Kennismodel NORA

Uit NORA Online
Versie door Lvdwijst (Overleg | bijdragen) op 1 mei 2017 om 15:48 (normtieve vervangen door normatieve)

Ga naar: navigatie, zoeken

Kennismodel.png

Dit kennismodel, ook wel metamodel genoemd, geeft inzicht in de voor NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur relevante architectuurobjecten en hun onderlinge samenhang. Het hart wordt gevormd door de elementen Beleidskader, Principe (zowel Basisprincipes als Afgeleide principes), Standaard en Bouwsteen, want daarmee wordt richting gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat aan het ontwerp en de realisatie van dienstverlening. De inhoud van de wiki, de kennis die de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur omvat, is geordend volgens deze elementen van het kennismodel. NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur maakt gebruik van verschillende bronnen om die kennis in samenhang te ontsluiten. Zo komen standaarden voornamelijk van het Forum Standaardisatie en is de Releasekalender Digitale Overheid leidend voor de definitie van bouwstenen. Op deze manier vormt NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur niet nòg een set met afspraken waar overheden zich aan moeten houden, maar biedt NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur juist een overzicht van en inzicht in bestaande afspraken voor toepassing in het ontwerp van diensten.

Het element Begrip omvat de verklaring van de gebruikte architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.-termen (vaak jargon van de specialisten).

Het element Thema geeft de mogelijkheid om actuele vraagstukken te beschrijven in termen van de elementen van het kennismodel, waardoor samenhang voor dat thema wordt aangebracht met de bestaande digitale infrastructuur van de overheid.

Gebaseerd op ArchiMate en Togaf

Er is zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de standaarden TOGAF en ArchiMate. Daarmee sluit de kennis in NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur aan bij de praktijk en taal van architecten. Door een gezamenlijke taal te hanteren, kunnen NORA dochters eenduidig voortbouwen op de algemene kennis in NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur. Ook helpt het de architecten van verschillende overheidsorganisaties die diensten (her)ontwerpen, om snel verschillen en overeenkomsten in kaart te brengen. Zo zullen diensten beter op elkaar gaan aansluiten.

Conform eerdere besluitvorming [1] is het kennismodel beschreven in de Archimate-notatie (conform ArchiMate 2.0 specificatie). Voor normatieve uitspraken wordt gebruik gemaakt van de ArchiMate 2.0 motivational extension. Deze uitbreiding op de ArchiMate kern introduceert zogenaamde Motivational Elements (‘uitspraken’), waaronder Goals (NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur: Doelen), Principles (NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur: Principes) en Requirements (NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur: Normen). Er bestaat een hiërarchische relatie tussen deze elementen: Normen realiseren Principes, Principes realiseren Doelen. Op het niveau van Principes is binnen NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur nog een verdere hiërarchische tweedeling aangebracht: Basisprincipes worden gerealiseerd door Afgeleide Principes.

NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Dashboard

Deze functionaliteit maakt het mogelijk om de kennis in de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur vergelijkbaar en overerfbaar te maken voor de kennis in NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur dochters. Een voorwaarde hiervoor is dat die kennis soortgelijke typering kent: de kennismodellen moeten daartoe op elkaar zijn afgestemd en met name de basis elementen Principes, Standaarden en Bouwstenen. De kennismodellen van de NORA-dochters zijn momenteel nog niet afdoende op het kennismodel van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur afgestemd om overerving geheel geautomatiseerd te laten verlopen. Met de ROSA en de EAR zijn echter al de eerste geautomatiseerde overervingen gerealiseerd. Bekijk, bij voorbeeld, het Overzicht principes ROSA uit NORA.

Zie ook wat over de kennismodellen van NORA-dochters is aangegeven bij begrippenkader.

Uitgebreid Kennismodel

Meer in detail, d.w.z. naast de architectuurobjecten (elementen) ook inclusief de attributen, ziet het kennismodel NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur er als volgt uit: NORMA.jpg Bekijk het kennismodel ook in de wiki.

Voetnoten

  1. Besluit in NORA Architectuur Board van 26 maart 2014