NORA Gebruikersraad/2019-09-17

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Bijeenkomst van NORA Gebruikersraad op dinsdag 17 september 2019, 15.30-17.30 uur incl. borrel, locatie: Nationaal Archief (Mullerzaal), Prins Willem-Alexanderhof 20, 2595 BE Den Haag. (Naast het Centraal Station, aan de kant van Babylon)..
Doel: Besluit- en visievorming
Doelgroep: Leden van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Gebruikersraad (architecturen & stakeholders). .

Opening

15.00 uur.

Presentatie ontwikkelingen Nederlands (inter) netwerkverkeer

15.30 uur (ter discussie en ter informatie). Een notitie (PDF, 146 kB) en presentatie over de ontwikkelingen om het Nederlandse (inter)netwerkverkeer robuuster en betrouwbaarder te maken. De mogelijke doorontwikkeling is relevant voor alle overheidsdienstverleners die beschikbaarheid van hun dienstverlening belangrijk vinden. Tevens wil het Diginetwerk-team van Logius graag de afnemers en aanbieders van diensten over Diginetwerk zo goed mogelijk in beeld krijgen en roept daarbij de hulp van de Gebruikersraad in. Peter Kort van Logius zal dit onderwerp verder toelichten.

API strategie

16.05 uur (input leveren). Paul Zeef en Frank Terpstra geven een toelichting op dit onderwerp, waarbij input gevraagd wordt voor een notitie aan het OBDO. Notitie wordt nagestuurd.

Notitie NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur principes bij nieuw beleid

16.35 uur (ter discussie). In de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur gebruikersraad van 6 juni 2019 zijn de NORA-prioriteiten voor 2019/2020 besproken. Daarbij is geconstateerd dat geen specifieke activiteit is onderkend om de aansluiting van de NORA-principes bij nieuw overheidsbeleid te borgen. In het jaarplan staat “Beheer en doorontwikkeling NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur” benoemd, maar er is niet duidelijk in hoeverre die werkzaamheden omvat gericht op het inventariseren van nieuw beleid, en het door-vertalen van dat beleid naar aanpassing van principes. Bijgaande notitie (PDF, 147 kB) zal verder worden toegelicht door Martijn de Bruijne.

NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur als stuurinstrument

17.05 uur (ter inventarisatie). In de gebruikersraad van 6 juni werd aangegeven dat de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur als sturingsmiddel gebruikt kan worden. Niet alle deelnemers waren hiervan overtuigd. Eric Brouwer zal een presentatie (PDF, 533 kB) geven om dit onderwerp nader toe te lichten en inventariseren wie de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur al als sturingsinstrument gebruiken.

Verslag en actiepuntenlijst

17.15 uur (ter kennisgeving). Verslag: NORA Gebruikersraad/2019-06-06

Mededelingen en w.v.t.k.

17.25 uur.

Afsluiting met borrel

17.30 uur