Meetup rond enterprise architectuur

Uit NORA Online
Versie door M.M.Vos (Overleg | bijdragen) op 12 jun 2019 om 19:17 (autosave met foto's en aantekeningen)

Ga naar: navigatie, zoeken


NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersdag 6 juni 2019
Ronde 2 (15.00-16.00 uur)
Alle rondes
logo NORA Gebruikersdag, de teksten NORA (blauw), Gebruikersdag (paars) en Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (lichtblauw), voor een takje met daaraan puzzelstukjes in blauw en paars
Onderdeel van de NORA Gebruikersdag 6 juni 2019,
Track 3 Enterprise architectuur in de NORA Familie.
* opening 13.00 uur
* paneldiscussie 16.15 uur
* netwerkborrel 17.00 uur

Locatie: ministerie van OCW, Rijnstraat 50 Den Haag.
Aanmelden: via pleio (tot vr 31 mei).

Bijeenkomst op donderdag 6 juni 2019, 15:00 - 16:00, locatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Adres: Rijnstraat 50, 2515 XP Den Haag.
Doel: Elkaar leren kennen, kennisbehoeften delen en kijken van wie je wat kunt leren.
Doelgroep: Iedereen die (mede) de rol van enterprise architect invult in de publieke sector.
Aanmelden: Via Pleio (het is niet nodig een Pleio-account aan te maken om je in te schrijven).Naar aanleiding van het verhaal vanuit de Nederlandsche Bank praten we over de manier waarop we zelf werken: wat herkennen we en waar verschilt de eigen praktijk fundamenteel? Hebben we behoefte aan meer kennisdeling als collega’s van verschillende organisaties en zo ja waarover dan? Wat zijn de dingen waar we trots op zijn, die we graag willen showen aan collega’s? En waar kunnen we wel wat hulp van anderen bij gebruiken?

Marieke Vos (community manager vanuit NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur) begeleid de sessie, die vooral gericht is op in gesprek gaan met elkaar: waar zien we kansen om elkaar te versterken? Hoe kan NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur daarbij helpen? Uit de gesprekken (in groepjes en plenair) komen een aantal wensen, kansen en vervolgstappen voort.

Foto van Marieke Vos voor een whiteboard waarop aantekeningen geschreven worden.
Marieke maakt aantekeningen van wat er wordt gezegd.

Geuite wensen / behoeften:

 • meer kennis delen, elkaar meer spreken
  • verzamelen van beautiful failures en succesverhalen (bijvoorbeeld op noraonline)
  • best practices delen
 • beschrijven wat er onder enterprise architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. valt, zodat je vervolgens gericht kennis kunt delen
 • elkaar helpen in proces na totstandkoming enterprise architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.: hoe gaan we de organisatie verder helpen met die architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.?
 • de raakvlakken tussen dochters beter in beeld krijgen en concretere architectuurproductenNormatieve en descriptieve documenten die huidige/toekomstige architectuur van een organisatie/domein schetsen. delen en samen oppakken, zoals bedrijfsfunctiemodel ZIRA, metamodellen van de dochters, zelfde processen, ketens die met meerdere dochterstemaken hebben
 • meer zicht en contactmogelijkheden rond wat er voor referentiekaders gebruikt worden in de diverse departementen: een contactlijst voor enterprise architecten
Foto van een viertal pratende mensen aan een tafeltje, de individuele deelnemers zijn onherkenbaar gemaakt in verband met privacyregulering.
We zijn in vier groepen het gesprek aangegaan
Genoemde kansen / aanknopingspunten:
 • cyber security als hot topic gebruiken om urgentie rond een community enterprise architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. op te wekken: veel referentiearchitecturen zijn ontstaan voordat dit issue aandacht kreeg
 • EAR wordt opnieuw bekeken: wat is de behoefte en wat kunnen we ermee?
 • het initiatief onafhankelijkearchitect.nl heeft interessante invalshoeken
 • vanuit de Hogeschool Utrecht is wellicht ruimte om hierin een rol te spelen vanuit de behoefte om hun eigen studenten zo goed mogelijk op te leiden en voor te bereiden op een baan

Deelname in de sessie vanuit de volgende organisaties:

 • Academie van wetenschappen
 • CIO Office BZK
 • Kerndepartement VWS
 • PURA (Publieke gezondheid Referentie Architectuur) / Gemeente Amsterdam
 • Haaglanden Medisch Centrum
 • Gemeente Apeldoorn
 • Nijenrode / Hogeschool Leiden (via Sogeti)
 • RIVM
 • Hogeschool Utrecht
 • SSC ICT Rijk
 • Zorginstituut NL
 • ICTU / INZICHT
 • Gemeente Den Haag
 • GEMMA
 • Bevolve
 • Vrije Universiteit
Foto van twee groepjes van vier pratende mensen aan twee delen van een grote vergadertafel, de individuele deelnemers zijn onherkenbaar gemaakt in verband met privacyregulering.
We zijn in vier groepen het gesprek aangegaan