Informatie

Uit NORA Online
Informatie
Ga naar: navigatie, zoeken
Tekening van boek met a en z er op
Onderdeel van Begrippenkader NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur


Definitie: Betekenisvolle gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd.

Bron: NEN-ISO 9000
Vastgesteld in: NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening
Toelichting: Er zijn veel verschillende soorten informatie die de overheid deelt. Een aantal voorbeelden (niet limitatief):

 • informatie over personen, organisaties en objecten (gebouwen, voertuigen, etc.);
 • informatie als onderdeel van een processtap, zoals een ingevulde vergunningaanvraag, een bestelling of een klacht;
 • informatie die de overheid produceert als uitvloeisel van processen, zoals beleidsstukken, wetgeving, onderzoeken en vergunningen;
 • informatie over het functioneren van de overheid, zoals dienstbeschrijvingen, leveringsvoorwaardenDe op schrift gestelde voorwaarden op basis waarvan standaard de levering van diensten plaatsvindt. en rapportages.

Cluster

Afgeleide principes bij dit cluster:

 • AP12: Afnemers wordt niet naar reeds bekende informatie gevraagd
 • AP13: Alle gebruikte informatieobjecten zijn afkomstig uit een bronregistratieDe plaats waar een gegeven of document voor de eerste keer is vastgelegd.
 • AP14: Bij gerede twijfelEr is sprake van gerede twijfel bij een afnemer over de juistheid van een gegeven als er voldaan wordt aan de volgende criteria: :* er is een sterk vermoeden dat een (authentiek) gegeven onjuist is, :* dat vermoeden is gebaseerd op kennis en kunde van de eigen processen en doelgroep van de afnemer (een combinatie van kennis, kunde en gezond verstand), :* de afnemer kent de definitie van dit (authentiek) gegeven. De afnemer moet weten wat de definitie van een gegeven in een basisregistratie is om te kunnen beoordelen of het niet klopt. aan de juistheid van informatie, meldt de dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) dit aan de verantwoordelijke bronhouder
 • AP15: Het doel waarvoor informatie wordt (her)gebruikt is verenigbaar met het doel waarvoor deze oorspronkelijk is verzameld.
 • AP17: De aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn, uniek geïdentificeerd, in een informatiemodel beschreven.
 • AP18: De dienst ontsluit ruimtelijke informatie locatiegewijs.


Vervallen of vervangen principes bij dit cluster:

 • AP16: Informatieobjecten zijn uniek geïdentificeerd
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen