Kennismodel NORA: verschil tussen versies

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
(Releasekalender e-Overheid vervangen door Releasekalender Digitale Overheid)
(normtieve vervangen door normatieve)
Regel 13: Regel 13:
  
 
Conform eerdere besluitvorming <ref>[[NORA Architectuur Board/2014-03-26#6. ArchiMate|Besluit in NORA Architectuur Board van 26 maart 2014]]</ref> is het kennismodel beschreven in de Archimate-notatie (conform ArchiMate 2.0 specificatie).
 
Conform eerdere besluitvorming <ref>[[NORA Architectuur Board/2014-03-26#6. ArchiMate|Besluit in NORA Architectuur Board van 26 maart 2014]]</ref> is het kennismodel beschreven in de Archimate-notatie (conform ArchiMate 2.0 specificatie).
Voor normtieve uitspraken wordt gebruik gemaakt van de ArchiMate 2.0 motivational extension. Deze uitbreiding op de ArchiMate kern introduceert zogenaamde Motivational Elements (‘uitspraken’), waaronder Goals (NORA: Doelen), Principles (NORA: Principes) en Requirements (NORA: Normen). Er bestaat een hiërarchische relatie tussen deze elementen: Normen realiseren Principes, Principes realiseren Doelen. Op het niveau van Principes is binnen NORA nog een verdere hiërarchische tweedeling aangebracht: Basisprincipes worden gerealiseerd door Afgeleide Principes.
+
Voor normatieve uitspraken wordt gebruik gemaakt van de ArchiMate 2.0 motivational extension. Deze uitbreiding op de ArchiMate kern introduceert zogenaamde Motivational Elements (‘uitspraken’), waaronder Goals (NORA: Doelen), Principles (NORA: Principes) en Requirements (NORA: Normen). Er bestaat een hiërarchische relatie tussen deze elementen: Normen realiseren Principes, Principes realiseren Doelen. Op het niveau van Principes is binnen NORA nog een verdere hiërarchische tweedeling aangebracht: Basisprincipes worden gerealiseerd door Afgeleide Principes.
  
 
==NORA Dashboard==
 
==NORA Dashboard==

Versie van 1 mei 2017 om 16:48

Kennismodel.png

Dit kennismodel, ook wel metamodel genoemd, geeft inzicht in de voor NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur relevante architectuurobjecten en hun onderlinge samenhang. Het hart wordt gevormd door de elementen Beleidskader, Principe (zowel Basisprincipes als Afgeleide principes), Standaard en Bouwsteen, want daarmee wordt richting gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat aan het ontwerp en de realisatie van dienstverlening. De inhoud van de wiki, de kennis die de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur omvat, is geordend volgens deze elementen van het kennismodel. NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur maakt gebruik van verschillende bronnen om die kennis in samenhang te ontsluiten. Zo komen standaarden voornamelijk van het Forum Standaardisatie en is de Releasekalender Digitale Overheid leidend voor de definitie van bouwstenen. Op deze manier vormt NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur niet nòg een set met afspraken waar overheden zich aan moeten houden, maar biedt NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur juist een overzicht van en inzicht in bestaande afspraken voor toepassing in het ontwerp van diensten.

Het element Begrip omvat de verklaring van de gebruikte architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.-termen (vaak jargon van de specialisten).

Het element Thema geeft de mogelijkheid om actuele vraagstukken te beschrijven in termen van de elementen van het kennismodel, waardoor samenhang voor dat thema wordt aangebracht met de bestaande digitale infrastructuur van de overheid.

Gebaseerd op ArchiMate en Togaf

Er is zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de standaarden TOGAF en ArchiMate. Daarmee sluit de kennis in NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur aan bij de praktijk en taal van architecten. Door een gezamenlijke taal te hanteren, kunnen NORA dochters eenduidig voortbouwen op de algemene kennis in NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur. Ook helpt het de architecten van verschillende overheidsorganisaties die diensten (her)ontwerpen, om snel verschillen en overeenkomsten in kaart te brengen. Zo zullen diensten beter op elkaar gaan aansluiten.

Conform eerdere besluitvorming [1] is het kennismodel beschreven in de Archimate-notatie (conform ArchiMate 2.0 specificatie). Voor normatieve uitspraken wordt gebruik gemaakt van de ArchiMate 2.0 motivational extension. Deze uitbreiding op de ArchiMate kern introduceert zogenaamde Motivational Elements (‘uitspraken’), waaronder Goals (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur: Doelen), Principles (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur: Principes) en Requirements (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur: Normen). Er bestaat een hiërarchische relatie tussen deze elementen: Normen realiseren Principes, Principes realiseren Doelen. Op het niveau van Principes is binnen NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur nog een verdere hiërarchische tweedeling aangebracht: Basisprincipes worden gerealiseerd door Afgeleide Principes.

NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Dashboard

Deze functionaliteit maakt het mogelijk om de kennis in de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur vergelijkbaar en overerfbaar te maken voor de kennis in NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur dochters. Een voorwaarde hiervoor is dat die kennis soortgelijke typering kent: de kennismodellen moeten daartoe op elkaar zijn afgestemd en met name de basis elementen Principes, Standaarden en Bouwstenen. De kennismodellen van de NORA-dochters zijn momenteel nog niet afdoende op het kennismodel van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur afgestemd om overerving geheel geautomatiseerd te laten verlopen. Met de ROSA en de EAR zijn echter al de eerste geautomatiseerde overervingen gerealiseerd. Bekijk, bij voorbeeld, het Overzicht principes ROSA uit NORA.

Zie ook wat over de kennismodellen van NORA-dochters is aangegeven bij begrippenkader.

Uitgebreid Kennismodel

Meer in detail, d.w.z. naast de architectuurobjecten (elementen) ook inclusief de attributen, ziet het kennismodel NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur er als volgt uit: NORMA.jpg Bekijk het kennismodel ook in de wiki.

Voetnoten

  1. Besluit in NORA Architectuur Board van 26 maart 2014