Element bewerken: NORA 3.0 Principes voor Samenwerking en Dienstverlening

Ga naar: navigatie, zoeken

U hebt geen rechten om deze pagina te bewerken, want:

  • U hebt geen rechten om de gevraagde handeling uit te voeren.
  • U moet uw e-mailadres bevestigen voor u kunt bewerken. Voer uw e-mailadres in en bevestig het via uw voorkeuren.

Bron.png
Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.

Eigenschappen

ID:info.pngDeze eigenschap kan worden gebruikt om een element te voorzien van een unieke identificatie.
Contactpersoon:
Publicatiedatum: info.pngDatum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified)
Organisatie:
Locatie:
Externe verwijzing:info.pngDeze elementeigenschap kan worden gebruikt om een verwijzing naar een externe bron op te nemen.
Interne verwijzing:
Brontype:info.pngWet of ministerieel besluit (AMVB etc.) is meest autoritief, gevolgd door kamerstukken. Verwijs naar wetten.overheid.nl of officielebekendmakingen waar mogelijk.
Dossier:info.pngDossiernummer; waarschijnlijk alleen van toepassing op documenten Rijksoverheid
Toelichting:info.pngDeze eigenschap kan worden gebruikt om elementen te voorzien van een uitgebreide toelichting.
Laag binnen vijflaagsmodel: info.pngGeeft aan binnen welke laag of lagen van het Vijflaagsmodel een architectuurelement of afspraak valt
Beschrijving:info.pngDeze elementeigenschap kan gebruikt worden om een element te voorzien van een beschrijving.
Status actualiteit:info.pngKies uit deze lijst de huidige status van dit element. Als de status anders is dan actueel graag ook een tekstuele toelichting (bij beschrijving of toelichting).
Status toelichting:info.pngLeg hier uit waarom de pagina niet 'actueel' is, bijvoorbeeld waar het door is vervangen of wanneer het is vervallen. Leg ook links naar RFC's et cetera.

Relaties met andere elementen

Is relevant binnen: info.png Toegestaan zijn een of meerdere (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Domein
Is gerelateerd aan: info.png Toegestaan zijn een of meerdere (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: EU Programma, Beleidskader, Organisatie, Bron, Thema
Vervangen in: info.png Toegestaan zijn een of meerdere (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Bron

Vrije tekst voor nadere toelichting

 

        Annuleren
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen