NORA Gebruikersraad/2019-06-06

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Bijeenkomst van NORA Gebruikersraad op donderdag 6 juni 2019, 10.00-13.00 uur incl. lunch, locatie: Nationaal Archief
Prins Willem-Alexanderhof 20, 2595 BE Den Haag (naast het Centraal Station, aan de kant van Babylon)
Mullerzaal
Vergeet uw ID bewijs niet!
Let op! Er zijn geen parkeerplekken beschikbaar, maar het pand ligt bij het Centraal Station Den Haag. Tevens kan in de woonwijk iets verderop gratis geparkeerd worden. Na de Gebruikersraad, zal bij het ministerie van OC&W (aan de andere kant van het station) de NORA Gebruikersdag zijn..
Doelgroep: Leden van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersraad (architecturen & stakeholders). .


Inhoud

(10.00 uur) Opening en mededelingen (ter kennisgeving)

(10.15) Verslag en actiepuntenlijst (ter kennisgeving)

Het verslag van de vorige vergadering staat online. Op basis van de vorige vergaderingen is er een Actiepuntenlijst (PDF, 135 kB) gemaakt en rondgestuurd.

(10.30) Beslisnotitie enquête NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur principes (ter besluitvorming)

Robert van Wessel en Martin van den Berg hebben de vorige vergadering een presentatie (PDF, 876 kB) gehouden over de uitkomsten van de enquête die is gehouden over de NORA principes. N.a.v. een aantal genoemde observaties hebben zij een aantal aanbevelingen uitgewerkt die middels deze beslisnotitie (PDF, 242 kB) aan de Gebruikersraad wordt voorgelegd.

(10.45) Wijzigingsverzoek kennismodel, rakend aan Afgeleide Principes (ter besluitvorming)

Marieke Vos zal een toelichting geven op het voorstel Themaprincipes (PDF, 190 kB).

(11.00) Prioriteiten thema’s 2019/2020 (ter discussie)

Tijdens de vorige gebruikersraden is er een woordwolk gemaakt en is er een discussie geweest over de belangrijkste Thema's van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur voor eind 2019 en voor het jaarplan 2020. Op basis van de uitkomsten is een prioritering (PDF, 118 kB) gemaakt, welke nu voor is gelegd aan de Gebruikersraad ter discussie of wellicht ter vaststelling als iedereen zich in het voorstel kan vinden.

Afbeelding van een wordcloud met daarboven de tekst "Welke 3 thema's worden belangrijk eind 2019 en in 2020?" In de wordcloud worden in verschillende groottes en kleuren, o.a.: openbaarheid, risicomanagement, datamanagement, gegevensdelen, transparantie, robotisering, procesmining, omgevingswet, beveiliging, block chain, innovatie, gegevens, toegang, europa, cloud, ioth, api, bcm, digitale inzage dossier, informatiemodellering, gegevensmanagement, zaakgericht werken, eprivacy by design, dataminimalisatie

(11.30) Opzet en werking gebruikersraad (ter besluitvorming)

Tijdens de vorige gebruikersraden is gesproken over de opzet en werking van de gebruikersraad. Er is een definitieve slag over geslagen en de notitie (PDF, 319 kB) die er nu ligt is ter besluitvorming.

(11.45) W.v.t.k.

  • Nogmaals oproep deelname GO-Logius
  • Locatie volgende GR 17 september van 15.00 uur tot 17.30 met daarna borrel
  • Smoelenboek op wiki

(12.00) Afsluiting met lunch

Er kan nog verder gesproken worden met elkaar onder het genot van lunch. Na de lunch zal de NORA Gebruikersdag plaatsvinden in het gebouw van het ministerie van OCW.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen