Input-/output-validatie

Uit NORA Online
Versie door Annemiekedewit (overleg | bijdragen) op 19 nov 2021 om 13:16 (objectdefinitie toegevoegd)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 1.1 van 30 maart 2021 van de BIO Thema-uitwerking Softwarepakketten is vervangen door versie 1.2 van 26 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 1.2 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft een syntaxvalidatie van de input- en outputdata van een softwarepakket.

Objecttoelichting

Het softwarepakket ontvangt invoer van de gebruiker en van andere applicaties. Deze invoer kan verschillende vormen hebben. Het softwarepakket dient eerst de invoer te normaliseren, voordat een validatie van de invoer kan worden uitgevoerd via mechanismen voor filtering.


Om de integriteit van de informatievoorziening te kunnen waarborgen, zijn inputvalidaties onmisbaar. Dit geldt ook voor elektronische berichten, zoals een E-factuur, loonaangifte etc.


Een bekende kwetsbaarheid van applicaties en dus ook van softwarepakketten is de zogenaamde SQL-injection. Als een applicatie de syntax van gebruikersinput niet of onvoldoende controleert op datgene wat nodig is voor de ontworpen applicatiefuncties, maar naar gebruikers toe bijvoorbeeld ook systeemcommando’s reageert, dan is de kans groot dat het softwarepakket gehackt kan worden.


Deze kwetsbaarheden zijn door inputvalidatie relatief eenvoudig te voorkomen. Input-/outputcontroles verdienen extra aandacht bij softwarepakketten die worden gebruikt via openbare netwerken als internet, om zo het lagere beheersingsniveau van die omgeving te compenseren.

Schaalgrootte

Elke schaalgrootte.

Voor wie

Leverancier.


Criterium

Het softwarepakket behoort mechanismen te bevatten voor normalisatie en validatie van invoer en voor schoning van de uitvoer.

Doelstelling

Het beschermen van bedrijfsprocessen door zekerheid te verschaffen over de integriteit van de verwerkte data.

Risico

Misbruiken van softwarepakketten en ongemerkt toegang krijgen tot gegevens en de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de data schaden.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is Grip op Secure Software Development SSD-19 en SSD-20

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
SWP_U.04.01 Normalisatie

Het softwarepakket zorgt dat de invoer in een gestandaardiseerde vorm komt, zodat deze herkend en gevalideerd kan worden.

SWP_U.04.02 Validatie

Foute, ongeldige of verboden invoer wordt geweigerd of onschadelijk gemaakt. Het softwarepakket (of Software as a Service (SaaS)) voert deze controle van de invoer uit aan de serverzijde en vertrouwt niet op maatregelen aan de clientzijde.

SWP_U.04.03 Validatie

Het softwarepakket (of Software as a Service (SaaS)) valideert alle invoer die de gebruiker aan het softwarepakket verstrekt.

SWP_U.04.04 Validatie

Binnen het softwarepakket zijn beveiligingsmechanismen ingebouwd om bij import van gegevens, zogenaamde ‘ingesloten’ aanvallen te detecteren.

SWP_U.04.05 Schoning

Alle uitvoer wordt naar een veilig formaat geconverteerd.