NORA Gebruikersraad

Uit NORA Online
Versie door Jageryou (overleg | bijdragen) op 10 mrt 2023 om 17:41 (→‎Deelnemers: gegevens toegevoegd)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Agenda
Volledige agenda NORA


De NORA en de NORA Gebruikersraad[bewerken]

De NORA is een interbestuurlijk afsprakenstelsel, waarvan het gemandateerd opdrachtgeverschap ligt bij de directie Digitale Overheid (DO) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Directie DO is daarmee verantwoordelijk voor de opdracht om NORA te beheren en door te ontwikkelen, met de volgende perspectieven:

  • De NORA als Body of knowledge vanuit een nationaal perspectief
  • De NORA voor overerving/ hergebruik
  • De NORA als gemeenschap/ kennisplatform/ communicatieplatform
  • De NORA als koploper EN beheerder van het architectuur erfgoed
  • De NORA als praktisch afwegingskader

De NORA Gebruikersraad is als een spin in het web van NORA Beheer en de NORA Familie. In het verleden viel de NORA Gebruikersraad onder de Regieraad Interconnectiviteit van de DigiCommissaris, waarbij de voorzitter van de Gebruikersraad zitting had in de Regieraad. Bij de overgang van de Regieraden naar het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) was het niet logisch de NORA mee te schuiven, omdat het geen aparte voorziening is, maar randvoorwaardelijk voor de hele Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Als opdrachtgever is het ministerie van BZK nu verantwoordelijk voor de afstemming tussen de NORA en het OBDO en andere sturende gremia.

Leden van de NORA Gebruikersraad[bewerken]

De samenstelling van de Gebruikersraad bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging van gebruikers van de NORA binnen de overheid. Leden zijn bijvoorbeeld beheerders van een dochter van NORA, vertegenwoordigers van een overheidsorganisatie of experts voor een specifiek overheidsdomein. De Gebruikersraad brengt niet alleen eigen ervaringen in uit de diverse domeinen, maar denkt ook vanuit het grotere belang van de publieke sector als geheel.

De leden van de Gebruikersraad hebben drie rollen:

  • Het aanjagen van het gebruik en de juiste toepassing van NORA bij de achterban;
  • Het ophalen van wensen uit de praktijk van de achterban;
  • Sparringpartner zijn voor de beheerder en projectleider NORA.

De Gebruikersraad is een besloten gezelschap. Deelname aan de Gebruikersraad staat open voor vertegenwoordigers uit alle bestuurlijke lagen van de overheid, de publieke sector, leveranciers en andere stakeholders. Toetreding en deelname aan de Gebruikersraad zijn niet vrijblijvend en vindt plaats na instemming van de zittende leden.

Meer informatie over de Opzet en Werking van de NORA Gebruikersraad (PDF, 216 kB)

Nieuwe deelnemers kunnen zich melden via nora@ictu.nl.

Bijeenkomsten[bewerken]

De NORA Gebruikersraad houdt 4 à 5 bijeenkomsten per jaar. De verslagen en bijbehorende stukken zijn via de wiki toegankelijk voor deelnemers en belangstellenden en worden niet apart rond gemaild.

2023

2022

2021


Verslagen van oudere bijeenkomsten:

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012

Voorzitter en Secretaris[bewerken]

  • Eric Brouwer (ICTU) - waarnemend Voorzitter
  • Youetta de Jager - Secretaris NORA gebruikersraad
Contact

Deelnemers[bewerken]

Pasfoto van Peter Ammerlaan
Peter Ammerlaan (Veiligheidsregio Utrecht)

Expertisegebieden: voorzitter van de architectuurboard de Veiligheidsregio’s
Contact: Profiel op LinkedInPasfoto van Ralph Barten
Ralph Barten (Sociale Verzekeringsbank (SVB))

Expertisegebieden: architectuur Sociale Zekerheid
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Ronald van den Berg
Ronald van den Berg (Zorginstituut Nederland (voorheen Cvz))

Expertisegebieden:
Contact: Profiel op LinkedIn


Ries Bode (DigiGO)

Expertisegebieden: Wonen

Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Douwe Pieter van den Bos
Douwe Pieter van den Bos (CIO-office V&J)

Expertisegebieden: secretaris van het Architectuur Forum van V&J
Domein Veiligheid & Justitie
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Vincent Breuking
Vincent Breuking (Woonstad Rotterdam/ CORA)

Expertisegebieden: CORA (COrporatie Referentie Architectuur)
Domein Bouwen wonen en leefomgeving
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Eric Brouwer
Eric Brouwer (ICTU/ Programmamanager NORA beheer en doorontwikkeling)

Expertisegebieden: NORA Beheer
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Martijn de Bruijne
Martijn de Bruijne (Ministerie van Financiën, Belastingdienst)

Expertisegebieden:
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Margriet Cox
Margriet Cox (Ministerie van Economische Zaken)

Expertisegebieden:
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Marco Deterink
Marco Deterink (De Nederlandsche Bank (DNB)/ RAMBA)

Expertisegebieden:
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Joris Dirks
Joris Dirks (ICTU/ NORA beheerteam)

Expertisegebieden: NORA Beheer
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Gert Eijkelboom
Gert Eijkelboom (De Nederlandsche Bank (DNB))

Expertisegebieden:
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Jan Fock
Jan Fock (Vestia/ VERA)

Expertisegebieden: Technisch beheer NORA
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Bram Gaakeer
Bram Gaakeer (Ministerie van OCW/ ROSA)

Expertisegebieden: ROSA
Domein Onderwijs en wetenschap
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Pieter van Gemeren
Pieter van Gemeren (VZVZ/ AORTA)

Expertisegebieden: AORTA (Landelijke infrastructuur voor berichtuitwisseling in de zorg)
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Peter Giskes
Peter Giskes (Ministerie van BZK)

Expertisegebieden:
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Martijn van Glabbeek
Martijn van Glabbeek (digiGO)

Expertisegebieden:
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Laurens Groenewegen
Laurens Groenewegen (GGD Amsterdam/ PURA)

Expertisegebieden:
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Steven Ham
Steven Ham (Nationaal Archief/ MARA)

Expertisegebieden: doorontwikkeling Duurzame Toegankelijkheid
Contact: Profiel op Linkedin


Pasfoto van Jos van der Heiden
Jos van der Heiden (BZK / CIO Rijk)

Expertisegebieden:

Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van René Hietkamp
René Hietkamp (ZIN/ DIZRA)

Expertisegebieden: DIZRA
Domein Zorg
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Youetta de Jager
Youetta de Jager (ICTU)

Expertisegebieden: Architectuur en Ethiek, Design Thinking, Inclusie, co-creatie en ontwerpen met niet-ontwerpers
Contact: Profiel op LinkedInPasfoto van Tony Johnson
Tony Johnson (Provincie Friesland)

Expertisegebieden: PETRA
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Chandro Kandiah MSc MA
Chandro Kandiah MSc MA (ICTU)

Expertisegebieden: Enterprise Architectuur, IThiek: IT & Ethiek, IT Strategie, Kunstmatige Intelligentie & Data / Enterprise Architecture, IT & Ethics, IT Strategy, Artificial Intelligence & Data.
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Ton van der Knaap
Ton van der Knaap (Stedin)

Expertisegebieden: NBility (Netbeheerders Business Capability)
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Guido van der Kolk
Guido van der Kolk (Het Waterschapshuis / WILMA)

Expertisegebieden: WILMA
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Willem Kossen
Willem Kossen (BKWI/ KARWEI)

Expertisegebieden:
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Jasper Kuijten
Jasper Kuijten (CIBG)

Expertisegebieden: architectuur CIBG
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Hans Laagland
Hans Laagland (Bureau Forum Standaardisatie)

Expertisegebieden: open standaarden
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Paul Leunissen
Paul Leunissen (Ministerie van IenW)

Expertisegebieden:
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Rene Luyten
Rene Luyten (Raad van de Kinderbescherming)

Expertisegebieden: Referentiearchitectuur Jeugdketens
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Gerda Meijboom
Gerda Meijboom (Nictiz/ ZIRA)

Expertisegebieden:
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Jan Nieuwstad
Jan Nieuwstad (Logius)

Expertisegebieden: Architectuur
Contact:


Pasfoto van Eric Nijenhuis
Eric Nijenhuis (UWV/ Manifestgroep)

Expertisegebieden: Katern Verbinden
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Tom Peelen
Tom Peelen (GDI)

Expertisegebieden: GDI-Architectuur
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van André Plat
André Plat (VNG (voorheen KING))

Expertisegebieden: GEMMA
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Anita Potters
Anita Potters (Equalit(Shared Service Center voor ICT dienstverlening voor gemeenten en ketenpartners))

Expertisegebieden: GEMMA, Common Ground
Contact: Profiel op Linkedin


Pasfoto van Ellen van der Steen
Ellen van der Steen (gemeente Apeldoorn/ Zaakgericht werken)

Expertisegebieden: Zaakgericht Werken
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Marieke Vos
Marieke Vos (ICTU/ NORA beheerteam)

Expertisegebieden: NORA, NORA Familie, Communities, Kennismanagement
Domein Generiek
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Robert van Wessel
Robert van Wessel (ICTU)

Expertisegebieden: NORA Beheer
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Renzo Wouters
Renzo Wouters (JenV)

Expertisegebieden: ASTRA
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Paul Zeef
Paul Zeef (Ministerie van BZK / Directie DO (opdrachtgever NORA))

Expertisegebieden: NORA
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Ben Zwartveld
Ben Zwartveld (Ministerie van IenW)

Expertisegebieden: Inspecties
Domein Bouwen wonen en leefomgeving
Contact: Profiel op LinkedIn