NORA Gebruikersraad

Uit NORA Online
Versie door L.Siegerist (Overleg | bijdragen) op 13 dec 2018 om 16:31 (e-mail adres Menno vervangen voor e-mail adres Sandra)

Ga naar: navigatie, zoeken

De NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Gebruikersraad is als een spin in het web van NORA Beheer en de NORA Familie. Enerzijds is dit het platform waar alle vertegenwoordigers van de architecten-community van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Familie hun actuele onderwerpen uit de praktijk bespreken en anderzijds het voorportaal voor de Regieraad Interconnectiviteit en de formele bestendiging van nieuwe relevante architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.- en ontwerpafspraken voor de inrichting van de Digitale Overheid.

De leden hebben drie rollen:

  • het aanjagen van het gebruik en de juiste toepassing van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur bij de achterban;
  • het ophalen van wensen uit de praktijk van de achterban;
  • sparringpartner zijn voor de beheerder en projectleider NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur.

Deelname aan de Gebruikersraad staat open voor vertegenwoordigers uit alle bestuurlijke lagen van de overheid, de publieke sector, leveranciers en andere stakeholders.

Nieuwe deelnemers kunnen zich melden via nora@ictu.nl.

Bijeenkomsten

De NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Gebruikersraad houdt 4 a 5 bijeenkomsten per jaar. De verslagen en bijbehorende stukken zijn via de wiki toegankelijk voor deelnemers en belangstellenden en worden niet apart rondgemaild.

Voorzitter en Secretaris

  • Nadeem Taverne (CAK) - Voorzitter
  • Sandra van Dalen (ICTU) - Secretaris
Contact

Deelnemers

Naam Vertegenwoordigt Domein
Bram Gaakeer (OCW) beheer ROSA Domein Onderwijs en wetenschap
Sheila Ghosh (BKWI) beheer KarWeI Domein Subsidies uitkeringen en toeslagen, Domein Werk en loopbaan
Jasper van Lieshout (VWS) Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Domein Gezondheid en zorg
Rob Meijer (Defensie) Ministerie van Defensie Domein Defensie
Ben Zwartveld (IenM) Inspecties Domein Bouwen wonen en leefomgeving
Hedde van der Lugt (Nictiz) beheer AORTA Domein Gezondheid en zorg
Anton Opperman (Erasmus Universiteit Rotterdam) beheer HORA Domein Onderwijs en wetenschap
Sergio Richardson (GGD GHOR Nederland) beheer PURA Domein Gezondheid en zorg, Domein Overheid bestuur en koninkrijk
Marianne Zijderveld (V&J) beheer Architectuur Vreemdelingenketen Domein Immigratie integratie en inburgering
Michel Ritskes (Nationale Politie) architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. Politie Domein Openbare orde en veiligheid,
Theo Arts (RWS) architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. Rijkswaterstaat Domein Milieu ruimte en water
Tom Mulder (GGD / GHOR) architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. Zorg & Veiligheid Domein Gezondheid en zorg, Domein Openbare orde en veiligheid
Rene Luyten (raad van de Kinderbescherming) Referentiearchitectuur Jeugdketens Domein Familie jeugd en gezin, Domein Onderwijs en wetenschap Domein Openbare orde en veiligheid Domein Rechtspraak Domein Gezondheid en zorg
Arjen de Vries (Lafier) beheer CORA (COrporatie Referentie Architectuur) Domein Bouwen wonen en leefomgeving (en meer)
R. Peters (Veiligheidsregio Kennemerland) VeRa (Veiligheidsregios Referentie Architectuur) Domein Milieu ruimte en water, Domein Openbare orde en veiligheid, Domein Gezondheid en zorg
Jasper Kuijten (RIVM) architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. RIVM Domein Gezondheid en zorg
Geer Haas (SVB) architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. Sociale Zekerheid Domein Subsidies uitkeringen en toeslagen,
Peter Leijnse (Logius) Architectuur Voorzieningen & Bouwstenen Domein Generiek
Rinus Braak (DICTU) Architectuur Voorzieningen & Bouwstenen Domein Generiek
Maarten van der Veen (BFS) Standaarden Domein Generiek
Jaap van der Veen (Belastingdienst) doorontwikkeling Beveiliging Domein Generiek
Eric Nijenhuis (UWV) Katern Verbinden Domein Generiek
Gijsbert Kruithof (Nationaal Archief) doorontwikkeling Duurzame Toegankelijkheid Domein Generiek
Jeroen Baltussen (GeoNovum) doorontwikkeling Geo Domein Milieu ruimte en water,Domein Bouwen wonen en leefomgeving,Domein Verkeer en vervoer
Paul de Frankrijker (Het Waterschapshuis) beheer WILMA Domein Milieu ruimte en water
Theo Peters (KING) beheer GEMMA Domein Overheid bestuur en koninkrijk (en meer)
Derkjan Zweers (Provincie Overijssel) beheer PETRA Domein Overheid bestuur en koninkrijk
Peter Bergman (ICTU) beheer EAR / MARIJ Domein Overheid bestuur en koninkrijk
Erwin Oord (ArchiXL) technisch beheer NORA-wiki
Joris Dirks (ICTU) NORA Beheer
Marieke Vos (ICTU) NORA Beheer
Eric Brouwer (ICTU) NORA Beheer

Rob Evelo (BZK) is penvoerder van de gezamenlijke opdracht voor beheer en doorontwikkeling NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur.