NORA online

Uit NORA Online
Versie door M.M.Vos (overleg | bijdragen) op 17 nov 2021 om 17:31 (met banner review)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
Afbeelding Publieke review Kernwaarden van Dienstverlening en bijbehorende Kwaliteitsdoelen en Architectuurprincipes

Review voorgestelde grote wijziging NORA Principes

Van 17 november 2021 t/m 16 januari 2022 is er een publieke review over een wijzigingsvoorstel dat de bindende architectuurafspraken van de NORA flink zal veranderen:

  • 5 Kernwaarden van Dienstverlening worden de basis van de NORA architectuurafspraken
  • 21 Kwaliteitsdoelen vervangen de 10 Basisprincipes en helpen beleid, uitvoering en architectuur bij de samenwerking hoe overheidsdiensten optimaal in te zetten voor burgers, bedrijven en maatschappij
  • 17 Architectuurprincipes vervangen de Afgeleide principes en geven concrete handvatten voor architecten bij het (her-)ontwerp van diensten


We vragen daarom zowel architecten als niet-architecten in de publieke sector om deel te nemen aan de publieke review en ons te laten weten wat je van de voorstellen vindt.

Agenda NORA


Kennisplatform en community NORA

Het levensbloed van de NORA zijn de mensen die er mee bezig zijn, hun kennis delen en samen nieuwe ervaring opdoen. Architecten en beleidsmedewerkers in de Digitale Overheid, maar ook bestuurders en lijnmedewerkers die digitale dienstverlening en samenwerking binnen de overheid mee- en mogelijk maken. Dit kennisplatform is er om die kennis te verzamelen en te delen. Elkaar op het spoor te zetten van wat we al hebben en waar je slim hergebruik van kan maken, welke ontwikkelingen spelen en bij wie je meer info daar over kunt verkrijgen.

Hier kom je dus niet alleen halen, maar ook brengen. Via nora@ictu.nl, nieuwe concepten in de wiki en door je in te schrijven voor activiteiten binnen thema’s.

NORA is er voor informatievraagstukken èn bestuursvraagstukken

De site digitaleoverheid.nl/nora is opgezet als tweede ingang tot de kennis van de NORA. Dezelfde kennis wordt op een andere manier verwoord, met een ander doel voor ogen. Digitaleoverheid.nl richt zich meer op bestuursvraagstukken, NORA online richt zich meer op informatievraagstukken. Twee kanten die in de praktijk hand in hand moeten gaan om succesvolle digitale dienstverlening te realiseren. Voor basiskennis over de NORA kun je dan ook op beide websites terecht.


NORA helpt

De NORA is bedoeld als richting gevend en sturend instrument. Het bevat kaders en bestaande afspraken voor het inrichten van de informatiehuishouding van de Nederlandse overheid. Het realiseren van voorzieningen binnen die kaders en afspraken, zorgt er voor dat ze goed samenwerken met andere voorzieningen en dat optimaal hergebruik gemaakt wordt van bestaande oplossingen.

De NORA staat aan het hoofd van een familie van (referentie-)architecturen, waarbij de dochters de moeder verfijnen.

Inhoud van NORA

Alle inhoud van de NORA is te relateren aan Het Nederlandse Dienstverleningsconcept. Dat is het ontwerp, de structuur die ten grondslag ligt aan de dienstverlening van de overheid. Het zorgt voor de structurele samenhang tussen de visie op dienstverlening, het beleid, de uitvoering en het sturen op de kwaliteit en continue verbetering van de dienstverlening. Naast de beleidskaders omvat de NORA principes, standaarden, bouwstenen en een begrippenkader. Dit zijn de basiselementen waarmee architectuur werkt en voor elk ervan is een overzichtspagina opgenomen met een toelichting van onze inzichten daarin.

Ook zijn diverse thema's uitgewerkt in handvatten op operationeel niveau (actuele informatievraagstukken zoals Zaakgericht Werken, Duurzame Toegankelijkheid, Semantiek).

Toepassen

NORA wordt bij uitstek gebruikt bij het starten van een project, voor het opstellen van een PSA. Maar ook nog tijdens een project kan een NORA review worden uitgevoerd om te toetsen of het ontwerp van een voorziening afdoende aansluit bij de bestaande informatiehuishouding en digitale infrastructuur van de overheid.

Met name bieden de Afgeleide Principes praktische handvatten voor het ontwerpen van een product of dienst (of een daartoe te gebruiken voorziening). Daarbij geldt de pas-toe-of-leg-uit-aanpak voor de verantwoording van ontwerpkeuzes.