NORA-conformiteit: verschil tussen versies

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
k (Tekst vervangen - "{{Begrip |Definitie=" door "{{#element: |Elementtype=Begrip |Term met tooltip toelichten in heel NORA=Ja |Beschrijving=")
k (Tekst vervangen - "|Bron=" door "|Heeft bron=")
 
Regel 3: Regel 3:
 
|Term met tooltip toelichten in heel NORA=Ja
 
|Term met tooltip toelichten in heel NORA=Ja
 
|Beschrijving=De mate aan waarin een (geplande) dienst inclusief de onderliggende processen en systemen) aantoonbaar voldoet (of gaat voldoen) aan de NORA-principes
 
|Beschrijving=De mate aan waarin een (geplande) dienst inclusief de onderliggende processen en systemen) aantoonbaar voldoet (of gaat voldoen) aan de NORA-principes
|Bron=NORA 3.0 katern Strategie
+
|Heeft bron=NORA 3.0 katern Strategie
 
|Vastgesteld in=NORA 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening
 
|Vastgesteld in=NORA 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening
 
|Gebruik hoofdletters=Ja
 
|Gebruik hoofdletters=Ja

Huidige versie van 13 jan 2021 om 13:57

Tekening van boek met a en z er op
Onderdeel van Begrippenkader NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur


Beschrijving: De mate aan waarin een (geplande) dienst inclusief de onderliggende processen en systemen) aantoonbaar voldoet (of gaat voldoen) aan de NORA-principes

Bron: NORA 3.0 katern Strategie
Vastgesteld in: NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening
Toelichting: NORA-conformiteitDe mate aan waarin een (geplande) dienst inclusief de onderliggende processen en systemen) aantoonbaar voldoet (of gaat voldoen) aan de NORA-principes is ook van toepassing op organisaties, afdelingen, ketens, etc. In dat geval betreft het alle diensten die daaronder vallen. NORA-conformiteitDe mate aan waarin een (geplande) dienst inclusief de onderliggende processen en systemen) aantoonbaar voldoet (of gaat voldoen) aan de NORA-principes wordt getoetst door middel van een NORA-review. Het doel van een NORA-review is om binnen een bepaalde context knelpunten ten aanzien van interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving tijdig te signaleren.Een review kan zowel plaatsvinden in de plan-fase als in de check-fase, bij evaluatie van de dienst. Het ligt voor de hand om bij nieuwe diensten altijd vroeg in de planfase te toetsen, omdat reviewbevindingen dan nog kunnen worden meegenomen in het ontwerp.

Een NORA-review bestaat uit de volgende onderdelen:

  • beschrijving van de gereviewde dienst (of proces, systeem, organisatie, keten, etc.);
  • beschrijving van de context van de review;
  • beschrijving van de manier waarop de review is uitgevoerd;
  • selectie van principes die van toepassing zijn en relevant voor de context;
  • per geselecteerd principe: beoordeling of aan het principe wordt voldaan. Waar mogelijk is dit oordeel objectief controleerbaar. In een aantal gevallen bieden principes echter ruimte voor interpretatie. In deze gevallen is een subjectieve beoordeling onvermijdelijk;
  • indien niet (volledig) aan een geselecteerd principe wordt voldaan: waarom acht de dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) dit acceptabel? Overwegingen kunnen bijvoorbeeld verband houden met wettelijke, technische of financiële beperkingen;
  • opsomming van de (potentiële) knelpunten die door de review naar voren zijn gekomen.


Wordt op andere pagina's toegelicht met een 'tooltip': Ja