Element bewerken: NORA 3.0 Principes voor Samenwerking en Dienstverlening

Ga naar: navigatie, zoeken

U hebt geen rechten om deze pagina te bewerken, want:

U hebt geen rechten om de gevraagde handeling uit te voeren.


Bron.png
Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.

Eigenschappen

ID:
Deze eigenschap kan worden gebruikt om een element te voorzien van een unieke identificatie.
Publicatiedatum:
Datum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified)
Organisatie:
Locatie:
Externe verwijzing:
Deze elementeigenschap kan worden gebruikt om een verwijzing naar een externe bron op te nemen.
Interne verwijzing:
Beschrijving:
Deze elementeigenschap kan gebruikt worden om een element te voorzien van een beschrijving.
Brontype:
Wet of ministerieel besluit (AMVB etc.) is meest autoritief, gevolgd door kamerstukken. Verwijs naar wetten.overheid.nl of officielebekendmakingen waar mogelijk.
Dossier:
Dossiernummer; waarschijnlijk alleen van toepassing op documenten Rijksoverheid
Toelichting:
Deze eigenschap kan worden gebruikt om elementen te voorzien van een uitgebreide toelichting.
Laag binnen vijflaagsmodel:
Geeft aan binnen welke laag of lagen van het Vijflaagsmodel een architectuurelement of afspraak valt
Contactpersoon:
Status actualiteit:
Kies uit deze lijst de huidige status van dit element. Als de status anders is dan actueel graag ook een tekstuele toelichting, waar mogelijk in de eigenschap Status toelichting
Status toelichting:
Leg hier uit waarom de pagina niet 'actueel' is, bijvoorbeeld waar het door is vervangen of wanneer het is vervallen. Leg ook links naar RFC's et cetera.

Relaties met andere elementen

Is relevant binnen:
Toegestaan zijn een of meerdere (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Domein
Is gerelateerd aan:
Toegestaan zijn een of meerdere (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: EU Programma, Beleidskader, Organisatie, Bron, Thema
Vervangen in:
Toegestaan zijn een of meerdere (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Bron
Is onderdeel van:
Toegestaan zijn een of meerdere (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Bron

Vrije tekst voor nadere toelichting

 

        Annuleren