NORA Gebruikersraad/2013-09-24: verschil tussen versies

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
k (correctie)
(agenda overgenomen)
Regel 1: Regel 1:
[[:Categorie:Bijeenkomsten|bijeenkomst]] van de Gebruikersraad NORA op [[datum::2012-09-24|dinsdag 24 september 2013]] van 13.30 - 15.30 uur bij [[locatie::ICTU, Den Haag]]
+
[[Gebruikersraad NORA]]
  
== Aanwezigen ==
+
[[datum::2012-09-24|24 september 2013, 13.30 - 15.30 uur]]
  
==Agenda==
+
[[locatie::ICTU, Den Haag|ICTU, Wilhelmina van Pruisenweg 104 te Den Haag (tegenover Station Laan van NOI)]]
(volgt)
 
  
==Documenten==
+
== Opening, mededelingen ==
<references />
+
 
 +
''Annotatie:- Cor Franke is per 15 augustus 2013 kwartiermaker/opdrachtgevend directeur voor de modernisering GBA. Hij zal zijn inzet als projectleider NORA daarom op korte termijn beëindigen.- Het dossier [[Ketensturing]] is gepubliceerd [[Ketensturing|http://www.noraonline.nl/wiki/Ketensturing]] ''
 +
 
 +
== Verslag van de vorige bijeenkomst ==
 +
''Annotatie:Bespreking van het verslag en de actiepunten van de bijeenkomst van 18 juni 2013.Zie [[NORA gebruikersraad:2013-06-18|http://www.noraonline.nl/wiki/NORA_gebruikersraad:2013-06-18]]''
 +
 
 +
== Lopende zaken ==
 +
===a. Stand van zaken doorontwikkeling===
 +
''Annotatie:De projectleider doorontwikkeling NORA heeft een [[Bestand:doorontwikkeling stavaza 2013-09.pdf|korte voortgangsrapportage opgesteld (bijgevoegd)]]<ref>[[Media:doorontwikkeling stavaza 2013-09.pdf]]</ref>.
 +
'''Gevraagd besluit:
 +
* Kennis nemen van de voortgangsrapportage en waar nodig reactie geven in de vorm van vragen of opmerkingen/aanvullingen. '''''
 +
 
 +
===b. Stand van zaken Verbinden===
 +
''Annotatie:Door het schrijfteam is een [[Bestand:visiedocument Verbinden.pdf|visiedocument Verbinden opgesteld (bijgevoegd)]]<ref>[[Media:visiedocument Verbinden.pdf]]</ref>. Saco Bekius zal dit document in de vergadering toelichten. Het visiedocument is op 18 september j.l. besproken met de deelnemers aan de Workshops. De uitkomst daarvan is in een notitie vastgelegd die nog voor de vergadering van 24 september zal worden verspreid.''
 +
 
 +
''Het is de bedoeling om in de Gebruikersraad zowel kort stil te staan bij de uitkomst van de bijeenkomst op 18 september als de leden van de Gebruikersraad te vragen een eerste reactie te geven op het visiedocument. Een meer definitieve reactie volgt na raadpleging van de achterban. Het beeld is om voor die raadpleging 14 dagen uit te trekken.''
 +
 
 +
 
 +
===b. Stand van zaken Beveiliging===
 +
''Annotatie:In de notitie stand van zaken doorontwikkeling is de situatie rond het katern beveiliging in het kort beschreven. Jaap van der Veen zal de stand van zaken en vervolgplanning toelichten. In de NORA-wiki is een eerste opzet voor het katern Beveiliging gemaakt.Zie http://noraonline.nl/wiki/Beveiliging''
 +
 
 +
== Doorontwikkeling GEMMA / Basisgemeente ==
 +
''Annotatie:Marc Maas en Arnoud Quanjer van KING geven een toelichting op het concept Basisgemeente en de doorontwikkeling van de GEMMA en stellen reacties van de Gebruikersraad op prijs, om zo een impuls aan het vervolg te geven. ''
 +
 
 +
 
 +
== Verdere doorontwikkeling NORA  ==
 +
''Annotatie:In de vergadering van 18 juni 2013 is een voorstel voor verdere doorontwikkeling van de NORA aan de orde geweest. De Gebruikersraad heeft met dit voorstel ingestemd. In dit voorstel is een aantal acties benoemd. Het is de bedoeling om in deze vergadering voor ieder van deze acties trekkers te benoemen. Het betreft de onderdelen:- architectuurschets gegevensuitwisseling;- zaakgericht werken;- (semantiek van) gegevensmodellen;- digitale duurzaamheid;''
 +
 
 +
 
 +
== NORA Beheer ==
 +
=== a. Voorstel aanpassing NORA AP17 Beschrijving Informatie-objecten===
 +
''Annotatie: In de Gebruikersraad van 18 juni j.l. is NORA Beheer verzocht dit samen met beheerders van reeds bekende Gegevenswoordenboeken uit te werken en een voorstel ter zake in het najaar 2013 ter instemming aan de Gebruikersraad voor te leggen. Op 4 september j.l. is een bijeenkomst gehouden met de beheerders van de Gegevenswoordenboeken en zijn de eerste onderdelen van de uitwerking opgesteld.Eric Brouwer zal dit mondeling toelichten.''Zie ook [[Gegevensbeschrijvingen|http://noraonline.nl/wiki/Gegevensbeschrijvingen]]
 +
 
 +
===b. Toelichting aangepast Kennismodel NORA===
 +
''Annotatie: In de Gebruikersraad van 18 juni j.l. heeft de projectleider NORA een notitie over het kennismodel ingebracht. De leden hebben in de twee weken volgend op die vergadering reactie gegeven op de notitie. De [[Bestand:notitie kennismodel 2013-08.pdf|bijgestelde versie van de notitie gaat hierbij]]<ref>[[Media:notitie kennismodel 2013-08.pdf]] (en is ook eerder rondgestuurd).''
 +
 
 +
''Gevraagd besluit:''
 +
 
 +
* ''instemmen met de bijgestelde notitie Kennismodel NORA.''
 +
 
 +
''Na accordering van de notitie is de eerste stap in het vervolgproces het organiseren van een open gesprek tussen de verschillende betrokkenen. Het voorstel is Marc Lankhorst (Novay) te vragen als gespreksleider op te treden.Jasper van Lieshout zal de stand van zaken mondeling toelichten. ''
 +
 
 +
===c. Koppeling Landkaart semantiek aan NORA ===
 +
 
 +
''Annotatie: In de Gebruikersraad van 18 juni j.l. is besloten dat de Landkaart semantische interoperabiliteit wordt gekoppeld aan http://noraonline.nl/wiki/Gegevenswoordenboeken''
 +
 
 +
''Dit is uitgevoerd en zal kort worden gedemonstreerd door Joris Dirks. ''
 +
=== d. Koppeling lijst open standaarden aan NORA===
 +
 
 +
''Annotatie: Conform het Beheerplan 2013 worden de standaarden van de pas-toe-of-leg-uit lijst van het College Standaardisatie opgenomen in de NORA, zodat ze via overerving in de wiki’s van de NORA-dochters beschikbaar kunnen komen.''
 +
 
 +
''De stand van zaken zal kort worden toegelicht en gedemonstreerd door Joris Dirks.''
 +
 
 +
== WVTTK ==
 +
=Documenten=
 +
<references/>
 
[[Categorie:Bijeenkomsten]][[categorie:Gebruikersraad NORA]][[Categorie:Agenda]]
 
[[Categorie:Bijeenkomsten]][[categorie:Gebruikersraad NORA]][[Categorie:Agenda]]

Versie van 18 sep 2013 om 09:44

Gebruikersraad NORA

24 september 2013, 13.30 - 15.30 uur

ICTU, Wilhelmina van Pruisenweg 104 te Den Haag (tegenover Station Laan van NOI)

Opening, mededelingen

Annotatie:- Cor Franke is per 15 augustus 2013 kwartiermaker/opdrachtgevend directeur voor de modernisering GBA. Hij zal zijn inzet als projectleider NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur daarom op korte termijn beëindigen.- Het dossier Ketensturing is gepubliceerd http://www.noraonline.nl/wiki/Ketensturing

Verslag van de vorige bijeenkomst

Annotatie:Bespreking van het verslag en de actiepunten van de bijeenkomst van 18 juni 2013.Zie http://www.noraonline.nl/wiki/NORA_gebruikersraad:2013-06-18

Lopende zaken

a. Stand van zaken doorontwikkeling

Annotatie:De projectleider doorontwikkeling NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur heeft een Bestand:Doorontwikkeling stavaza 2013-09.pdf[1]. Gevraagd besluit:

  • Kennis nemen van de voortgangsrapportage en waar nodig reactie geven in de vorm van vragen of opmerkingen/aanvullingen.

b. Stand van zaken Verbinden

Annotatie:Door het schrijfteam is een Bestand:NORA katern Verbinden - concept beperkte review.pdf[2]. Saco Bekius zal dit document in de vergadering toelichten. Het visiedocument is op 18 september j.l. besproken met de deelnemers aan de Workshops. De uitkomst daarvan is in een notitie vastgelegd die nog voor de vergadering van 24 september zal worden verspreid.

Het is de bedoeling om in de Gebruikersraad zowel kort stil te staan bij de uitkomst van de bijeenkomst op 18 september als de leden van de Gebruikersraad te vragen een eerste reactie te geven op het visiedocument. Een meer definitieve reactie volgt na raadpleging van de achterban. Het beeld is om voor die raadpleging 14 dagen uit te trekken.


b. Stand van zaken Beveiliging

Annotatie:In de notitie stand van zaken doorontwikkeling is de situatie rond het katern beveiliging in het kort beschreven. Jaap van der Veen zal de stand van zaken en vervolgplanning toelichten. In de NORA-wiki is een eerste opzet voor het katern Beveiliging gemaakt.Zie http://noraonline.nl/wiki/Beveiliging

Doorontwikkeling GEMMA / Basisgemeente

Annotatie:Marc Maas en Arnoud Quanjer van KING geven een toelichting op het concept Basisgemeente en de doorontwikkeling van de GEMMA en stellen reacties van de Gebruikersraad op prijs, om zo een impuls aan het vervolg te geven.


Verdere doorontwikkeling NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur

Annotatie:In de vergadering van 18 juni 2013 is een voorstel voor verdere doorontwikkeling van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur aan de orde geweest. De Gebruikersraad heeft met dit voorstel ingestemd. In dit voorstel is een aantal acties benoemd. Het is de bedoeling om in deze vergadering voor ieder van deze acties trekkers te benoemen. Het betreft de onderdelen:- architectuurschets gegevensuitwisseling;- zaakgericht werken;- (semantiek van) gegevensmodellen;- digitale duurzaamheid;


NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Beheer

a. Voorstel aanpassing NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur AP17 Beschrijving InformatieBetekenisvolle gegevens.-objecten

Annotatie: In de Gebruikersraad van 18 juni j.l. is NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Beheer verzocht dit samen met beheerders van reeds bekende Gegevenswoordenboeken uit te werken en een voorstel ter zake in het najaar 2013 ter instemming aan de Gebruikersraad voor te leggen. Op 4 september j.l. is een bijeenkomst gehouden met de beheerders van de Gegevenswoordenboeken en zijn de eerste onderdelen van de uitwerking opgesteld.Eric Brouwer zal dit mondeling toelichten.Zie ook http://noraonline.nl/wiki/Gegevensbeschrijvingen

b. Toelichting aangepast Kennismodel NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur

Annotatie: In de Gebruikersraad van 18 juni j.l. heeft de projectleider NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur een notitie over het kennismodel ingebracht. De leden hebben in de twee weken volgend op die vergadering reactie gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat op de notitie. De bijgestelde versie van de notitie gaat hierbij<ref>Media:notitie kennismodel 2013-08.pdf (en is ook eerder rondgestuurd).

Gevraagd besluit:

  • instemmen met de bijgestelde notitie Kennismodel NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur.

Na accordering van de notitie is de eerste stap in het vervolgproces het organiseren van een open gesprek tussen de verschillende betrokkenen. Het voorstel is Marc Lankhorst (Novay) te vragen als gespreksleider op te treden.Jasper van Lieshout zal de stand van zaken mondeling toelichten.

c. Koppeling Landkaart semantiek aan NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur

Annotatie: In de Gebruikersraad van 18 juni j.l. is besloten dat de Landkaart semantische interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving wordt gekoppeld aan http://noraonline.nl/wiki/Gegevenswoordenboeken

Dit is uitgevoerd en zal kort worden gedemonstreerd door Joris Dirks.

d. Koppeling lijst open standaarden aan NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur

Annotatie: Conform het Beheerplan 2013 worden de standaarden van de pas-toe-of-leg-uit lijst van het College Standaardisatie opgenomen in de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur, zodat ze via overerving in de wiki’s van de NORA-dochters beschikbaar kunnen komen.

De stand van zaken zal kort worden toegelicht en gedemonstreerd door Joris Dirks.

WVTTK

Documenten

  1. Media:doorontwikkeling stavaza 2013-09.pdf
  2. Media:visiedocument Verbinden.pdf