NORA online

Uit NORA Online
Versie door Jdirks2 (Overleg | bijdragen) op 9 mei 2015 om 00:16 (herontwerp NORA)

Ga naar: navigatie, zoeken
Opzet in architectuurtaal

Het levensbloed van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur zijn de mensen die er mee bezig zijn, hun kennis delen en samen nieuwe ervaring opdoen. Architecten en beleidsmedewerkers in de eOverheid, maar ook bestuurders en lijnmedewerkers die digitale dienstverlening en samenwerking binnen de overheid mee- en mogelijk maken. Dit kennisplatform is er om die kennis te verzamelen en te delen. Elkaar op het spoor te zetten van wat we al hebben en waar je slim hergebruik van kan maken, welke ontwikkelingen spelen en bij wie je meer info daar over kunt verkrijgen. Hier kom je dus niet alleen halen, maar ook brengen. Via de overlegpagina’s, voorstellen voor wijzigingen en door je in te schrijven voor activiteiten binnen thema’s.

De site digitaleoverheid.nl/nora wordt opgezet als tweede ingang tot de kennis van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur. Dezelfde kennis wordt op een andere manier verwoord, met een ander doel voor ogen. Digitaleoverheid.nl richt zich meer op bestuursvraagstukken, NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur online richt zich meer op informatievraagstukken. Twee kanten die in de praktijk hand in hand moeten gaan om succesvolle digitale dienstverlening te realiseren. Voor basiskennis over de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur kun je dan ook op beide pagina’s terecht.


NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur helpt

De NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur is bedoeld als richting gevend en sturend instrument. Het bevat kaders en bestaande afspraken voor het inrichten van de informatiehuishoudingHet totaal aan regels en voorzieningen gericht op de informatiestromen en –opslag of archivering ter ondersteuning van de primaire processen. van de Nederlandse overheid. Het realiseren van voorzieningen binnen die kaders en afspraken, zorgt er voor dat ze goed samenwerken met andere voorzieningen en dat optimaal hergebruik gemaakt wordt van bestaande oplossingen.

De NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur staat aan het hoofd van een familie van (referentie-)architecturen, waarbij de dochters de moeder verfijnen.

Beleidskaders
NORA dochters
Beheer van de NORA
Binnenhof.jpg
Inhoud van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur

Naast de beleidskaders omvat de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur principes, standaarden, bouwstenen en een begrippenkader. Dit zijn de basiselementen waarmee architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. werkt en voor elk ervan is een overzichtspagina opgenomen met een toelichting van onze inzichten daarin.

Ook zijn diverse thema's (actuele informatievraagstukken e.d.) uitgewerkt in handvatten op operationeel niveau.

Principes
Standaarden
Bouwstenen
Thema's
Wegwijzers2.jpg
Toepassen

NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur wordt bij uitstek gebruikt bij het starten van een project, voor het opstellen van een PSA. Maar ook nog tijdens een project kan een NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur review worden uitgevoerd om te toetsen of het ontwerp van een voorziening afdoende aansluit bij de bestaande informatiehuishoudingHet totaal aan regels en voorzieningen gericht op de informatiestromen en –opslag of archivering ter ondersteuning van de primaire processen. en digitale infrastructuur van de overheid.

Met name bieden de Afgeleide Principes praktische handvatten voor het ontwerpen van een product of dienst (of een daartoe te gebruiken voorziening). Daarbij geldt de pas-toe-of-leg-uit-aanpak voor de verantwoording van ontwerpkeuzes.

PSA startarchitectuur
NORA review
Help, ik wil ondersteuning!
Potloden op agenda.jpg
 • Internetconsultatie Open Standaarden met einddatum 20 maart 2020

  24 februari 2020 - Het Forum Standaardisatie houdt van 21 februari t/m 20 maart 2020 weer een openbare consultatie over open standaarden. De openbare consultaties bieden een mogelijkheid voor geïnteresseerden om mee te praten over de standaarden die het Forum Standaardisatie op de lijst open standaarden plaatst en de manier waarop hun toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening beschreven wordt.

  Iedereen die dat wil kan reageren via de website internetconsultatie.nl (zie de links 'reageer op dit advies' verder in dit artikel) met als einddatum 2 september. Al het binnengekomen commentaar wordt teruggekoppeld aan de experts die het advies samenstelden en samen met het advies aangeboden aan de leden van het Forum Standaardisatie.

  Zie voor meer informatie en inhoudelijke details www.forumstandaardisatie.nl/thema/openbare-consultatie, specifiek REST API Design Rules, ePUB 3.2, oAuth.

  Wij nodigen je uit om belanghebbenden in het netwerk/organisatie te wijzen op de mogelijkheid om commentaar te leveren op de standaarden ter consultatie. Geïnteresseerden kunnen uiterlijk 20 maart 2020 reageren op deze consultaties via internetconsultatie.nl. Met vragen of opmerkingen over de consultatie zelf kun je contact opnemen met Redouan Ahaloui (redouan.ahaloui@forumstandaardisatie.nl).

  De openbare consultatie gaat over een aantal nieuwe adviezen m.b.t. verplichte en aanbevolen standaarden op de lijst van het Forum Standaardisatie gepubliceerd. Het gaat om het volgende;

  Pas toe of leg uit

  • Het advies om de standaard REST API Design Rules (een standaard die helpt om met REST API’s eenduidig applicaties en databronnen snel en effectief met elkaar te verbinden en eenvoudig informatie uit te wisselen) op de ‘pas toe of leg uit’ lijst te plaatsen → reageer op dit advies
  • Het advies om het Nederlands overheidsprofiel OAuth (een autorisatiestandaard voor met name webbased applicaties die gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd uitwisselen met behulp van API’s) op de ‘pas toe of leg uit’-lijst te plaatsen conform het Forumadvies van 2017. En om de onderliggende standaard OAuth op de lijst aanbevolen standaarden te plaatsen. → reageer op dit advies

  Aanbevolen Standaarden

  • Het advies voor een versiewijzing van EPUB naar 3.2 (een standaard voor het publiceren van niet-reviseerbare elektronische documenten, geoptimaliseerd voor gebruik op -maar niet beperkt tot- draagbare apparaten zoals e-readers, tablets en smartphones) op de lijst van aanbevolen standaarden. → reageer op dit advies

 • De API wordt volwassen - 4 maart Kennisplatform API

  20 februari 2020 - Bureau Forum Standaardisatie, Kamer van Koophandel, VNG Realisatie, het Kadaster, Logius en Geonovum nodigen je van harte uit voor de aftrap van het werkprogramma voor 2020 van het Kennisplatform API's. In een interactief programma bepalen we de stappen die we dit jaar met zijn allen zetten om de inzet van API’s door de overheid volwassen te maken.

  De digitale samenleving vereist dat digitale diensten eenvoudig met elkaar samen kunnen werken. API’s helpen hierbij door informatie makkelijker herbruikbaar te maken voor programmeurs. De API design rules en ook de beveiligingsstandaard OAUTH zijn voorgedragen voor opname op de Pas-toe-leg-uit-lijst. Onder leiding van onze dagvoorzitter, directeur Digitaal stelsel Omgevingswet-LV, Bert Uffen, kijken we waar er nog inhoudelijke puntjes op de i moeten komen. En we staan uitgebreid stil bij andere verantwoordelijkheden die passen bij een leven als volwassene.

  In de middag kan je aanschuiven bij één van de werksessies. We hebben twee rondes waarin je telkens uit vier onderwerpen kunt kiezen. We hebben wat ruimte in het programma gelaten, zodat jij als bezoeker mede kunt bepalen welke onderwerpen we twee keer moeten programmeren of welk nieuw onderwerp de aandacht verdient! Bekijk hieronder alvast de sneak preview van de keuze-onderwerpen tot nu toe.

  Geonovum en de andere deelnemers van het platform zien je graag in Amersfoort op 4 maart!

  Inschrijven

  Inschrijven kan via dit formulier.

  Programma

  Bij welk API-onderwerp wil jij aanschuiven? De volgende onderwerpen presenteren zich op 4 maart:

  API design rules

  De API’s worden volwassen: Design rules worden een verplichte standaard Nu de API Designrules voorgedragen zijn als standaard op de pas toe of leg uit lijst is het belangrijk dat ze alle behoeftes afdekken. De laatste schoonheidsfoutjes moeten uit de huidige versie worden gehaald èn we moeten kijken welke onderwerpen in een volgende versie moeten worden uitgewerkt op de weg naar volwassenheid. Denk hierbij aan Privacy, encoding formaten, rate limiting …..

  Beveiliging

  Veilige APIs: Hoe houden we de gorilla’s, hyena’s en leeuwen buiten de deur? Vanuit de werkgroep beveiliging willen we generieke normen opstellen voor het beveiligen van APIs, wanneer gebruik je bestaande standaarden en middelen als OAuth, PKIOverheid. Daarnaast kijken we specifiek naar signing en encryptie, wanneer is het verstandig dit toe te passen en welke valkuilen moet je vermijden.

  API servicemanagement en dienstverlening

  Voor de optimale gebruikservaring: API servicemanagement en API dienstverlening Met alleen techniek ben je er niet. Wanneer je een API wil afnemen of aanbieden moet je ook nadenken of zelfs onderhandelen over SLAs DAPs PDCs en wat er nog meer op niveau van contracten en procesafspraken bij komt kijken. Hoe gaan we om met gebruikersvragen die meerdere registraties tegelijk raken? Met deze werkgroep willen we een handreiking aanbieden hoe deze zaken op te pakken in relatie met APIs

  API strategie en beleid

  Handen op elkaar voor gezamenlijk API beleid: Boek de API Safari en spot the big 10! Hoe krijgen we de API strategie geadopteerd èn geïmplementeerd bij de tien grote uitvoerdersorganisaties van het rijk? Hoe realiseren we één gezamenlijk API-beleid? Schuif aan en werk mee om de handen op elkaar te krijgen voor gezamenlijk API beleid.

  Architectuur

  Beklimmen van de API rots vraagt om een nieuw masterplan: API’s in de architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen..

  Onder invloed van API’s beweegt het architectuurlandschap. Wat zijn logische keuzes: berichtenstandaarden of API’s? Functioneren API’s ook bij event driven processen? Hoe verhouden API’s, semantiek en linked data zich tot elkaar? Met deze vragen gaat de werkgroep Architectuur aan de slag. Werk mee aan de ontwerpkeuzes die de API rots een goede plek geven in het nationale landschap van overheidsarchitectuur.

  Validatie en compliance

  Wat maakt een API goed? Denk mee over automatische kwaliteitstooling! Het ministerie van BZK en VNG Realisatie werken aan tooling waarmee je op https://developer.overheid.nl en https://api-test.nl automatisch een kwaliteitscheck kunt uitvoeren op een API. Laat weten wat jij nuttig vindt om op te toetsen!


Nieuwsoverzicht