Opleidingen: verschil tussen versies

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
(Kolom toegevoegd)
(Tekst toegevoegd)
Regel 57: Regel 57:
 
|  || Opleiding Certified Public Controlling ||  ||  ||   
 
|  || Opleiding Certified Public Controlling ||  ||  ||   
 
|-
 
|-
|  || || Professionals binnen bedrijven en de (semi-)publieke sector betrokken zijn of leiding geven bij het inrichten en/of uitvoeren van de informatieverzorging en de innovatieve toepassing van ICT || 8 dagen ||  
+
|  || Informatiemanagement || Professionals binnen bedrijven en de (semi-)publieke sector betrokken zijn of leiding geven bij het inrichten en/of uitvoeren van de informatieverzorging en de innovatieve toepassing van ICT || 8 dagen ||  
 
|-
 
|-
 
| || || || ||
 
| || || || ||

Versie van 11 feb 2020 om 11:59

NB: Deze pagina is geen onderdeel van de reguliere NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur, maar een testruimte. Het is dus niet zeker of de inhoud zoals u die ziet juist, actueel en betrouwbaar is.

Doel

Een wikipagina als instrument dat de architect kan gebruiken in zijn verkenning/ oriëntatie bij het nadenken over en vormgeven van zijn persoonlijke ontwikkeling.

Het project NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur, dat door ICTU wordt uitgevoerd in opdracht van BZK / DGBK / B&I, heeft aangegeven de inbedding van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur in het onderwijs en kwaliteitsinstrumenten voor opdrachtgevers, opdrachtnemers en specialisten binnen de overheid – zoals architecten - te willen onderzoeken en vorm te geven.

Hierbij is de volgende vraagstelling de basis voor het plan van aanpak:

  • Wat NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur biedt als hulpmiddel voor de architect, de kennis die NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur omvat en hoe je daar je weg in vindt, zou bij overheidsarchitecten bekend moeten zijn. Om dat te bereiken zou dat verankerd moeten worden in relevante opleidingen, maar welke opleidingen zijn dat en welke aandacht wordt daar nu al aan besteed?
  • De NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur wil graag dat bij Gatewayreviews aandacht wordt besteed aan de architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.-kaders waarbinnen de overheid projecten uitvoert. Dit zou een Nederlandse aanvulling zijn op de Gateway reviews. Hoe zou dat kunnen worden bereikt (proces) met Bureau Gateway en welke vragen zouden daarbij kunnen worden gesteld?

Overzicht opleidingen

INSTELLING OPLEIDING DOELGROEP en DOEL DUUR
ICTU Opleiding Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur) Een opleiding voor ICTU-architecten (interne en externe medewerkers). Architectuur-opleidingen op maat voor opdrachtgevers van ICTU. Workshops voor het maken van PSA’s 
PBLQ Imac Verbindersopleiding Opleiding is alleen voor Trainees
Master of Public Information Management wordt alleen aangeboden als maatwerkopleiding
Strategisch omgaan met de digitale overheid wordt alleen aangeboden als maatwerkopleiding
Verbinders opleiding via Defensie wordt alleen aangeboden als maatwerkopleiding
Rijksacademie Curriculum CIO adviseurs CIO-adviseurs en adviseurs in de bedrijfsvoering die direct met de CIO-offices samenwerken, bij departementen en uitvoeringsorganisaties. Richtlijn: S11-S13.Na afloop weet je hoe (de governance van) het CIO-stelsel georganiseerd is en wie welke rollen en verantwoordelijkheden daarbij heeft. Weet je hoe het informatiemanagement bij het Rijk is ingericht, ken je het ICT-begrippenkader en het beschikbare beheers- en beleidsinstrumentarium. Ben je op de hoogte van de meest relevante actuele beleidsmatige ontwikkelingen (follow-up commissie Elias, I-strategie, BIT, enzovoort). Ben je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onder andere rijkscloud, open data en e-dienstverlening. Heb je kennis van de rijksbrede ICT-architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. en de gehanteerde architectuurprincipes (onder andere EAR) 10 dagen
Masterclass ICT sturing en beheersing directeuren, projectmanagers, senior adviseurs, auditmanagers, senior controllers en/of afdelingshoofden die werkzaam zijn in een financiële functie, beleidsfunctie of informatiseringsfunctie. je hebt kennis genomen van de methodiek van functiepunten-analyse. Je hebt geleerd wat de overeenkomsten en verschillen zijn van de Gateway-methodiek en de Delta-review. Je kent de belangrijkste principes van goed opdrachtgeverschap – goed opdrachtnemerschap. Je kent de aanpak van de BIT-toetsing. Tenslotte heb je gevoel voor de veranderaanpak van ICT. 5 middagen
Bestuursacademie Nederland Beheer van Basisregistraties U wilt zich ontwikkelen in het opzetten en inrichten van de functie gegevensbeheer. U bent bijvoorbeeld gegevensbeheerder, I&A-coördinator of materiedeskundige (uit belangrijke aandachtsgebieden, zoals Burgerzaken, Sociale Zaken, Belastingen, Bouw- en Woningtoezicht, Handhaving, Vergunningverlening en Documentaire Informatievoorziening). Je krijgt uitleg wat onder een informatie architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. wordt verstaan. Verschil wordt aangeven tussen de soorten architecturen. Men kan drie verschillende soorten architecturen interpreteren binnen een organisatie. 2 dagen
Informatiemanagement en digitale dienstverlening U bent binnen uw organisatie verantwoordelijk voor of geeft sturing aan informatiemanagement, gegevensbeheer en/of digitale dienstverlening en u wilt op het specifieke vlak van i informatiemanagement uw deskundigheid op praktische wijze vergroten. 3 dagen
Leergang Informatiemanager bij de Overheid Deze opleiding is specifiek ontwikkeld voor managers en adviseurs werkzaam bij (semi)overheidsorganisaties, zoals ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen of uitvoeringsorganisaties. Dit programma wordt verzorgd op HBO-niveau. 6 maanden
Erasmus / ESAA Opleiding Internal Auditing & Advisory
Opleiding Certified Public Controlling
Informatiemanagement Professionals binnen bedrijven en de (semi-)publieke sector betrokken zijn of leiding geven bij het inrichten en/of uitvoeren van de informatieverzorging en de innovatieve toepassing van ICT 8 dagen
VU Postgraduate opleiding IT Audit, Compliance & Advisory
Certified Public Control (CPC)
Postgraduate opleiding Public Auditing
TIAS School for Business and society
UvA IT-Audit Programme
Hogeschool Utrecht
Nyenrode Business Universiteit
Antwerp Management School
Vlerick Business School