].

====References/>|Conformiteitsindicator=uitzondering|Heeft bron=de Privacy Baseline|Heeft ouder=ISOR:Meldplicht Datalekken|Realiseert=ISOR:Meldplicht Datalekken}}{{SmartCoreEpilogue|Element=Uitzondering op melden van datalek aan AP||Elementtype=Norm|ID=PRIV_C.03.04.01|Titel=Uitzondering op melden van datalek aan AP|Kent element met zelfde titel=Nee|Is subnorm=Nee|Versieaanduiding=3.1|Gebruik in Nederlandse publieke sector=In gebruik|Status actualiteit=Actueel|Practice=CIP|Redactionele wijzigingsdatumDatum waarop de laatste versie is geïmplementeerd of de laatste wijziging is aangebracht.=2017/10/16|Beveiligingsaspect=Control|Stelling=De verantwoordelijke hoeft het datalek niet te melden aan de AP als:

 • het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, of:
 • wanneer melding afbreuk zou doen aan een zwaarwegend belang;
 • de verantwoordelijke een aanbieder is van openbare elektronische communicatiediensten zoals bedoeld in de Telecommunicatiewet[1];
 • de organisatie een financiële onderneming is in de zin van de Wet op het financieel toezicht[2].
====References/>|Conformiteitsindicator=uitzondering|Heeft bron=de Privacy Baseline|Heeft ouder=ISOR:Meldplicht Datalekken|Realiseert=ISOR:Meldplicht Datalekken}}
 1. Avg art. 95.
 2. Avg art. 34.