NORA Gebruikersraad/2013-09-24

Uit NORA Online
< NORA Gebruikersraad(Verschil tussen bewerkingen)
Ga naar: navigatie, zoeken
(agenda overgenomen)
k (linkfix, codefix)
Regel 40: Regel 40:
  
 
===b. Toelichting aangepast Kennismodel NORA===
 
===b. Toelichting aangepast Kennismodel NORA===
''Annotatie: In de Gebruikersraad van 18 juni j.l. heeft de projectleider NORA een notitie over het kennismodel ingebracht. De leden hebben in de twee weken volgend op die vergadering reactie gegeven op de notitie. De [[Bestand:notitie kennismodel 2013-08.pdf|bijgestelde versie van de notitie gaat hierbij]]<ref>[[Media:notitie kennismodel 2013-08.pdf]] (en is ook eerder rondgestuurd).''
+
''Annotatie: In de Gebruikersraad van 18 juni j.l. heeft de projectleider NORA een notitie over het kennismodel ingebracht. De leden hebben in de twee weken volgend op die vergadering reactie gegeven op de notitie. De [[Bestand:Kennismodel NORA - versie 16 augustus 2013.pdf|bijgestelde versie van de notitie gaat hierbij]]<ref>[[Media:Kennismodel NORA - versie 16 augustus 2013.pdf]]</ref> (en is ook eerder rondgestuurd).''
  
 
''Gevraagd besluit:''
 
''Gevraagd besluit:''
Regel 60: Regel 60:
  
 
== WVTTK ==
 
== WVTTK ==
=Documenten=
+
==Documenten==
 
<references/>
 
<references/>
 +
 
[[Categorie:Bijeenkomsten]][[categorie:Gebruikersraad NORA]][[Categorie:Agenda]]
 
[[Categorie:Bijeenkomsten]][[categorie:Gebruikersraad NORA]][[Categorie:Agenda]]

Versie van 18 sep 2013 om 11:03

Gebruikersraad NORA

24 september 2013, 13.30 - 15.30 uur

ICTU, Wilhelmina van Pruisenweg 104 te Den Haag (tegenover Station Laan van NOI)

Inhoud

Opening, mededelingen

Annotatie:- Cor Franke is per 15 augustus 2013 kwartiermaker/opdrachtgevend directeur voor de modernisering GBA. Hij zal zijn inzet als projectleider NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur daarom op korte termijn beëindigen.- Het dossier Ketensturing is gepubliceerd http://www.noraonline.nl/wiki/Ketensturing

Verslag van de vorige bijeenkomst

Annotatie:Bespreking van het verslag en de actiepunten van de bijeenkomst van 18 juni 2013.Zie http://www.noraonline.nl/wiki/NORA_gebruikersraad:2013-06-18

Lopende zaken

a. Stand van zaken doorontwikkeling

Annotatie:De projectleider doorontwikkeling NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur heeft een Bestand:Doorontwikkeling stavaza 2013-09.pdf[1]. Gevraagd besluit:

  • Kennis nemen van de voortgangsrapportage en waar nodig reactie geven in de vorm van vragen of opmerkingen/aanvullingen.

b. Stand van zaken Verbinden

Annotatie:Door het schrijfteam is een Bestand:NORA katern Verbinden - concept beperkte review.pdf[2]. Saco Bekius zal dit document in de vergadering toelichten. Het visiedocument is op 18 september j.l. besproken met de deelnemers aan de Workshops. De uitkomst daarvan is in een notitie vastgelegd die nog voor de vergadering van 24 september zal worden verspreid.

Het is de bedoeling om in de Gebruikersraad zowel kort stil te staan bij de uitkomst van de bijeenkomst op 18 september als de leden van de Gebruikersraad te vragen een eerste reactie te geven op het visiedocument. Een meer definitieve reactie volgt na raadpleging van de achterban. Het beeld is om voor die raadpleging 14 dagen uit te trekken.


b. Stand van zaken Beveiliging

Annotatie:In de notitie stand van zaken doorontwikkeling is de situatie rond het katern beveiliging in het kort beschreven. Jaap van der Veen zal de stand van zaken en vervolgplanning toelichten. In de NORA-wiki is een eerste opzet voor het katern Beveiliging gemaakt.Zie http://noraonline.nl/wiki/Beveiliging

Doorontwikkeling GEMMA / Basisgemeente

Annotatie:Marc Maas en Arnoud Quanjer van KING geven een toelichting op het concept Basisgemeente en de doorontwikkeling van de GEMMA en stellen reacties van de Gebruikersraad op prijs, om zo een impuls aan het vervolg te geven.


Verdere doorontwikkeling NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur

Annotatie:In de vergadering van 18 juni 2013 is een voorstel voor verdere doorontwikkeling van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur aan de orde geweest. De Gebruikersraad heeft met dit voorstel ingestemd. In dit voorstel is een aantal acties benoemd. Het is de bedoeling om in deze vergadering voor ieder van deze acties trekkers te benoemen. Het betreft de onderdelen:- architectuurschets gegevensuitwisseling;- zaakgericht werken;- (semantiek van) gegevensmodellen;- digitale duurzaamheid;


NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Beheer

a. Voorstel aanpassing NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur AP17 Beschrijving InformatieBetekenisvolle gegevens.-objecten

Annotatie: In de Gebruikersraad van 18 juni j.l. is NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Beheer verzocht dit samen met beheerders van reeds bekende Gegevenswoordenboeken uit te werken en een voorstel ter zake in het najaar 2013 ter instemming aan de Gebruikersraad voor te leggen. Op 4 september j.l. is een bijeenkomst gehouden met de beheerders van de Gegevenswoordenboeken en zijn de eerste onderdelen van de uitwerking opgesteld.Eric Brouwer zal dit mondeling toelichten.Zie ook http://noraonline.nl/wiki/Gegevensbeschrijvingen

b. Toelichting aangepast Kennismodel NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur

Annotatie: In de Gebruikersraad van 18 juni j.l. heeft de projectleider NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur een notitie over het kennismodel ingebracht. De leden hebben in de twee weken volgend op die vergadering reactie gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat op de notitie. De Bestand:Kennismodel NORA - versie 16 augustus 2013.pdf[3] (en is ook eerder rondgestuurd).

Gevraagd besluit:

  • instemmen met de bijgestelde notitie Kennismodel NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur.

Na accordering van de notitie is de eerste stap in het vervolgproces het organiseren van een open gesprek tussen de verschillende betrokkenen. Het voorstel is Marc Lankhorst (Novay) te vragen als gespreksleider op te treden.Jasper van Lieshout zal de stand van zaken mondeling toelichten.

c. Koppeling Landkaart semantiek aan NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur

Annotatie: In de Gebruikersraad van 18 juni j.l. is besloten dat de Landkaart semantische interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving wordt gekoppeld aan http://noraonline.nl/wiki/Gegevenswoordenboeken

Dit is uitgevoerd en zal kort worden gedemonstreerd door Joris Dirks.

d. Koppeling lijst open standaarden aan NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur

Annotatie: Conform het Beheerplan 2013 worden de standaarden van de pas-toe-of-leg-uit lijst van het College Standaardisatie opgenomen in de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur, zodat ze via overerving in de wiki’s van de NORA-dochters beschikbaar kunnen komen.

De stand van zaken zal kort worden toegelicht en gedemonstreerd door Joris Dirks.

WVTTK

Documenten

  1. Media:doorontwikkeling stavaza 2013-09.pdf
  2. Media:visiedocument Verbinden.pdf
  3. Media:Kennismodel NORA - versie 16 augustus 2013.pdf
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen