Landelijk Grondwater Register (LGR): verschil tussen versies

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
k (Tekst vervangen - 'Elementtype=Sectorregistratie' door 'Elementtype=sectorregistratie')
k (Tekst vervangen - 'Domein Milieu, ruimte en water' door 'Domein Milieu ruimte en water')
Regel 2: Regel 2:
 
|Titel=Landelijk Grondwater Register (LGR)
 
|Titel=Landelijk Grondwater Register (LGR)
 
|Korte beschrijving=Het Landelijk Grondwater Register bevat gegevens over vergunningen en meldingen rond grondwateronttrekking uit of infiltraties in de Nederlandse bodem. De applicatie ondersteunt de provincies en waterschappen bij het uitvoeren van de wettelijke taken rond het grondwaterbeheer en het opleggen van grondwaterheffingen.De vernieuwing positioneert het LGR op “het kruispunt van de grondwaterketen en de bodemenergieketen als onmisbare informatiebron op het gebied van vergunningverlening en beleid”.
 
|Korte beschrijving=Het Landelijk Grondwater Register bevat gegevens over vergunningen en meldingen rond grondwateronttrekking uit of infiltraties in de Nederlandse bodem. De applicatie ondersteunt de provincies en waterschappen bij het uitvoeren van de wettelijke taken rond het grondwaterbeheer en het opleggen van grondwaterheffingen.De vernieuwing positioneert het LGR op “het kruispunt van de grondwaterketen en de bodemenergieketen als onmisbare informatiebron op het gebied van vergunningverlening en beleid”.
|Domein=Domein Milieu, ruimte en water
+
|Domein=Domein Milieu ruimte en water
 
|Type register=Gebeurtenissen
 
|Type register=Gebeurtenissen
 
|Inhoud=Vergunningen en meldingen rond grondwateronttrekking uit of infiltraties in de Nederlandse bodem
 
|Inhoud=Vergunningen en meldingen rond grondwateronttrekking uit of infiltraties in de Nederlandse bodem

Versie van 10 mei 2017 om 14:18


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Landelijk Grondwater Register (LGR)
Inhoud: Vergunningen en meldingen rond grondwateronttrekking uit of infiltraties in de Nederlandse bodem
Type: Sectorregistraties
Subtype: Gebeurtenissen


Domein: Domein Milieu ruimte en waterOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
Bronhouder: GBO provincies (Gemeenschappelijke Beheer Organisatie provincies); IPO


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Vergunningen en meldingen rond grondwateronttrekking uit of infiltraties in de Nederlandse bodem

Beschrijving

InformatieBetekenisvolle gegevens.

Openbaarheid:(niet vastgesteld)
Wettelijke grondslag:

OmgevingswetWet Basisregistratie Ondergrond (treedt in werking per 1 januari 2015)