NORA Gebruikersraad/2019-03-26

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Bijeenkomst van NORA Gebruikersraad op dinsdag 26 maart 2019, 15.30-17.30 uur incl. borrel, locatie: Ministerie van Economische Zaken
Adres: Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag, Zaal 50 Visserzaal
Contactpersoon: Conny van der Gugten – van Driel, 06-54796032

Vergeet uw ID-bewijs niet!

Let op! Er zijn geen parkeerplekken beschikbaar, maar het pand ligt bij het Centraal Station Den Haag. Tevens kan in de woonwijk iets verderop gratis geparkeerd worden.
.
Doelgroep: Leden van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersraad (architecturen & stakeholders). .


Inhoud

(15.30 uur) Opening en mededelingen (ter kennisgeving)

  • Er is een Nederlandse API Strategie gepubliceerd die tot 27 maart in consultatie is: Nationale API Strategie in openbare consultatie
  • Er zijn verkennende gesprekken met twee potentiële nieuwe architecturen in de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Familie, voor de laboratoria en de strafrechtketen.
  • De Expertgroep GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren. presenteert op 4 april bij het symposium 'Samen het gegevenslandschap Harmoniseren' de eerste versie van het thema GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren. in NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur. Waarschijnlijk volgt een openbare review-periode (details waarschijnlijk bekend tegen de tijd dat de vergadering er is). Meer informatie over het symposium: Samen het Gegevenslandschap harmoniseren
  • Wie getriggerd is door de presentatie van Bram Gakeer vorige vergadering over Solid wil misschien meedoen met een Solid-werkgroep van het platform LinkedData. De oproep op Twitter: interesse om mee te doen met een Solid-werkgroep? Meld je aan via platformlinkeddatanl@gmail.com. Vermeld welke rol je graag wilt innemen (trekker/deelnemer), welke vragen je beantwoord wilt zien, waar je mee wilt experimenteren en welke resultaten je graag van de werkgroep ziet.

(15.40 uur) Verslag en besluiten vorige vergadering (ter kennisgeving)

Dit is het verslag van de vorige vergadering. N.a.v. de actiepunten zal Nadeem een korte toelichting geven op het visiestuk 'Opzet en werking gebruikersraad' (PDF, 321 kB).

(15.50 uur) Stand van zaken gemeenschappelijke overheidsarchitectuur (update)

Eveline O`Brien geeft een update van het GO traject (PDF, 627 kB). GO staat voor Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur. Waar het om gaat is om te kijken waar we elkaar kunnen helpen/versterken.

Achtergrond informatie: In de zomer van 2018 heeft de Programmeringsraad Logius (PL) opdracht gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat om een breed gedragen enterprise architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. op te stellen, die “helpt sturen op de doorontwikkeling en vernieuwing van de voorzieningen waaruit de basisinfrastructuur bestaat”. Alle grote afnemers hebben afgesproken om hier architectuurcapaciteit voor ter beschikking te stellen.

Er zijn een werkgroep en een klankbordgroep (met –architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.- vertegenwoordiging vanuit o.a. MFG, VNG, Logius en BZK-beleid) geformeerd die regelmatig bij elkaar zijn geweest. De kerngroep is in wekelijkse sessies gestart met het destilleren van de strategische thema’s uit NL-DIGIbeter (de Agenda Digitale Overheid). Daarnaast zijn de architecturen van Banaan, Common Ground en de adviezen uit de Interactiestrategie met elkaar vergeleken en is beoordeeld of deze in lijn zijn met de thema’s die afgeleid zijn uit NL-DIGIbeter. De werkgroep GO omarmt, net als diverse grote dienstverleners, het Agile/SAFe concept als de toekomstige manier van samenwerken. In die lijn wil de werkgroep het concept MVA (Minimum Viable Architecture) introduceren, om op deze manier tot diverse domeinarchitecturen op hoofdlijnen te komen, die dynamisch, adaptief en flexibel zijn én tegelijkertijd stabiliteit bieden, zonder rigide te zijn. Voor de domeinen sluiten we aan op de huidige indeling van de klantenraden van Logius: Identificatie & Authenticatie, Gegevens, Interactie, Interconnectiviteit.

Relevante documenten:

(16.20 uur) Woordwolk en prioriteiten (ter voorbereiding op besluitvorming 4 juni 2019)

Tijdens de vorige gebruikersraad is een woordwolk gevormd met de belangrijkste thema’s voor 2019/2020. Er werd gevraagd of de deelnemers van de gebruikersraad deze woordwolk willen bespreken met hun achterban en hun direct leidinggevenden.

Afbeelding van een wordcloud met daarboven de tekst "Welke 3 thema's worden belangrijk eind 2019 en in 2020?" In de wordcloud woorden in verschillende groottes en kleuren, o.a.: openbaarheid, risicomanagement, datamanagement, gegevensdelen, transparantie, robotisering, procesmining, omgevingswet, beveiliging, block chain, innovatie, gegevens, toegang, europa, cloud, ioth, api, bcm, digitale inzage dossier, informatiemodellering, gegevensmanagemend, zaakgericht werken, eprivacy by design, dataminimalisatie

Tijdens deze gebruikersraad wordt er een rondje gedaan om iedereen de gelegenheid te geven te melden wat er bij de achterban is opgehaald. Daarna zal worden gekeken welke prioriteiten de komende periode de agenda moeten gaan bepalen en wat eventueel nog in het jaarplan van 2019 meegenomen moet worden.

(17.00 uur) Resultaten enquête NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur principes (ter informatie met vervolgacties)

Robert van Wessel en Martin van den Berg geven een presentatie (PDF, 876 kB) over de uitkomsten van de enquête die is gehouden over de NORA principes. Van 12 december 2018 tot en met 31 januari 2019 is een vragenlijst over de NORA APs uitgezet. Doel hiervan is om de praktische bruikbaarheid van de BPs en APs te vergroten en om ‘good practises’ over de toepassing van deze principes te bepalen. Daarvoor zijn actieve NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur gebruikers benaderd, zijnde de aanspreekpunten van de architecturen uit de NORA Familie en geïnteresseerden in de nieuwsbrief. We zullen de resultaten van deze enquête bespreken waarbij een aantal verbetersuggesties worden voorgesteld. Aan de gebruikersraad wordt gevraagd welke verbeteringen op het gebied van de NORA principes in 2019 zullen worden opgepakt.

(17.20 uur) W.v.t.k.

Datum Gebruikersraad verzetten van 4 juni naar 6 juni. Valt dan samen met de Gebruikersdag.

(17.25 uur) Afsluiting met borrel

Er kan nog verder gesproken worden met elkaar onder het genot van een drankje.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen