NORA

Uit NORA Online
Versie door NCoppens (Overleg | bijdragen) op 24 sep 2014 om 16:13 (toelichting)

Ga naar: navigatie, zoeken
Tekening van boek met a en z er op
Onderdeel van Begrippenkader NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur


Definitie: Nederlandse Overheid ReferentieArchitectuur

Bron:
Vastgesteld in: niet vastgesteld
Toelichting: De Nederlandse Overheid ReferentieArchitectuur (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur) bevat principes, beschrijvingen, modellen en standaarden voor het ontwerp en de inrichting van de elektronische overheid. Het is een instrument dat door overheidsorganisaties kan worden benut in de verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven. De NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur is ontwikkeld in 2005 en heeft inmiddels de versies 1.0, 2.0 en 3.0 opgeleverd. In 2009 is NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur door het kabinet vastgesteld als norm voor de overheid.

Doel

Het hogere doel van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur is om de dienstverlening door de Nederlandse overheid te verbeteren in lijn met de Visie op dienstverlening. Een belangrijke voorwaarde voor deze verbetering is de bereidheid van alle betrokken organisaties om binnen een gedeeld kader samen te werken. Door vanuit iedere organisatie de eigen dienstverlening binnen dit zelfde kader te ontwikkelen, ontstaat samenhang in de dienstverlening van de overheid als geheel. NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur biedt een invulling van dit kader. NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur is primair ontwikkeld door en voor informatiearchitecten, maar is inmiddels bruikbaar gemaakt voor veel meer doelgroepen, zoals projectleiders, adviseurs, beleidsmedewerkers en bestuurders.

Eigenaar en Opdrachtgever

NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur is en wordt -namens alle Nederlandse overheidsorganisaties- ontwikkeld, beheerd en verspreid onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Secretariaat van NORA is belegd bij ICTU.