Ketensturing/Bouwstenen voor ketensturing/jaarlijkse evaluatie/vragenlijst: verschil tussen versies

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
(categorie tbv kruimelpad)
 
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem niet weergegeven)
Regel 30: Regel 30:
  
 
==Contact==
 
==Contact==
Voor nadere toelichting op het gebruik van de vragenlijst kunt u contact opnemen met
+
Voor nadere toelichting op het gebruik van de vragenlijst kunt u contact opnemen met:
 +
*Menno Aardewijn, [mailto:aardewijnprocesbegeleiding@gmail.com aardewijnprocesbegeleiding@gmail.com]
 +
*Erik Ruiterman, [mailto:erikruiterman@novare.eu    erikruiterman@novare.eu]
  
 
==Voorbeeld van gebruik==
 
==Voorbeeld van gebruik==
 
{{Illustratief|In de Loonaangifteketen is gebruik gemaakt van een enquête gebaseerd op deze lijst, die online kon worden ingevuld. Een vijftigtal spelers in de keten van verschillende niveaus konden op een schaal van 1 tot 5 aangeven of zij het met de stellingen eens waren of niet. De resultaten werden teruggekoppeld en besproken op een ketenconferentie door middel van het spinnenwebdiagram. Dit vormde de input voor een dialoog en het ontwikkelen van verbetermogelijkheden.||[[Bestand:Spinnenwebdiagram loongaangifteketen.png|thumb|250px|Spinnenwebdiagram stellingen loonaangifteketen]]}}
 
{{Illustratief|In de Loonaangifteketen is gebruik gemaakt van een enquête gebaseerd op deze lijst, die online kon worden ingevuld. Een vijftigtal spelers in de keten van verschillende niveaus konden op een schaal van 1 tot 5 aangeven of zij het met de stellingen eens waren of niet. De resultaten werden teruggekoppeld en besproken op een ketenconferentie door middel van het spinnenwebdiagram. Dit vormde de input voor een dialoog en het ontwikkelen van verbetermogelijkheden.||[[Bestand:Spinnenwebdiagram loongaangifteketen.png|thumb|250px|Spinnenwebdiagram stellingen loonaangifteketen]]}}
 +
[[Categorie:Ketensturing jaarlijkse evaluatie]]

Huidige versie van 30 sep 2014 om 13:14

Om iedereen binnen de keten scherp te houden is het goed om naast de jaarlijkse verantwoording van de operationele resultaten ook de samenwerking als zodanig jaarlijks te evalueren.

Hiertoe is een instrument beschikbaar waarmee de beleving van organisatieoverstijgende samenwerking wordt geïnventariseerd. Aan deze enquête ligt een vraagbestand ten grondslag, waarin 171 vragen zijn opgenomen. Dit vraagbestand is tot stand gekomen op basis van honderden onderzoeken naar allianties en samenwerking, zowel nationaal als internationaal en zowel publiek als privaat. De vragen in het vraagbestand zijn afgestemd op de vier besturingsdimensies: de culturele, relationele, procedurele en inhoudelijke dimensie.

Vragenlijst

U kunt hier de vragenlijst downloaden als .ods-bestand:

Vragenlijst Ketensturing (ODF-spreadsheet, 15 kB) (te openen met OpenOffice en Microsoft Word)

De vragenlijst is ook als pdf beschikbaar:

Vragenlijst Ketensturing (PDF, 340 kB)

Hoe te gebruiken?

Voor iedere situatie (samenwerkingsvorm) wordt de enquête op maat samengesteld uit het volledige vraagbestand. Naast een bepaald aantal basisvragen gericht op de vier dimensies van de governance, kan voor iedere situatie een accent op bepaalde aspecten (bijvoorbeeld informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen.) worden gelegd door selectie van de op dat aspect afgestemde vragen uit het vragenbestand. In het vragenbestand zijn ook vragen gericht op het onderwerp informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. voor alle vier de dimensies opgenomen.

Bij iedere enquête worden de respondenten gevraagd aan te geven in welke organisatie of organisatieonderdeel zij werken en op welk niveau (strategisch, tactisch op operationeel) zij werkzaam zijn. De antwoorden hierop maken het mogelijk om de uitkomsten van de enquête vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en vergelijken.

Aan de hand van de response wordt inzichtelijk hoe de governance vanuit de vier dimensies door de deelnemers wordt beleefd. Hierbij wordt in de visualisatie van het resultaat onderscheid gemaakt in de organisaties of organisatieonderdelen (hoe wordt vanuit de verschillende organisaties tegen de governance aangekeken) en in de niveaus waarop men werkzaam is (hoe kijken de bestuurders (strategisch), managers (tactisch) en medewerkers (operationeel) tegen de governance aan).

De analyse van de resultaten vereist in iedere situatie maatwerk. Voorbeelden van mogelijke verwerking zijn hier te vinden:

NORA voorbeeld analyse enquete 1.xlsx (, 25 kB)

NORA voorbeeld analyse enquete 2.xlsx (, 21 kB)

Na analyse van de enquêteresultaten vinden, indien daartoe aanleiding is, enkele interviews plaats om de uitkomsten op bepaalde vragen beter te kunnen duiden.

De resultaten uit de enquête worden vervolgens met de respondenten gedeeld en besproken in een interactieve bijeenkomst (workshop). Hierbij wordt naast een algemene inleiding ingezoomd op die vragen waarbij de onderkende organisaties of niveaus zichtbaar afwijkend scoren ten opzichte van elkaar. Ook de vragen waarbij de scores generiek laag zijn worden eruit gehaald en behandeld. De bespreking van de resultaten leidt tot een inventarisatie van interventies die bij moeten dragen aan het versterken en verbeteren van de governance als geheel of van aspectgebieden als informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. in het bijzonder.

Contact

Voor nadere toelichting op het gebruik van de vragenlijst kunt u contact opnemen met:

Voorbeeld van gebruik

Spinnenwebdiagram stellingen loonaangifteketen
In de Loonaangifteketen is gebruik gemaakt van een enquête gebaseerd op deze lijst, die online kon worden ingevuld. Een vijftigtal spelers in de keten van verschillende niveaus konden op een schaal van 1 tot 5 aangeven of zij het met de stellingen eens waren of niet. De resultaten werden teruggekoppeld en besproken op een ketenconferentie door middel van het spinnenwebdiagram. Dit vormde de input voor een dialoog en het ontwikkelen van verbetermogelijkheden.