NORA voor private partijen: verschil tussen versies

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
(Placeholder versie)
 
(eerste versie)
Regel 1: Regel 1:
 
{{Placeholder}}
 
{{Placeholder}}
 +
==Waarom en wanneer is NORA relevant voor private partijen?==
 +
Digitale dienstverlening door de overheid is steeds vaker het product van publiek-private samenwerking. Bedrijven, zzp-ers, stichtingen en verenigingen die bijdragen aan de publieke zaak wisselen informatie uit met de burger, met elkaar en met overheidspartijen. De NORA zijn de afspraken die overheidspartijen samen maken om informatie-uitwisseling goed te laten verlopen. In sommige ketens en domeinen zijn er bovendien aanvullende afspraken gemaakt, verzameld in de [[NORA Familie]]. Wanneer is het nodig je als private partij te verdiepen in dit soort afspraken?
 +
 +
# Wanneer je regelmatig samenwerkt in een vaste keten of op een vast domein en daarbij informatie uitwisselt met publieke partijen. Informatieuitwisseling kan vaak betrouwbaarder en efficiënter wanneer de informatiehuishouding van alle partijen voldoen aan de NORA. Kijk eens bij [[NORA Familie]] en [[Domeinen]] om te zien welke specifieke afspraken relevant zijn en hoe je daar invloed op uit oefent.
 +
# Wanneer je in verschillende domeinen of ketens informatie uitwisselt met (verschillende) publieke partijen. Een van de doelen van de NORA is te voorkomen dat domeinen hun informatiehuishouding zo verschillend inrichten dat je informatie dubbel moet administreren en telkens opnieuw moet aanleveren.
 +
# Wanneer je digitale producten of diensten produceert en publieke partijen als klant wilt. De NORA stelt eisen aan interoperabiliteit, informatiebeveiliging, herbruikbaarheid en andere aspecten van systemen en diensten. In steeds meer aanbestedingen en offerteaanvragen vertaalt zich dat in harde eisen, zoals de toepassing van bepaalde [[Standaarden]].
 +
# Wanneer je adviseert over digitale dienstverlening of meewerkt in ICT-projecten in organisaties die actief zijn in de publieke sector. Als je professioneel werk wilt leveren in de digitale overheid of voor partners van de overheid moet je op de hoogte zijn van wat er kan, wat er mag en wat er op stapel staat.
 +
# Wanneer je je eigen informatiehuishouding opnieuw wilt inrichten en wilt profiteren van de ervaringen die architecten in de publieke sector hebben opgedaan.
 +
 +
==Welke onderdelen van NORA zijn relevant voor private partijen?==
 +
Alle onderdelen van de NORA kunnen relevant zijn voor jouw bedrijf of stichting:
 +
* De [[Basisprincipes]] zijn de waarden van de digitale overheid, de doelen die NORA probeert te bereiken. In contact met beleidsmedewerkers, politici of bestuurders kunnen deze basisprincipes een gemeenschappelijke visie vormen waar je samen naar toe werkt.
 +
* De [[Afgeleide principes]] zijn 40 stellingen waar je dienst of systeem aan zou moeten voldoen. Als je aan een concreet project werkt kun je ze gebruiken om er zeker van te zijn dat je aan alle aspecten hebt gedacht. Natuurlijk zijn niet voor elk project alle principes even relevant, maar samen bieden ze een breed inzicht in de problematiek waar je mee te maken kunt krijgen.
 +
* De [[Bouwstenen]] zijn generieke voorzieningen, oplossingen voor veelvoorkomende problemen die de overheden hebben ontwikkeld en in de verschillende domeinen hergebruiken, zoals [[DigID]], [[Diginetwerk]] en de [[BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen)]]. Niet alle bouwstenen zijn door private partijen toegankelijk, maar waar dat wel zo is garanderen bouwstenen een bepaalde kwaliteit en veiligheid voor een fractie van een nieuwe oplossing.
 +
* Het [[Begrippenkader]] geeft definities voor veelgebruikte termen in de digitale overheid. In gesprekken bij overheden of in offertes kun je door te refereren aan deze definities zeker zijn dat je het allebei over hetzelfde hebt.
 +
* De [[Beleidskaders]] zijn de wetten, visiestukken en regelgeving die ten grondslag liggen aan de afspraken van de NORA. Een deel van deze stukken heeft ook betrekking op de private sector.
 +
* De [[NORA Familie]] zijn de meer concrete architectuurafspraken die in specifieke domeinen, bestuurslagen of ketens zijn afgesproken. Als er geen specifieke afspraken zijn in uw deel van de publieke sector is de NORA zelf onverkort van toepassing.
 +
* De [[Thema's]] zijn onderwerpen die op het moment actueel zijn voor de digitale dienstverlening.
 +
 +
 +
==

Versie van 18 aug 2016 om 17:46


Deze pagina is in opbouw. Kom later terug om het resultaat te zien of neem contact op met nora@ictu.nl als je mee wilt werken aan de eerste concepten.

Waarom en wanneer is NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur relevant voor private partijen?

Digitale dienstverlening door de overheid is steeds vaker het product van publiek-private samenwerking. Bedrijven, zzp-ers, stichtingen en verenigingen die bijdragen aan de publieke zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden wisselen informatie uit met de burger, met elkaar en met overheidspartijen. De NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur zijn de afspraken die overheidspartijen samen maken om informatie-uitwisseling goed te laten verlopen. In sommige ketens en domeinen zijn er bovendien aanvullende afspraken gemaakt, verzameld in de NORA Familie. Wanneer is het nodig je als private partij te verdiepen in dit soort afspraken?

 1. Wanneer je regelmatig samenwerkt in een vaste keten of op een vast domein en daarbij informatie uitwisselt met publieke partijen. Informatieuitwisseling kan vaak betrouwbaarder en efficiënter wanneer de informatiehuishoudingHet totaal aan regels en voorzieningen gericht op de informatiestromen en –opslag of archivering ter ondersteuning van de primaire processen. van alle partijen voldoen aan de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur. Kijk eens bij NORA Familie en Domeinen om te zien welke specifieke afspraken relevant zijn en hoe je daar invloed op uit oefent.
 2. Wanneer je in verschillende domeinen of ketens informatie uitwisselt met (verschillende) publieke partijen. Een van de doelen van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur is te voorkomen dat domeinen hun informatiehuishoudingHet totaal aan regels en voorzieningen gericht op de informatiestromen en –opslag of archivering ter ondersteuning van de primaire processen. zo verschillend inrichten dat je informatie dubbel moet administreren en telkens opnieuw moet aanleveren.
 3. Wanneer je digitale producten of diensten produceert en publieke partijen als klant wilt. De NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur stelt eisen aan interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving, informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen., herbruikbaarheid en andere aspecten van systemen en diensten. In steeds meer aanbestedingen en offerteaanvragen vertaalt zich dat in harde eisen, zoals de toepassing van bepaalde Standaarden.
 4. Wanneer je adviseert over digitale dienstverlening of meewerkt in ICT-projecten in organisaties die actief zijn in de publieke sector. Als je professioneel werk wilt leveren in de digitale overheid of voor partners van de overheid moet je op de hoogte zijn van wat er kan, wat er mag en wat er op stapel staat.
 5. Wanneer je je eigen informatiehuishoudingHet totaal aan regels en voorzieningen gericht op de informatiestromen en –opslag of archivering ter ondersteuning van de primaire processen. opnieuw wilt inrichten en wilt profiteren van de ervaringen die architecten in de publieke sector hebben opgedaan.

Welke onderdelen van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur zijn relevant voor private partijen?

Alle onderdelen van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur kunnen relevant zijn voor jouw bedrijf of stichting:

 • De Basisprincipes zijn de waarden van de digitale overheid, de doelen die NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur probeert te bereiken. In contact met beleidsmedewerkers, politici of bestuurders kunnen deze basisprincipes een gemeenschappelijke visie vormen waar je samen naar toe werkt.
 • De Afgeleide principes zijn 40 stellingen waar je dienst of systeem aan zou moeten voldoen. Als je aan een concreet project werkt kun je ze gebruiken om er zeker van te zijn dat je aan alle aspecten hebt gedacht. Natuurlijk zijn niet voor elk project alle principes even relevant, maar samen bieden ze een breed inzicht in de problematiek waar je mee te maken kunt krijgen.
 • De Bouwstenen zijn generieke voorzieningen, oplossingen voor veelvoorkomende problemen die de overheden hebben ontwikkeld en in de verschillende domeinen hergebruiken, zoals DigID, Diginetwerk en de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen). Niet alle bouwstenen zijn door private partijen toegankelijk, maar waar dat wel zo is garanderen bouwstenen een bepaalde kwaliteit en veiligheid voor een fractie van een nieuwe oplossing.
 • Het Begrippenkader geeft definities voor veelgebruikte termen in de digitale overheid. In gesprekken bij overheden of in offertes kun je door te refereren aan deze definities zeker zijn dat je het allebei over hetzelfde hebt.
 • De Beleidskaders zijn de wetten, visiestukken en regelgeving die ten grondslag liggen aan de afspraken van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur. Een deel van deze stukken heeft ook betrekking op de private sector.
 • De NORA Familie zijn de meer concrete architectuurafspraken die in specifieke domeinen, bestuurslagen of ketens zijn afgesproken. Als er geen specifieke afspraken zijn in uw deel van de publieke sector is de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur zelf onverkort van toepassing.
 • De Thema's zijn onderwerpen die op het moment actueel zijn voor de digitale dienstverlening.


==