Uitzondering op melden van datalek aan AP

Uit NORA Online
ISOR:Uitzondering op melden van datalek aan AP /
Versie door Jbreeman (Overleg | bijdragen) op 15 jan 2018 om 09:06

Ga naar: navigatie, zoeken

The given value "De verantwoordelijke hoeft het datalek niet te melden aan de AP als:
 • het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, of:
 • wanneer melding afbreuk zou doen aan een zwaarwegend belang;
 • de verantwoordelijke een aanbieder is van openbare elektronische communicatiediensten zoals bedoeld in de Telecommunicatiewet[1];
 • de organisatie een financiële onderneming is in de zin van de Wet op het financieel toezicht[2].

Voetnoten

 1. Avg art. 95.
 2. Avg art. 34.
" contains strip markers and therefore it cannot be parsed sufficiently.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

De verantwoordelijke hoeft het datalek niet te melden aan de AP als:

 • het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, of:
 • wanneer melding afbreuk zou doen aan een zwaarwegend belang;
 • de verantwoordelijke een aanbieder is van openbare elektronische communicatiediensten zoals bedoeld in de Telecommunicatiewet[1];
 • de organisatie een financiële onderneming is in de zin van de Wet op het financieel toezicht[2].

Voetnoten

 1. Avg art. 95.
 2. Avg art. 34.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Meldplicht Datalekken via de conformiteitsindicator uitzondering.

Grondslag