NORA Gebruikersraad

Uit NORA Online
Versie door Sandra van Dalen (Overleg | bijdragen) op 8 apr 2021 om 10:37 (Deelnemers: Persoon toegevoegd)

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken


De NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur en de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Gebruikersraad

De NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur is een interbestuurlijk afsprakenstelsel, waarvan het gemandateerd opdrachtgeverschap ligt bij de directie Digitale Overheid (DO) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Directie DO is daarmee verantwoordelijk voor de opdracht om NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur te beheren en door te ontwikkelen, met de volgende perspectieven:

  • De NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur als Body of knowledge vanuit een nationaal perspectief
  • De NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur voor overerving/ hergebruik
  • De NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur als gemeenschap/ kennisplatform/ communicatieplatform
  • De NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur als koploper EN beheerder van het architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. erfgoed
  • De NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur als praktisch afwegingskader

De NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Gebruikersraad is als een spin in het web van NORA Beheer en de NORA Familie. In het verleden viel de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Gebruikersraad onder de Regieraad Interconnectiviteit van de DigiCommissaris, waarbij de voorzitter van de Gebruikersraad zitting had in de Regieraad. Bij de overgang van de Regieraden naar het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) was het niet logisch de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur mee te schuiven, omdat het geen aparte voorziening is, maar randvoorwaardelijk voor de hele Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Als opdrachtgever is het ministerie van BZK nu verantwoordelijk voor de afstemming tussen de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur en het OBDO en andere sturende gremia.

Leden van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Gebruikersraad

De samenstelling van de Gebruikersraad bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging van gebruikers van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur binnen de overheid. Leden zijn bijvoorbeeld beheerders van een dochter van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur, vertegenwoordigers van een overheidsorganisatieNORA doelt met het begrip 'overheidsorganisaties' zowel op overheden als op semi-overheid- en private organisaties met een publieke taak. of experts voor een specifiek overheidsdomein. De Gebruikersraad brengt niet alleen eigen ervaringen in uit de diverse domeinen, maar denkt ook vanuit het grotere belang van de publieke sector als geheel.

De leden van de Gebruikersraad hebben drie rollen:

  • Het aanjagen van het gebruik en de juiste toepassing van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur bij de achterban;
  • Het ophalen van wensen uit de praktijk van de achterban;
  • Sparringpartner zijn voor de beheerder en projectleider NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur.

De Gebruikersraad is een besloten gezelschap. Deelname aan de Gebruikersraad staat open voor vertegenwoordigers uit alle bestuurlijke lagen van de overheid, de publieke sector, leveranciers en andere stakeholders. Toetreding en deelname aan de Gebruikersraad zijn niet vrijblijvend en vindt plaats na instemming van de zittende leden.

Meer informatie over de Opzet en Werking van de NORA Gebruikersraad (PDF, 216 kB)

Nieuwe deelnemers kunnen zich melden via nora@ictu.nl.

Bijeenkomsten

De NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Gebruikersraad houdt 4 à 5 bijeenkomsten per jaar. De verslagen en bijbehorende stukken zijn via de wiki toegankelijk voor deelnemers en belangstellenden en worden niet apart rond gemaild.

2021

2020 2019

Verslagen van oudere bijeenkomsten:

2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012

Voorzitter en Secretaris

  • Nadeem Taverne (EZK/LNV) - Voorzitter
  • Sandra van Dalen (ICTU) - Secretaris
Contact

Deelnemers

Pasfoto van André Plat
André Plat (VNG (voorheen KING))

Expertisegebieden: GEMMA
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van André Batenburg
André Batenburg (Provincie Zuid-Holland/ PETRA)

Expertisegebieden: PETRA
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Vincent Breuking
Vincent Breuking (Woonstad Rotterdam/ CORA)

Expertisegebieden: CORA (COrporatie Referentie Architectuur)
Domein Bouwen wonen en leefomgeving
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Bart Ladrak
Bart Ladrak (Ministerie van BZK)

Expertisegebieden:

Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Ben Zwartveld
Ben Zwartveld (Ministerie van IenW)

Expertisegebieden: Inspecties
Domein Bouwen wonen en leefomgeving
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Bram Gaakeer
Bram Gaakeer (Ministerie van OCW/ ROSA)

Expertisegebieden: ROSA
Domein Onderwijs en wetenschap
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Douwe Pieter van den Bos
Douwe Pieter van den Bos (CIO-office V&J)

Expertisegebieden: secretaris van het Architectuur Forum van V&J
Domein Veiligheid & Justitie
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Ellen van der Steen
Ellen van der Steen (gemeente Apeldoorn/ Zaakgericht werken)

Expertisegebieden: Zaakgericht Werken
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Eric Brouwer
Eric Brouwer (ICTU/ Programmamanager NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur beheer en doorontwikkeling)

Expertisegebieden: NORA Beheer
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Eric Nijenhuis
Eric Nijenhuis (UWV/ Manifestgroep)

Expertisegebieden: Katern Verbinden
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Jan Fock
Jan Fock (Vestia/ VERA)

Expertisegebieden: Technisch beheer NORA
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Geer Haas
Geer Haas (Sociale Verzekeringsbank (SVB))

Expertisegebieden: architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. Sociale Zekerheid
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Gerda Meijboom
Gerda Meijboom (Nictiz/ ZIRA)

Expertisegebieden:
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Gert Eijkelboom
Gert Eijkelboom (De Nederlandsche Bank (DNB))

Expertisegebieden:
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Steven Ham
Steven Ham (Nationaal Archief/ MARA)

Expertisegebieden: doorontwikkeling Duurzame Toegankelijkheid
Contact: Profiel op Linkedin

Pasfoto van Jasper Kuijten
Jasper Kuijten (RIVM)

Expertisegebieden: architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. RIVM
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Joris Dirks
Joris Dirks (ICTU/ NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur beheerteam)

Expertisegebieden: NORA Beheer
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Laurens Groenewegen
Laurens Groenewegen (GGD Amsterdam/ PURA)

Expertisegebieden:
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Marieke Vos
Marieke Vos (ICTU/ NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur beheerteam)

Expertisegebieden: NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur, NORA Familie, Communities, Kennismanagement
Domein Generiek
Contact: Profiel op LinkedIn

Deelnemers

Pasfoto van Peter Ammerlaan
Peter Ammerlaan (Veiligheidsregio Utrecht)

Expertisegebieden: voorzitter van de architectuurboard de Veiligheidsregio’s
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Redouan Ahaloui
Redouan Ahaloui (Bureau Forum Standaardisatie)

Expertisegebieden:
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Martijn de Bruijne
Martijn de Bruijne (Ministerie van Financiën, Belastingdienst)

Expertisegebieden:
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Marco Deterink
Marco Deterink (De Nederlandsche Bank (DNB)/ RAMBA)

Expertisegebieden:
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Nadeem Taverne
Nadeem Taverne (Ministerie van EZK / Ministerie van LNV/ Voorzitter Gebruikersraad)

Expertisegebieden: Overheid en ICT
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Paul Zeef
Paul Zeef (Ministerie van BZK / Directie DO (opdrachtgever NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur))

Expertisegebieden: NORA
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Peter Giskes
Peter Giskes (Ministerie van BZK)

Expertisegebieden:
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Peter Leijnse
Peter Leijnse (Logius)

Expertisegebieden: Architectuur Voorzieningen & Bouwstenen
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Pieter van Gemeren
Pieter van Gemeren (VZVZ/ AORTA)

Expertisegebieden:
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Rene Luyten
Rene Luyten (Raad van de Kinderbescherming)

Expertisegebieden: Referentiearchitectuur Jeugdketens
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Rinus Braak
Rinus Braak (DICTU)

Expertisegebieden: Architectuur Voorzieningen & Bouwstenen
Contact: op LinkedIn

Pasfoto van Paul Leunissen
Paul Leunissen (CIO Office Rijkswaterstaat)

Expertisegebieden:
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Roel van den Berg
Roel van den Berg (Het Waterschapshuis/ WILMA)

Expertisegebieden: WILMA
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Ronald van den Berg
Ronald van den Berg (Zorginstituut Nederland (voorheen Cvz))

Expertisegebieden:
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Willem Kossen
Willem Kossen (BKWI/ KARWEI)

Expertisegebieden:
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Sandra van Dalen
Sandra van Dalen (ICTU/ Secretaris Gebruikersraad)

Expertisegebieden:
Contact: Profiel op LinkedIn