Kwaliteitsdoelen

Uit NORA Online
Versie door M.M.Vos (overleg | bijdragen) op 7 mrt 2023 om 17:39 (→‎20 Kwaliteitsdoelen, geordend naar Kernwaarde van Dienstverlening: tekst en downloadopties aangepast omdat nu in datatabel exportoptie beschikbaar is)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Wat zijn Kwaliteitsdoelen?[bewerken]

Kwaliteitsdoelen zijn het tweede niveau van de NORA Bindende Architectuurafspraken: Gewenste kenmerken van overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de wensen van de samenleving, de burgers en bedrijven.. Ze beschrijven aan welke kwaliteitskenmerken overheidsdienstverlening moet voldoen, gemotiveerd vanuit de Kernwaarden van Dienstverlening. Ze doen geen uitspraken over de wijze waarop deze doelen moeten worden gerealiseerd (het hoe). Dat wordt uitgewerkt in de Architectuurprincipes en de onderliggende implicaties.

De Kwaliteitsdoelen komen voort uit de vijf Kernwaarden van Dienstverlening en zijn de logische gevolgtrekking van die kernwaarden: Als de Dienstverlening Toekomstgericht moet zijn, wat betekent dat dan?

De Kwaliteitsdoelen zijn in de plaats gekomen van de NORA Basisprincipes. Omdat ze niet meer de vorm van principes hebben, zie je daarom ook de indeling: stelling, rationale, implicatie niet meer terug. Dit is voorbehouden aan de Architectuurprincipes.

Meer lezen over de definitie, oorsprong en onderbouwing van Kwaliteitsdoelen[bewerken]

20 Kwaliteitsdoelen, geordend naar Kernwaarde van Dienstverlening[bewerken]

Klik op de link naar een kwaliteitsdoel voor meer informatie. Je kunt deze tabellen exporteren en downloaden in de formats json, csv, rss of rdf, met de optie exporteren rechtsboven elke tabel. Op CSV Download Review Kernwaarden Kwaliteitsdoelen Architectuurprincipes Implicaties zijn bovendien verkorte versies beschikbaar en versies met alle teksten & relaties zoals die ook op de individuele pagina's van de kwaliteitsdoelen te vinden zijn.

Vertrouwen[bewerken]

Veilig[bewerken]

Toekomstgericht[bewerken]

Doeltreffend[bewerken]

Doelmatig[bewerken]

Waar kun je Kwaliteitsdoelen voor gebruiken?[bewerken]

De architect gebruikt de Kwaliteitsdoelen als gedeelde taal in het gesprek met beleidsmakers en uitvoerders, als concretere uitwerking van de Kernwaarden van Dienstverlening.

Strategisch adviseurs, beleidsmakers en wetgevers gebruiken ze bij het schrijven van strategische plannen en wet- en regelgeving.

Overheidsorganisaties gebruiken de Kwaliteitsdoelen als ambitie om naar te streven. Het zal in de praktijk (nog) niet altijd mogelijk zijn om volledig aan alle kwaliteitsdoelen te voldoen. Maar als de organisatie de doelen onderschrijft, er actief op stuurt en daartoe samenwerkt met andere (overheids-)organisaties kunnen er snel grote stappen genomen worden.

Voordelen van het gebruik van Kwaliteitsdoelen[bewerken]

Te vaak nog wordt een architect pas ingeschakeld als de daadwerkelijke ontwerpfase van de dienst al voorbij is en er alleen nog een technische oplossing moet worden uitgewerkt. Dat beperkt de meerwaarde die architectuur kan hebben bij het vertalen van beleidskeuzes in concrete diensten. De directe link tussen Kwaliteitsdoelen en Kernwaarden maakt het makkelijker om te focussen op de meerwaarde van diensten voor burgers en bedrijven, in plaats van op technische oplossingen.

Kwaliteitsdoelen zijn zo geformuleerd dat een architect ze kan gebruiken in het gesprek met beleidsmakers en uitvoerders in alle domeinen van de publieke sector. Ze vervullen zo een vergelijkbare functie als de oude NORA Basisprincipes.

De directe grondslag van Kwaliteitsdoelen in beleidskaders maakt ze een geschikte basis en verantwoording voor plannen. Beleidsmakers zien in de Kwaliteitsdoelen de directe impact van hun werk op de kwaliteit van dienstverlening en gebruiken ze als richtingaanwijzers bij het maken van nieuwe regelgeving.

Door de Kwaliteitsdoelen op te nemen in hun enterprise architectuur kunnen overheidsorganisaties hun ambitie om de kwaliteit van dienstverlening aan de burgers te verbeteren concreet maken. Niet alleen als signaal dat de huidige roep om een cultuurverandering is gehoord, maar juist als basis om het gesprek over kwaliteit en meerwaarde voor de burgers ook de komende jaren centraal te zetten bij wijzigingen aan de bestaande diensten. Als je dan ook nog de Architectuurprincipes meeneemt in de enterprise architectuur en aanvult met concrete implicaties voor je eigen praktijk wordt dit nog kansrijker en zichtbaarder.