Metagegevens Duurzame Toegankelijkheid: verschil tussen versies

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
k (linkje ingevoegd)
k (linkjes ingevoegd)
Regel 21: Regel 21:
 
Met welke wettelijke- en beleidskaders moet je rekening houden? Welke aanknopingspunten zijn er vanuit architectuur naar principes, bouwstenen en standaarden waarmee je een vliegende start kunt maken?
 
Met welke wettelijke- en beleidskaders moet je rekening houden? Welke aanknopingspunten zijn er vanuit architectuur naar principes, bouwstenen en standaarden waarmee je een vliegende start kunt maken?
  
: → De [http://www.nationaalarchief.nl/sites/default/files/docs/richtlijnen_metagegevens_overheidsinfo_.pdf (document) Richtlijn metagegevens overheidsinformatie] is in combinatie met de beschrijving van de elementen en entiteiten een kader voor Nederlandse overheden.
+
: → De [http://www.nationaalarchief.nl/sites/default/files/docs/richtlijnen_metagegevens_overheidsinfo_.pdf Richtlijn metagegevens overheidsinformatie] is in combinatie met de beschrijving van de [http://www.nationaalarchief.nl/sites/default/files/docs/richtlijnen_metagegevens_overheidsinfo_.pdf elementen en entiteiten] een kader voor Nederlandse overheden.
: → OWMS is de metadatastandaard voor informatie van de Nederlandse overheid op internet
+
: → [http://standaarden.overheid.nl/owms/terms OWMS] is de metadatastandaard voor informatie van de Nederlandse overheid op internet
: → NEN-ISO 23081 – deel 1 en NEN-ISO 23081 – deel 2 bieden een kader voor het gebruiken en beheren van metagegevens ten behoeve van informatie- en archiefmanagement
+
: → [http://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENISO-2308112006-nl.htm NEN-ISO 23081 – deel 1] en [http://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENISO-2308122009-nl.htm NEN-ISO 23081 – deel 2] bieden een kader voor het gebruiken en beheren van metagegevens ten behoeve van informatie- en archiefmanagement
: → Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid  
+
: → [https://lijsten.forumstandaardisatie.nl/rijksstandaard/toepassingsprofiel-metagegevens-rijksoverheid Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid]
: → Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden
+
: → [https://archief2020.nl/nieuws/toepassingsprofiel-metadatering-lokale-overheden Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden]
: → Dublin Core staat voor een wereldwijde set algemene standaarden en richtlijnen voor metadatering van content op internet
+
: → [http://dublincore.org/ Dublin Core] staat voor een wereldwijde set algemene standaarden en richtlijnen voor metadatering van content op internet
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Versie van 4 mrt 2016 om 11:52

Dit thema wordt opgebouwd. De pagina's bevatten deels nog onjuiste verwijzingen. Voor vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij nora@ictu.nl

Dit betreft metagegevens gezien vanuit Duurzame Toegankelijkheid. Breder gezien is in NORA het begrip Metagegevens vastgesteld, voorheen ook gespeld als meta-gegevens.

Wat zijn metagegevens?[bewerken]

Metagegevens zijn gegevens die context, inhoud, structuur en vorm van informatie en het beheer ervan door de tijd heen beschrijven. Metagegevens zijn dus gegevens over informatie. In de praktijk worden metagegevens gestructureerd opgeslagen in combinatie met concrete afgebakende eenheden van informatie waarover zij informatie bevatten. Metagegevens vormen een belangrijk onderdeel van het aandachtsgebied Informatiebeheer.

Waarom zijn metagegevens belangrijk?[bewerken]

Voor een overheidsorganisatie is de omgang met en het beheer van informatie niet zonder uitdagingen. Een doordachte, passende en consistente manier van toepassing van metagegevens geldt daarbij zonder uitzondering als voorwaarde voor succes. Algemeen gesproken kan worden gesteld dat metagegevens onmisbaar zijn bij het realiseren van de voor de overheid geldende doelstellingen voor wat betreft betrouwbaarheid, toegankelijkheid, vindbaarheid, volledigheid, vertrouwelijkheid, informatiebeveiliging, interoperabiliteit, transparantie en authenticiteit. Dat inzicht heeft er toe geleid dat de overheid eisen stelt aan het gebruik van metagegevens en met standaarden streeft naar uniformiteit in het gebruik van de soort metagegevens.


Direct aan de slag

Met welke wettelijke- en beleidskaders moet je rekening houden? Welke aanknopingspunten zijn er vanuit architectuur naar principes, bouwstenen en standaarden waarmee je een vliegende start kunt maken?

→ De Richtlijn metagegevens overheidsinformatie is in combinatie met de beschrijving van de elementen en entiteiten een kader voor Nederlandse overheden.
OWMS is de metadatastandaard voor informatie van de Nederlandse overheid op internet
NEN-ISO 23081 – deel 1 en NEN-ISO 23081 – deel 2 bieden een kader voor het gebruiken en beheren van metagegevens ten behoeve van informatie- en archiefmanagement
Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid
Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden
Dublin Core staat voor een wereldwijde set algemene standaarden en richtlijnen voor metadatering van content op internet
Samen leren & zoeken

Er zijn al diverse organisaties die al werken aan duurzame toegankelijkheid. Een praktijkvoorbeeld is de gemeente Putten.

Gemeente Putten

Praktijkvoorbeeld webarchivering:

Webarchivering bij de provincies (PDF, 222 kB)
Meer informatie & Contact

Er worden op dit moment nieuwe kwaliteitseisen voor duurzame toegankelijkheid (DUTO) opgesteld. Voor meer informatie zie:

DUTO

Voor meer informatie over dit thema:

→ Contact: nora@ictu.nl