Kiwa register (Bus): verschil tussen versies

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
k (Opmaak)
k (naam ministerie)
 
Regel 6: Regel 6:
 
|Type register=Erkenning organisaties
 
|Type register=Erkenning organisaties
 
|Inhoud=Gegevens over busondernemers en openbaar vervoer
 
|Inhoud=Gegevens over busondernemers en openbaar vervoer
|Opdrachtgever=Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
+
|Opdrachtgever=Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
 
|Bronhouder=Kiwa Register
 
|Bronhouder=Kiwa Register
 
|Wettelijke grondslag=* Wet personenvervoer 2000
 
|Wettelijke grondslag=* Wet personenvervoer 2000

Huidige versie van 2 jan 2018 om 17:00


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Kiwa register (Bus)
Inhoud: Gegevens over busondernemers en openbaar vervoer
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning organisaties


Domein: Domein Verkeer en vervoer



Organisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Bronhouder: Kiwa Register


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Gegevens over busondernemers en openbaar vervoer

Beschrijving

Kiwa Register verstrekt vergunningen waarmee busondernemers en buschauffeurs passagiers mogen vervoeren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen openbaar vervoer (voor iedereen toegankelijk en volgens dienstregeling) en besloten vervoer. Beoordelingscriteria voor toetreders zijn onder meer vakbekwaamheid, betrouwbaarheidDe mate waarin de organisatie zich voor de informatievoorziening kan verlaten op een informatiesysteem. De betrouwbaarheid van een informatiesysteem is daarmee de verzamelterm voor de begrippen beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. en financiële draagkracht.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

  • Wet personenvervoer 2000
  • Besluit personenvervoer 2000
  • Verordening (EG) Nr. 1071/2009
  • Verordening (EG) Nr. 1073/2009
  • Beleidsregel toetsing evenredigheid verlies betrouwbaarheidDe mate waarin de organisatie zich voor de informatievoorziening kan verlaten op een informatiesysteem. De betrouwbaarheid van een informatiesysteem is daarmee de verzamelterm voor de begrippen beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. busvervoer