NORA online

Uit NORA Online
Versie door Jdirks2 (Overleg | bijdragen) op 24 mrt 2015 om 10:55

Ga naar: navigatie, zoeken
Opzet in architectuurtaal

Dit kennisplatform van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur is voor iedereen die zich bezig houdt met de architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. en inrichting van de dienstverlening van de Nederlandse overheid. Doel is om met elkaar kennis en ervaringen te delen. Elkaar op het spoor te zetten van wat we al hebben en waar je slim hergebruik van kan maken, welke ontwikkelingen spelen en bij wie je meer info daar over kunt verkrijgen.
Kortom: een praktisch instrument waar je veel voordeel van kunt hebben !


NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur helpt

De NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur is bedoeld als richting gevend en sturend instrument. Het bevat kaders en bestaande afspraken voor het inrichten van de informatiehuishoudingHet totaal aan regels en voorzieningen gericht op de informatiestromen en –opslag of archivering ter ondersteuning van de primaire processen. van de Nederlandse overheid. Het realiseren van voorzieningen binnen die kaders en afspraken, zorgt er voor dat ze goed samenwerken met andere voorzieningen en dat optimaal hergebruik gemaakt wordt van bestaande oplossingen.

De NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur staat aan het hoofd van een familie van (referentie-)architecturen, waarbij de dochters de moeder verfijnen.

Beleidskaders
NORA dochters
Beheer van de NORA
Binnenhof.jpg
Inhoud van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur

Naast de beleidskaders omvat de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur principes, standaarden, bouwstenen en een begrippenkader. Dit zijn de basiselementen waarmee architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. werkt en voor elk ervan is een overzichtspagina opgenomen met een toelichting van onze inzichten daarin.

Ook zijn diverse thema's (actuele informatievraagstukken e.d.) uitgewerkt in handvatten op operationeel niveau.

Principes
Standaarden
Bouwstenen
Thema's
Wegwijzers2.jpg
Toepassen

NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur wordt bij uitstek gebruikt bij het starten van een project, voor het opstellen van een PSA. Maar ook nog tijdens een project kan een NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur review worden uitgevoerd om te toetsen of het ontwerp van een voorziening afdoende aansluit bij de bestaande informatiehuishoudingHet totaal aan regels en voorzieningen gericht op de informatiestromen en –opslag of archivering ter ondersteuning van de primaire processen. en digitale infrastructuur van de overheid.

Met name bieden de Afgeleide Principes praktische handvatten voor het ontwerpen van een product of dienst (of een daartoe te gebruiken voorziening). Daarbij geldt de pas-toe-of-leg-uit-aanpak voor de verantwoording van ontwerpkeuzes.

PSA startarchitectuur
NORA review
Help, ik wil ondersteuning!
Potloden op agenda.jpg
 • Inhoud

  Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) openbaar gepubliceerd

  1 juni 2019 - De BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) helpt lijnmanagement in het sturen op de informatiebeveiliging van de organisatie. Sinds 1 januari 2019 is de BIO van kracht en vervangt daarmee BIR, BIG, BIWA en IBI. Alle bestuurslagen hebben dit document aangenomen; in december 2018 heeft ook de Ministerraad het goedgekeurd. Omdat ze bij alle bestuurslagen van toepassing is, helpt ze uniforme eisen voor beveiliging te stellen bij uitwisseling van informatie tussen overheden.

  De BIO is nu publiek gemaakt via de staatscourant. Het BIO-document is ook als PDF te downloaden bij het CIP, het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacy van de manifestgroep. Het CIP werkt samen met NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur aan met de publicatie van ISOR. ISOR bevat aanbevolen maatregelen waarmee overheden de BIO kunnen implementeren.

  Meer informatie over de BIO is te vinden op:


 • BZK en VNG werken aan een portaal met alle API's van organisaties met een publieke taak

  27 mei 2019 - BZK en VNG Realisatie hebben developer.overheid.nl geïntroduceerd: een portaal met API’s van organisaties met een publieke taak. Zij nodigen iedereen die API’s publiceert of (overheids-)API’s kent om deze aan te melden op portaal.

  https://developer.overheid.nl/

  Wat is developer.overheid.nl?

  Ter ondersteuning van de ontwikkeling en het gebruik van API’s door de Nederlandse overheid bouwen BZK en VNG Realisatie een API portaal. Deze website willen we gebruiken om binnen en buiten de overheid aandacht te vragen voor API’s van de overheid en publieke organisaties èn natuurlijk om het gebruik van die API’s te stimuleren. Het NLX team van VNG Realisatie bouwt op dit moment het proof of concept van developer.overheid.nl. De eerste versie van de site presenteren we op de The Next Web Conference; de grootste startup- en ontwikkelaarsconferentie van Nederland.

  Waarom een ontwikkelaarsportaal?

  Elke organisatie die API’s aanbiedt wil dat programmeurs er mee aan de slag gaan. Dat kunnen de programmeurs zijn van de eigen organisatie, programmeurs van buiten de organisatie, of allebei. In alle gevallen zal de aanbiedende organisatie de API’s bekend moeten maken, en uitleg en ondersteuning moeten bieden. Developer.overheid.nl wil dit ondersteunen.

  Het doel van een ontwikkelaarsportaal is:

  • om te laten zien welke API’s een organisatie aanbiedt met welke functionaliteit;
  • ontwikkelaars alle relevante informatie te geven die nodig is om de API aan de praat te krijgen;
  • contact te onderhouden met partijen die de API’s gebruiken, voor bijvoorbeeld registratie, betaling, technische wijzigingen en dergelijke;
  • de gebruikerservaring voor softwareontwikkelaars te optimaliseren, zodat de API’s goed gebruikt worden.

  Unique features van developer.overheid.nl

  Het portaal richt zich op één specifieke gebruikersgroep: ontwikkelaars. Interactie en de informatie-uitwisseling wordt daarop toegespitst. Door een koppeling met de Stelselcatalogus biedt het portaal bovendien een koppeling tussen data en de semantiek. Ontwikkelaars krijgen daarmee een koppeling naar informatie over de betekenis, kwaliteit en wettelijke grondslag van de beschikbare gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd.

  Doorontwikkeling

  De eerste release van het portaal is een proof of concept, oftewel een minimum viable product. Alle functionaliteit werkt, maar het is enkel een basis portaal. De proof of concept moet vervolgens haar meerwaarde bewijzen. Als het portaal inderdaad wordt gebruikt en haar rol als marktplaats vervult dan is het de bedoeling om het platform organisch, op basis van feitelijk gebruik, verder te ontwikkelen. De huidige community (het kennisplatform API’s) kan hierbij een stimulerende kracht zijn.


Nieuwsoverzicht
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen