Informatie-objecten systematisch beschreven: verschil tussen versies

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
(SmartCore 2.0)
 
k (smartcore 2.0 toegepast)
(24 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven)
Regel 3: Regel 3:
 
|ID=AP17
 
|ID=AP17
 
|Stelling=De aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn systematisch beschreven en op passende wijze gemodelleerd.
 
|Stelling=De aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn systematisch beschreven en op passende wijze gemodelleerd.
|Beschrijving=Samenwerking tussen -en ook binnen- organisaties is alleen goed mogelijk wanneer de betrokkenen de relevante informatieobjecten eenduidig begrijpen en kunnen toepassen. Daarvoor is een systematische beschrijving vereist. Informatieobjecten die in de dienst gecreëerd en gebruikt worden, moeten beschreven zijn om hergebruikt te kunnen worden.
+
|Rationale=Samenwerking tussen en ook binnen organisaties is alleen goed mogelijk wanneer de betrokkenen de relevante informatieobjecten eenduidig begrijpen en kunnen toepassen. Daarvoor is een systematische beschrijving vereist.
|Toelichting rationale=Metagegevens over de context maken het mogelijk om informatieobjecten te interpreteren, ook buiten de oorspronkelijke omgeving waarin ze zijn ontstaan en een rol hebben vervuld. Het begrip context betreft zowel de samenhang met het werkproces, als de samenhang met de andere, door de organisatie ontvangen en opgemaakte informatieobjecten.
 
  
Vastleggen van metagegevens over de context, inhoud, structuur, vorm en gedrag evenals het beheer en gebruik van informatieobjecten is nodig voor:
+
Vastleggen van standaard metagegevens over de context, inhoud, structuur, vorm en gedrag evenals het beheer en gebruik van informatieobjecten heeft als doel:
* ondersteunen van de uitwisselbaarheid tussen organisaties en/of systemen
+
*het mogelijk maken van hergebruik van informatieobjecten binnen wet- en regelgeving
* waarborgen van de kwaliteit en duurzaamheid, in termen van authenticiteit betrouwbaarheid, integriteit en bruikbaarheid
+
*ondersteunen van de uitwisselbaarheid van informatie tussen publieke organisaties en hun voorzieningen daarvoor
* waarborgen van vindbaarheid en toegankelijkheid
+
*waarborgen van de kwaliteit in termen van authenticiteit, betrouwbaarheid, volledigheid, integriteit, bruikbaarheid en duurzaamheid
* het mogelijk maken van het beheren en reproduceren
+
*waarborgen van vindbaarheid, identificatie en toegankelijkheid  
* herleiden van het doel van de inwinning
+
*het mogelijk maken van beheer en reproductie
|Toelichting implicaties=# Alle partijen gebruiken dezelfde systematiek van beschrijving.
+
*herleiden van het doel en de context van de inwinning
Welke afspraken hier reeds over zijn gemaakt door diverse overheidsorganisaties is, inclusief een nadere toelichting, te vinden op: [[Gegevenswoordenboeken]]
+
|Implicaties=#Alle partijen wijken alleen beargumenteerd af van een gekozen standaard of [[Gegevensbeschrijvingen/Handreiking|deze handreiking]]
# Geadviseerd wordt de volgende metagegevens over objecten vast te leggen:
+
#Gegevensbeschrijvingen zijn vindbaar met gebruikelijke termen
## Naam
+
#De betekenis van gehanteerde begrippen is duidelijk (transparant)
## Identificatie
+
#De beschrijving is op internet gepubliceerd en voor mensen leesbaar (toegankelijk)
## Omschrijving
+
#De beschrijving is bij voorkeur ook machinaal lees- en interpreteerbaar (toegankelijk)
## Populatie
+
 
enz
+
Om deze implicaties te realiseren, wordt aanbevolen de [[Gegevensbeschrijvingen/Handreiking|handreiking]] te gebruiken. Daarin wordt ook verwezen naar de in acht te nemen [[Gegevensbeschrijvingen/Standaarden voor gegevensbeschrijvingen|Standaarden informatieobjecten]].
Voor een nadere toelichting hiervan zie [[Toelichting objecten]]
 
# Geadviseerd wordt de volgende metagegevens over attributen vast te leggen:
 
## Naam
 
## Identificatie
 
## Omschrijving
 
## Gerelateerd object
 
## Herkomst waarde
 
## Formaat
 
## Toegestane waarden
 
## Terugmelding
 
## Authentiek
 
## Kwaliteit
 
enz
 
Voor een nadere toelichting hiervan zie [[Toelichting attributen]]
 
# Bij het maken van keuzes voor een modelleermethode wordt gelet op de volgende aspecten:
 
#* Let op schaalbaarheid: kies een aanpak die voldoende ruimte biedt voor groei en uitbreiding.
 
#* Onderken verschillende probleemsoorten: voor verschillende probleemsoorten kunnen verschillende best practices gelden
 
#* Hanteer kleine metamodellen: Om overstappen tussen verschillende (families van) benaderingen overzichtelijk en beheersbaar te houden, verdient het aanbeveling kleine ‘metamodellen’ te hanteren. Grotere meta-modellen bieden meer structuur en houvast, maar zijn lastiger aan te passen of om te zetten.
 
#* Scheid betekenis van regels: dat maakt het gemakkelijker om te beheren en veranderingen door te voeren. Vooral bij grootschalige regelgerichte benaderingen, is het zaak om daarbij een aparte betekenislaag te hanteren.
 
|Voorbeelden=De beschrijvingssystematiek van de Basisregistraties, zoals opgenomen in de [http://www.e-overheid.nl/onderwerpen/stelselinformatiepunt/stelsel-van-basisregistraties/stelselvoorzieningen/stelselcatalogus Stelsel Catalogus]
 
 
|Cluster=Informatie
 
|Cluster=Informatie
 
|Architectuurlaag=Informatiearchitectuur
 
|Architectuurlaag=Informatiearchitectuur
 
|Architectuurdomein=Berichten en Gegevens
 
|Architectuurdomein=Berichten en Gegevens
 
|Toepassingsgebied=Generiek
 
|Toepassingsgebied=Generiek
|Heeft bron=NORA 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening
+
|Realiseert=Vindbaar, Toegankelijk, Standaard (Basisprincipe), Transparant
|Realiseert=Vindbaar, Toegankelijk, Transparant,
+
|Paginanaam=Informatie-objecten systematisch beschreven (concept)
|Paginanaam=Informatie-objecten systematisch beschreven
 
 
}}
 
}}
 +
[[Categorie:Semantiek]]

Versie van 27 jan 2015 om 20:29

 
Afgeleid principe.png
Afgeleide principes zijn principes die volgen uit de NORA-basisprincipes en die een verdere concretisering van die basisprincipes beogen.

Eigenschappen

IDAP17
StellingDe aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn systematisch beschreven en op passende wijze gemodelleerd.
RationaleSamenwerking tussen en ook binnen organisaties is alleen goed mogelijk wanneer de betrokkenen de relevante informatieobjecten eenduidig begrijpen en kunnen toepassen. Daarvoor is een systematische beschrijving vereist.

Vastleggen van standaard metagegevens over de context, inhoud, structuur, vorm en gedrag evenals het beheer en gebruik van informatieobjecten heeft als doel:

 • het mogelijk maken van hergebruik van informatieobjecten binnen wet- en regelgeving
 • ondersteunen van de uitwisselbaarheid van informatie tussen publieke organisaties en hun voorzieningen daarvoor
 • waarborgen van de kwaliteit in termen van authenticiteit, betrouwbaarheid, volledigheid, integriteit, bruikbaarheid en duurzaamheid
 • waarborgen van vindbaarheid, identificatie en toegankelijkheid
 • het mogelijk maken van beheer en reproductie
 • herleiden van het doel en de context van de inwinning
Implicaties
 1. Alle partijen wijken alleen beargumenteerd af van een gekozen standaard of deze handreiking
 2. Gegevensbeschrijvingen zijn vindbaar met gebruikelijke termen
 3. De betekenis van gehanteerde begrippen is duidelijk (transparant)
 4. De beschrijving is op internet gepubliceerd en voor mensen leesbaar (toegankelijk)
 5. De beschrijving is bij voorkeur ook machinaal lees- en interpreteerbaar (toegankelijk)
Om deze implicaties te realiseren, wordt aanbevolen de handreiking te gebruiken. Daarin wordt ook verwezen naar de in acht te nemen Standaarden informatieobjecten.
ClusterInformatie
ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ArchitectuurdomeinBerichten en Gegevens
ToepassingsgebiedGeneriek

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Informatie-objecten systematisch beschrevenRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Relatie PRIV U.02-AP17 (Relatiebeschrijving)EindpuntInformatie-objecten systematisch beschreven
Relatie PRIV U.07-AP17 (Relatiebeschrijving)EindpuntInformatie-objecten systematisch beschreven
Relatie PRIV U.02-AP17 (Relatiebeschrijving)Is gerelateerd aanInformatie-objecten systematisch beschreven
Relatie PRIV U.07-AP17 (Relatiebeschrijving)Is gerelateerd aanInformatie-objecten systematisch beschreven