Bewerken pagina: Lijst open standaarden van Forum Standaardisatie

Naar navigatie springen Naar zoeken springen

U hebt geen toestemming om deze pagina te bewerken, want:

  • De gevraagde handeling is voorbehouden aan gebruikers in een van de volgende groepen: gebruikers, beheerders, projectlid, secretaris.
  • U hebt geen rechten om de gevraagde handeling te verrichten.

Elementtype*
Het elementtype waaronder deze pagina valt. U kunt dit niet wijzigen omdat het formulier is afgestemd op het elementtype.
:
ID
Deze eigenschap kan worden gebruikt om een element te voorzien van een unieke identificatie.
:
Publicatiedatum
Datum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified)
:
Organisatie
:
Locatie
:
Externe verwijzing
Deze elementeigenschap kan worden gebruikt om een verwijzing naar een externe bron op te nemen.
:
Interne verwijzing
:
Beschrijving
Deze elementeigenschap kan gebruikt worden om een element te voorzien van een beschrijving.
:
Brontype
Wet of ministerieel besluit (AMVB etc.) is meest autoritief, gevolgd door kamerstukken. Verwijs naar wetten.overheid.nl of officielebekendmakingen waar mogelijk.
:
Dossier
Dossiernummer; waarschijnlijk alleen van toepassing op documenten Rijksoverheid
:
Toelichting
Deze eigenschap kan worden gebruikt om elementen te voorzien van een uitgebreide toelichting.
:
Laag binnen vijflaagsmodel
Geeft aan binnen welke laag of lagen van het Vijflaagsmodel een architectuurelement of afspraak valt
:
Contactpersoon
:
Status actualiteit
Kies uit deze lijst de huidige status van dit element. Als de status anders is dan actueel graag ook een tekstuele toelichting, waar mogelijk in de eigenschap Status toelichting
:
Status toelichting
Leg hier uit waarom de pagina niet 'actueel' is, bijvoorbeeld waar het door is vervangen of wanneer het is vervallen. Leg ook links naar RFC's et cetera.
:
Afbeelding
Logo voor een bouwsteen, standaard oid
:
Is relevant binnen
Relatie geeft aan waarbinnen architectuurafspraken relevant zijn. Toegestaan zijn (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Domein
:
Is gerelateerd aan
Toegestaan zijn (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Bron, Beleidskader, Organisatie, EU Programma, Thema
:
Vervangen in
De genoemde pagina is een bron die het huidige element vervangt in informatie. Toegestaan zijn (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Bron
:
Is onderdeel van
Toegestaan zijn (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Bron
:

Vrije tekst U kunt hier extra informatie toevoegen. Deze zal onderaan de pagina getoond worden, maar is niet opvraagbaar via query's.
:

Meta-informatie

Samenvatting bewerking U kunt hier een samenvatting of reden van de bewerking opgeven.
:
 
 

 
 
      Annuleren