Landelijk Grondwater Register (LGR): verschil tussen versies

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
k (Opmaak)
k (naam ministerie)
 
Regel 6: Regel 6:
 
|Type register=Gebeurtenissen
 
|Type register=Gebeurtenissen
 
|Inhoud=Vergunningen en meldingen rond grondwateronttrekking uit of infiltraties in de Nederlandse bodem
 
|Inhoud=Vergunningen en meldingen rond grondwateronttrekking uit of infiltraties in de Nederlandse bodem
|Opdrachtgever=Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
+
|Opdrachtgever=Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
 
|Bronhouder=GBO provincies (Gemeenschappelijke Beheer Organisatie provincies); IPO
 
|Bronhouder=GBO provincies (Gemeenschappelijke Beheer Organisatie provincies); IPO
 
|Openbaarheid=(niet vastgesteld)
 
|Openbaarheid=(niet vastgesteld)

Huidige versie van 2 jan 2018 om 15:58


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Landelijk Grondwater Register (LGR)
Inhoud: Vergunningen en meldingen rond grondwateronttrekking uit of infiltraties in de Nederlandse bodem
Type: Sectorregistraties
Subtype: Gebeurtenissen


Domein: Domein Milieu ruimte en waterOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Bronhouder: GBO provincies (Gemeenschappelijke Beheer Organisatie provincies); IPO


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Vergunningen en meldingen rond grondwateronttrekking uit of infiltraties in de Nederlandse bodem

Beschrijving

Het Landelijk Grondwater Register bevat gegevens over vergunningen en meldingen rond grondwateronttrekking uit of infiltraties in de Nederlandse bodem. De applicatie ondersteunt de provincies en waterschappen bij het uitvoeren van de wettelijke taken rond het grondwaterbeheer en het opleggen van grondwaterheffingen. De vernieuwing positioneert het LGR op “het kruispunt van de grondwaterketen en de bodemenergieketen als onmisbare informatiebron op het gebied van vergunningverlening en beleid”.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Openbaarheid:(niet vastgesteld)
Wettelijke grondslag:

  • Omgevingswet
  • Wet Basisregistratie Ondergrond (treedt in werking per 1 januari 2015)