MoReq2010: Modular Requirements for Records Systems

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenStandaard.png
Naam: MoReq2010: Modular Requirements for Records Systems
ID:
Type: Standaard
Versie: v1.1


Modular Requirements for Records Systems versie 2010. MoReq is ontwikkeld in opdracht van de Europese Commissie. MoReq is een, modulair gestructureerd, model van functionele eisen voor recordsmanagement software.
Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening:
  • Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.: Archieven, recordsmanagement

Duurzame Toegankelijkheid

Meer informatie