NORA Gebruikersraad/2021-02-02

Uit NORA Online
< NORA Gebruikersraad
Versie door Sandra van Dalen (overleg | bijdragen) op 30 mrt 2021 om 10:02 (→‎API strategie (ter informatie, Frank Terpstra): Tekst toegevoegd)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Bijeenkomst van NORA Gebruikersraad op dinsdag 2 februari 2021, 14.00-17.00 uur incl. borrel, locatie: n.t.b..
Doel: Besluit- en visievorming
Doelgroep: Leden van de NORA Gebruikersraad (architecturen & stakeholders) .

Opening en mededelingen[bewerken]

  • Paul Zeef benoemt ontwikkelingen vanuit DIO en BZK

Er zijn ontwikkelingen binnen BZK zelf, zoals b.v. een nieuwe afdeling Regie en Ondersteuning. Dit gaat leiden tot meer decentrale aansturing.
Op het gebied van Covid ondersteund BZK het ministerie van VWS in diverse trajecten, o.a. hoe je maatschappelijk gezien eventuele resultaten van testen vaccineren makkelijker in het maatschappelijk verkeer kan tonen op een betrouwbare manier.

  • Voordragen Douwe Pieter van den Bos

Eric Brouwer en Nadeem Taverne houden een rondje langs de velden, waarbij zij spreken met medewerkers van de CIO offices, wordt Douwe Pieter van den Bos voorgedragen om deel te nemen aan de NORA Gebruikersraad. Douwe Pieter is enterprice architect bij CIO-office V&J (de directie Informatisering) en is tevens de secretaris van het Architectuur Forum van V&J. V&J wil graag aanhaken op de NORA. De gebruikersraad stemt in met deelname aan de gebruikersraad.

  • Voorstellen Steven Ham en Paul Leunissen

Steven Ham is enterprice architect bij het Nationaal Archief en volgt Ine Vrenken op.
Paul Leunissen is enterprice architect bij I&W en vervangt Robert Bennis

  • Digitale toegankelijkheid van presentaties en documenten.

Op 23 september 2020 is het wettelijk verplicht geworden dat websites en mobiele apps van Nederlandse overheidsinstanties moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Zo ook NORA online. Alle presentaties en documenten die op NORA online geplaatst worden moeten voldoen aan de digitale toegankelijkheid eisen. Dus ook jullie presentaties en documenten vanuit de Gebruikersraad NORA.
Verzoek is dat jullie je eigen Powerpoint presentaties en documenten digitaal toegankelijk maken. Voor meer informatie en hulp hierbij Documenten op Documenten op noraonline en toegankelijkheid

API strategie (ter informatie, Frank Terpstra)[bewerken]

Frank Terpstra geeft een up-date API strategie (PDF, 988 kB) op de presentatie die op 17 september 2019 is gegeven. Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder en is het thema API in de NORA opgenomen. Hiermee is het onderwerp afgehandeld

WILMA (ter inspiratie, Roel van den Berg)[bewerken]

Roel van den Berg (technisch manager bij de WILMA) en Robert Borkes (Enterprice architect WILMA) geven een presentatie (PDF, 1,13 MB) over de ontwikkelingen bij de WILMA. Dit is de referentiearchitectuur voor de waterschappen en deze referentiearchitectuur kunnen de waterschappen weer gebruiken als input voor hun enterprice architectuur.
Er is stilgestaan bij de positie van WILMA (online), de WILMA communities, Persona's, userstories en klantreizen, gemeenschappelijke taal en implementatie van de WILMA Softwarecatalogus.
Tijdens een leuke Mentimeter poll, werd ingegaan op een aantal stellingen, zoals:

  1. De huidige architectuur van mijn organisatie draagt bij aan onze bedrijfsdoelstellingen en bereikt onze doelgroepen (4 mee eens, 11 neutraal, 2 oneens)
  2. De kwaliteit van onze architectuur sluit aan bij het volwassenheideniveau van onze organisatie (8 mee eens, 8 neutraal, 2 oneens)
  3. Binnen onze organisatie geeft architectuur een goed beeld van de risico's die wij als organisatie lopen en de capabilities die wij als organisatie hebben (4 mee eens, 3 neutraal, 11 oneens)


Vaststellen verantwoording NORA jaarplan 2020 (Eric Brouwer, ter besluitvorming)[bewerken]

Eric Brouwer (programmamanager NORA) geeft een kort overzicht (PDF, 553 kB) van de werkzaamheden en resultaten van afgelopen jaar. Marijke Salters van het thema IAM, Ellen van der Steen van Zaakgericht werken en Sandra van Dalen, community manager van de Toezicht, Inspectie, Opsporing en Handhaving (TIOH) geven kort de stand van zaken m.b.t. hun thema.


Besluit De NORA Gebruikersraad gaat akkoord met deze verantwoording en verleent decharge over het jaar 2020.

Advies Thema’s (Joanne Donker, ter besluitvorming)[bewerken]

De NORA omvat inmiddels 23 Thema’s, boordevol met informatie die in alle domeinen en ketens relevant is voor het ontwerp van diensten van de overheid. In het voorjaar is een verkenning gestart met de trekkers van al die thema’s om meer zicht te krijgen op de actualiteit van hun thema’s en de onderlinge relaties tussen de thema’s. Met als doel een logische volgorde aan te brengen in de huidige thema’s en een basis te vormen voor het positioneren van nieuwe, toekomstige thema’s.
In het kader van de afsluiting van haar stage van de Haagse Hogeschool, geeft Joanne Donker een advies (PDF, 314 kB) aan de Gebruikersraad voor vervolgacties.

Besluit
De NORA Gebruikersraad stemt in met de richting die het advies voorstelt. NORA Beheer zal een implementatieplan maken voor de uitvoering van het advies.

Kernwaarden van dienstverlening / NORA AP’s (Athena Wijsman, ter besluitvorming)[bewerken]

In het kader van de afsluiting van haar stage van de Haagse Hogeschool, geeft Athena Wijsman een advies (PDF, 516 kB) aan de Gebruikersraad voor vervolgacties i.r.t. de Kernwaarden van Dienstverlening. Daarbij zal worden aangegeven hoe dat advies past binnen de bestaande plannen en wat daar de stand van zaken van is.

Besluit
De NORA Gebruikersraad stemt in met de richting van het advies. NORA Beheer zal een planning maken voor de uitvoering van het advies. Het advies past namelijk volledig in het implementatieplan wat al eerder is gepresenteerd

Verslag en actiepuntenlijst[bewerken]


Nadeem geeft akkoord op het verslag, met dank aan degene die het verslag heeft opgesteld. I.v.m. de tijd wordt de actiepuntenlijst doorgeschoven naar de volgende Gebruikesrarad.

Mededelingen en W.v.t.t.k.[bewerken]


Gezien de tijd, wordt dit punt doorgeschoven naar de volgende Gebruikersraad

Afsluiting[bewerken]


Nadeem bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit om 17.00 uur de vergadering