NORA review

Uit NORA Online
Versie door Lvdwijst (overleg | bijdragen) op 10 jul 2017 om 12:45 (Tekstueel)
Ga naar: navigatie, zoeken

De NORA (peer)review is een NORA-instrument. Het helpt samenhang en kwaliteit van de dienstverlening en de daarvoor noodzakelijke digitale voorzieningen van de overheid te vergroten.

Met een NORA (peer)review adviseren ervaren en deskundige architecten met kennis van de digitale overheid over de toepassing van de NORA (en zo nodig de relevante dochters) bij overheidsvraagstukken op gebied van dienstverlening en informatisering. Dit dient onder andere de volgende doelstellingen:

 1. Zo goed mogelijk inpassen van nieuwe of aangepaste diensten en voorzieningen in de bestaande (digitale) infrastructuur van de overheid;
 2. Waarborgen van de kwaliteit van de dienst en/of voorziening;
 3. Verdiepen en verspreiden van kennis over de digitale overheid.

Wat bereikt een project hier mee?[bewerken]

Het effect is afhankelijk van de ontwikkelfase waarin het project verkeert en de doelstelling die van te voren gezamenlijk wordt afgesproken. De NORA (peer)review geeft inzicht in de positionering en kwaliteit van de dienst en/of voorziening binnen de (digitale) overheid als geheel. De opdrachtgever kan daarop eventueel bijsturen. Ook kan het resultaat behulpzaam zijn bij de verantwoording van het projectresultaat naar (politiek) bestuur en maatschappij.

Hoe werkt het?[bewerken]

Ervaren overheidsarchitecten sparren met de projectleider, de projectarchitecten en andere direct belanghebbenden. Gezamenlijk komen ze in korte tijd tot aanbevelingen die de betreffende dienst en/of voorziening zo goed mogelijk laten aansluiten en functioneren binnen de (digitale) overheid.

Op hoofdlijnen verloopt het reviewproces als volgt:

 1. Voorbereiding
  In overleg met opdrachtgever vaststellen van doelstelling, scope, relevante architectuurkaders en documentatie. Bij voorkeur gebeurt dit in de beginfase van een project. Eventuele bijsturing heeft dan nog de minste impact. Verder worden bijeenkomsten gepland en deelnemers voorgelicht en uitgenodigd. Ieder wordt geacht de documentatie vooraf tot zich te nemen.
 2. Review
  In een gezamenlijke sessie de vooraf doorgenomen projectdocumentatie doorlopen aan de hand van het afgesproken architectuurkader. Standaard wordt hierbij uitgegaan van de Afgeleide principes van de NORA.
 3. Uitwerking naar conceptrapport
  De bevindingen uit de sessie verwerken in conceptrapport met aanbevelingen. Het eerste concept wordt besproken met projectleider en projectarchitect. Naar aanleiding daarvan wordt het concept nog aangescherpt.
 4. Bijeenkomst voor belanghebbenden
  Het aangescherpte concept wordt gepresenteerd en besproken in een bijeenkomst met direct belanghebbenden.
 5. Eindrapportage
  De bevindingen uit de vorige stap worden zo nodig nog verwerkt in het concept, waarna dit als eindrapport met conclusies, verbeterpunten en aanbevelingen per principe, wordt aangeboden aan de opdrachtgever.

Wat is de benodigde capaciteit en planning?[bewerken]

Indien de standaard aanpak zoals hiervoor geschetst wordt gevolgd, leidt dat tot de volgende planning:

Fase Activiteit Inzet en doorloop
Voorbereiding Voorbespreking met opdrachtgever Architect: ± 2 uur p.p. (2 personen)

Opdrachtgever: ± 2 uur p.p.

Materiaal verzamelen en distribueren aan deelnemers + plannen uitnodiging Architect: ± 4 uur (1 persoon)

Assistent: ± 2 uur

Doornemen materiaal Architect: ± 4 à 8 uur p.p. (2 personen)

Projectdeelnemer: ± 4 à 8 uur p.p.

Peer review Sessie doorlopen

(afhankelijk van omvang en complexiteit kunnen meer sessies nodig zijn)

Architect: ± 4 uur p.p./p.s. (2 personen)

Projectdeelnemer: ± 4 uur p.p./p.s.

Conceptrapport Uitwerken bevindingen Architect: ± 8 uur p.p. (2 personen)
Bespreken conceptrapport Architect: ± 2 uur p.p. (2 personen)

Projectvertegenwoordiging: ± 2 uur p.p.

Aanscherpen en distribueren Architect: ± 2 uur p.p. (2 personen)
Bijeenkomst Doornemen conceptrapport Belanghebbenden: ± 2 uur p.p.
Presentatie en discussie Architect: ± 2 uur (2 personen)

Belanghebbenden: ± 2 uur p.p.

Eindrapport Aanscherpen n.a.v. bevindingen en opmaken in definitieve stijl Architect: ± 2 uur p.p. (2 personen)
Presentatie eindrapport Architect: ± 2 uur p.p. (2 personen)

Opdrachtgever: ± 2 uur p.p.

Projectleider: ± 2 uur p.p.


Totaal te verwachten inzet van de architecten die de NORA review uitvoeren: ± 72 à 80 uur verdeeld over twee personen. Daarnaast dus nog inzet van de projectleider, project-architect en andere belanghebbenden. Doorlooptijd afhankelijk van beschikbaarheid deelnemers en sessieplanning, naar verwachting ± 4 tot 8 weken.

Door welke organisaties kan je een NORA review laten uitvoeren?[bewerken]

Naast Stichting ICTU zijn er diverse marktpartijen die ervaring hebben met zulke reviews. Denk aan IT-eye, Inspearit, CapGemini of VKA.