NORA Gebruikersraad

Uit NORA Online
Versie door Ericbrouwer (overleg | bijdragen) op 15 mei 2024 om 16:21 (aanvulling linkjes architecturen)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Agenda
Volledige agenda NORA


De NORA en de NORA Gebruikersraad[bewerken]

De NORA is een interbestuurlijk afsprakenstelsel, waarvan het gemandateerd opdrachtgeverschap ligt bij de directie Digitale Overheid (DO) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Directie DO is daarmee verantwoordelijk voor de opdracht om NORA te beheren en door te ontwikkelen, met de volgende perspectieven:

  • De NORA als Body of knowledge vanuit een nationaal perspectief
  • De NORA voor overerving/ hergebruik
  • De NORA als gemeenschap/ kennisplatform/ communicatieplatform
  • De NORA als koploper EN beheerder van het architectuur erfgoed
  • De NORA als praktisch afwegingskader

De NORA Gebruikersraad is als een spin in het web van NORA Beheer en de NORA Familie. In het verleden viel de NORA Gebruikersraad onder de Regieraad Interconnectiviteit van de DigiCommissaris, waarbij de voorzitter van de Gebruikersraad zitting had in de Regieraad. Bij de overgang van de Regieraden naar het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) was het niet logisch de NORA mee te schuiven, omdat het geen aparte voorziening is, maar randvoorwaardelijk voor de hele Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Als opdrachtgever is het ministerie van BZK nu verantwoordelijk voor de afstemming tussen de NORA en het OBDO en andere sturende gremia.

Leden van de NORA Gebruikersraad[bewerken]

De samenstelling van de Gebruikersraad bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging van gebruikers van de NORA binnen de overheid. Leden zijn bijvoorbeeld beheerders van een dochter van NORA, vertegenwoordigers van een overheidsorganisatie of experts voor een specifiek overheidsdomein. De Gebruikersraad brengt niet alleen eigen ervaringen in uit de diverse domeinen, maar denkt ook vanuit het grotere belang van de publieke sector als geheel.

De leden van de Gebruikersraad hebben drie rollen:

  • Het aanjagen van het gebruik en de juiste toepassing van NORA bij de achterban;
  • Het ophalen van wensen uit de praktijk van de achterban;
  • Sparringpartner zijn voor de beheerder en projectleider NORA.

De Gebruikersraad is een besloten gezelschap. Deelname aan de Gebruikersraad staat open voor vertegenwoordigers uit alle bestuurlijke lagen van de overheid, de publieke sector, leveranciers en andere stakeholders. Toetreding en deelname aan de Gebruikersraad zijn niet vrijblijvend en vindt plaats na instemming van de zittende leden.

Meer informatie over de Opzet en Werking van de NORA Gebruikersraad (PDF, 216 kB)

Nieuwe deelnemers kunnen zich melden via nora@ictu.nl.

Bijeenkomsten[bewerken]

De NORA Gebruikersraad houdt 4 à 5 bijeenkomsten per jaar. De verslagen en bijbehorende stukken zijn via de wiki toegankelijk voor deelnemers en belangstellenden en worden niet apart rond gemaild.

2024

2023

2022

2021


Verslagen van oudere bijeenkomsten:

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012

Voorzitter en Secretaris[bewerken]

  • Eric Brouwer (ICTU) - Voorzitter
  • Youetta de Jager - Secretaris NORA gebruikersraad
Contact

Deelnemers[bewerken]

A t/m G[bewerken]

Pasfoto van Peter Ammerlaan
Peter Ammerlaan (Logius)

Expertisegebieden: Concernarchitectuur Logius
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Ralph Barten
Ralph Barten (Sociale Verzekeringsbank (SVB) / Manifestgroep)

Expertisegebieden: EA SVB, architectuur Sociale Zekerheid
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Mark Bos
Mark Bos (Veiligheidsregio Noord-Holland Noord)

Expertisegebieden: VeRa (Veiligheidsregios Referentie Architectuur)
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Marcel van den Bos
Marcel van den Bos (Aedes vereniging van woningcorporaties)

Expertisegebieden: VERA (Volkshuisvesting Referentie Architectuur)
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Vincent Breuking
Vincent Breuking (Woonstad Rotterdam)

Expertisegebieden: CORA (COrporatie Referentie Architectuur)
Domein Bouwen wonen en leefomgeving
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Eric Brouwer
Eric Brouwer (ICTU)

Expertisegebieden: NORA Beheer, NORA review
Contact: Profiel op LinkedIn


Joël de Bruin (MBO digitaal)

Expertisegebieden: MORA (Middelbaar beroepsOnderwijs Referentie Architectuur)
Contact: [ Profiel op LinkedIn]


Pasfoto van Martijn de Bruijne
Martijn de Bruijne (Belastingdienst / Manifestgroep)

Expertisegebieden: EA BD
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Margriet Cox
Margriet Cox (Ministerie van Economische Zaken)

Expertisegebieden: EA EZK
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Marco Deterink
Marco Deterink (De Nederlandsche Bank (DNB))

Expertisegebieden: EA DNB, Kwaliteitsdoelen, Architectuurprincipes, wiki en Github
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Joris Dirks
Joris Dirks (ICTU)

Expertisegebieden: NORA Beheer, wiki
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Bram Gaakeer
Bram Gaakeer (Ministerie van OCW)

Expertisegebieden: DERA (Digitale Erfgoed Referentie Architectuur)
Domein Cultuur sport en vrije tijd
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Pieter van Gemeren
Pieter van Gemeren (VZVZ)

Expertisegebieden: AORTA (Landelijke infrastructuur voor berichtuitwisseling in de zorg)
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Peter Giskes
Peter Giskes (Ministerie van BZK)

Expertisegebieden: EA BZK
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Martijn van Glabbeek
Martijn van Glabbeek (digiGO)

Expertisegebieden: GEBORA (GEBouwde Omgeving Referentie Architectuur)
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Jeffrey Gortmaker
Jeffrey Gortmaker (Ministerie van Justitie en Veiligheid)

Expertisegebieden: MIRA (Migratieketen Architectuur)
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Laurens Groenewegen
Laurens Groenewegen (GGD Amsterdam)

Expertisegebieden: PURA (Publieke gezondheid Referentie Architectuur)
Contact: Profiel op LinkedIn


H t/m N[bewerken]

Pasfoto van Steven Ham
Steven Ham (Nationaal Archief)

Expertisegebieden: Duurzame Toegankelijkheid
Contact: Profiel op Linkedin


Pasfoto van Jos van der Heiden
Jos van der Heiden (Ministerie van BZK / CIO Rijk)

Expertisegebieden: RORA Informatie,

Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van René Hietkamp
René Hietkamp (Zorginstituut Nederland (ZIN))

Expertisegebieden: Duurzaam Informatiestelsel Zorg ReferentieArchitectuur (DIZRA)
Domein Gezondheid en zorg
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Youetta de Jager
Youetta de Jager (ICTU)

Expertisegebieden: Architectuur en Ethiek, IV-regie, co-creatie en innovatie
Contact: Profiel op LinkedInPasfoto van Tony Johnson
Tony Johnson (Provincie Friesland)

Expertisegebieden: PETRA (Provinciale EnTerprise ReferentieArchitectuur)
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Ronny Kennes
Ronny Kennes (BKWI)

Expertisegebieden: KarWeI (Ketenarchitectuur Werk en Inkomen)
Contact: Profiel op Linkedin


Pasfoto van Ton van der Knaap
Ton van der Knaap (Stedin)

Expertisegebieden: NBility (Netbeheerders Business Capability)
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Patrick Knoester
Patrick Knoester (Ministerie van BZK / opdrachtgever NORA)

Expertisegebieden: NORA
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Guido van der Kolk
Guido van der Kolk (Het Waterschapshuis)

Expertisegebieden: WILMA (Waterschaps Informatie & Logisch Model Architectuur)
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Jasper Kuijten
Jasper Kuijten (Ministerie van Defensie)

Expertisegebieden: EA Defensie
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Hans Laagland
Hans Laagland (Bureau Forum Standaardisatie)

Expertisegebieden: open Standaarden
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Paul Leunissen
Paul Leunissen (Ministerie van IenW)

Expertisegebieden: EA IenW
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Gerda Meijboom
Gerda Meijboom (Nictiz)

Expertisegebieden: ZiRA (Ziekenhuis Referentie Architectuur)
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Eric Nijenhuis
Eric Nijenhuis (UWV / Manifestgroep)

Expertisegebieden: EA UWV
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Henk Nijstad
Henk Nijstad (Kennisnet)

Expertisegebieden: FORA (Funderend Onderwijs Referentie Architectuur)
Contact: Profiel op LinkedIn

O t/m Z[bewerken]

Pasfoto van Tom Peelen
Tom Peelen (Ministerie van BZK / bureau MIDO)

Expertisegebieden: GDI-Architectuur, Architectuur Digitale Overheid
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Anita Potters
Anita Potters (gemeente Tilburg)

Expertisegebieden: GEMMA, Common Ground
Contact: Profiel op Linkedin


Pasfoto van Ellen van der Steen
Ellen van der Steen (gemeente Apeldoorn)

Expertisegebieden: Zaakgericht Werken
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Marieke Vos
Marieke Vos (ICTU)

Expertisegebieden: NORA Beheer, NORA Familie, Communities, Kennismanagement
Domein Generiek
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Rijk van Vulpen
Rijk van Vulpen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)

Expertisegebieden: Referentiearchitectuur Jeugdketens
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Robert van Wessel
Robert van Wessel (ICTU)

Expertisegebieden: Kwaliteitsdoelen, Architectuurprincipes, NORA review
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Renzo Wouters
Renzo Wouters (Ministerie van Justitie en Veiligheid)

Expertisegebieden: Architectuur strafrechtketen (Astra)
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Han Zuidweg
Han Zuidweg (Logius)

Expertisegebieden: RIEA
Contact: Profiel op LinkedIn


Pasfoto van Ben Zwartveld
Ben Zwartveld (Ministerie van IenW)

Expertisegebieden: MARTHE (Model Architectuur RijksToezichts- en HandhavingsEenheden), Inspecties
Domein Bouwen wonen en leefomgeving
Contact: Profiel op LinkedIn