METS (Metadata Encoding & Transmission Standard)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenStandaard.png
Naam: METS (Metadata Encoding & Transmission Standard)
ID:
Type: Standaard
Versie: v1.11


METS is een datamodel in XML voor alle beschrijvende, administratieve en structurele metagegevens van archiefbescheiden en collectie-items.
Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening:
  • Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.: Archieven

Duurzame Toegankelijkheid

Meer informatie