Opleidingen: verschil tussen versies

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
(Opleidingen waarin NORA en/of de NORA Familie aan bod komen: Tekst en link naar opleidingen toegevoegd)
(Rijksacademie: typo)
Regel 7: Regel 7:
 
[https://www.pblq.nl/opleidingen PBLQ] biedt een aantal maatwerkopleidingen waarin NORA en architectuur aan bod komen: De IMAC Verbindersopleiding, Strategisch omgaan met de digitale overheid en Defensie Verbinders-opleiding. Daarnaast bieden zij hun trainees de brede Master of Public Information Management, waarin architectuur één van de onderwerpen is.  
 
[https://www.pblq.nl/opleidingen PBLQ] biedt een aantal maatwerkopleidingen waarin NORA en architectuur aan bod komen: De IMAC Verbindersopleiding, Strategisch omgaan met de digitale overheid en Defensie Verbinders-opleiding. Daarnaast bieden zij hun trainees de brede Master of Public Information Management, waarin architectuur één van de onderwerpen is.  
 
===Rijksacademie===
 
===Rijksacademie===
[https://rijksacademie.nl/opleiding/cioa Rijksacademie] Biedt een aantal opleidingen voor o.a. CIO adviseurs en adviseurs in de bedrijfsvoering en diverse andere beleidsfuncties. In deze opleidingen wordt ingegaan op de rijksbrede ICT architectuur en de architectuurprincipes (o.a. NORA), organisatie van het CIO stelsel (informatiemanagement bij het Rijk) en beleidsontwikkelingen (b.v. BIT toets en I strategie)
+
[https://rijksacademie.nl/opleiding/cioa Rijksacademie] biedt een aantal opleidingen voor o.a. CIO adviseurs en adviseurs in de bedrijfsvoering en diverse andere beleidsfuncties. In deze opleidingen wordt ingegaan op de rijksbrede ICT architectuur en de architectuurprincipes (o.a. NORA), organisatie van het CIO stelsel (informatiemanagement bij het Rijk) en beleidsontwikkelingen (b.v. BIT toets en I strategie)
  
 
==Opleidingen zonder NORA-component (voor zover bekend)==
 
==Opleidingen zonder NORA-component (voor zover bekend)==

Versie van 19 feb 2020 om 13:43

NB: Deze pagina is geen onderdeel van de reguliere NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur, maar een testruimte. Het is dus niet zeker of de inhoud zoals u die ziet juist, actueel en betrouwbaar is.

Op deze pagina vind je opleidingen die zinvol kunnen zijn in de ontwikkeling van architecten in de publieke sector. Het overzicht is nog in opbouw, als je opleidingen / trainingen wilt laten toevoegen stuur dan even een mailtje naar nora@ictu.nl.

Opleidingen waarin NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur en/of de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Familie aan bod komen

Stichting ICTU

ICTU biedt zowel voor de eigen architecten (intern en extern) als voor klanten opleidingen op maat, over het vak van overheidsarchitect en de bestaande kaders van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Familie. Naast architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.-opleidingen zijn ook workshops voor het maken van PSA's op aanvraag beschikbaar.

PBLQ (adviesbureau)

PBLQ biedt een aantal maatwerkopleidingen waarin NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur en architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. aan bod komen: De IMAC Verbindersopleiding, Strategisch omgaan met de digitale overheid en Defensie Verbinders-opleiding. Daarnaast bieden zij hun trainees de brede Master of Public Information Management, waarin architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. één van de onderwerpen is.

Rijksacademie

Rijksacademie biedt een aantal opleidingen voor o.a. CIO adviseurs en adviseurs in de bedrijfsvoering en diverse andere beleidsfuncties. In deze opleidingen wordt ingegaan op de rijksbrede ICT architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. en de architectuurprincipes (o.a. NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur), organisatie van het CIO stelsel (informatiemanagement bij het Rijk) en beleidsontwikkelingen (b.v. BIT toets en I strategie)

Opleidingen zonder NORA-component (voor zover bekend)

Hieronder staat een lijst met opleidingen, met tussen haakjes het opleidingsinstituut. Er is ook een tabel beschikbaar waarin van alle opleidingen doel en doelgroep getoond worden.

  • Opleiding Internal Auditing & Advisory (Erasmus Universiteit / ESAA) website
  • Postgraduate opleiding IT Audit, Compliance & Advisory (Vrije Universiteit) website

Opmerkingen Marieke

Ik heb de opleidingen die we onder de aandacht willen brengen elk een kop gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat: zo staan ze direct in de inhoudsopgave en kun je er beschrijvende teksten neerzetten zonder dat die allemaal op dezelfde manier zijn opgebouwd. Door de opleidingen per instituut bij elkaar te zetten schep je overzicht, terwijl je de losse opleidingen alsnog in de tabel kunt opnemen.

Ik zou alles hieronder schrappen (uitleg doel is niet relevant voor de gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem) en opnieuw beginnen uit de excelgegevens: eerste de tabel als geheel in de wiki gooien via de tool excel to wiki en daarna de puntsgewijze opsomming hierboven maken.

Ik heb gekozen voor een puntsgewijze opsomming omdat ik dat persoon prettiger vind lezen dan een tabel. Je kunt jezelf werk besparen door in plaats daarvan een kortere tabel op te nemen met alleen opleidingsnaam (eerste kolom), opleidingsinstituut (tweede kolom) en website (derde kolom). Dat kun je ook weer doen via excel to wiki, nadat je de grotere tabel hebt toegevoegd en gecontroleerd (eventuele wijzigingen in de excel die nodig zijn om de tabel te genereren hoef je dan niet twee keer te maken)

Doel

Een wikipagina als instrument dat de architect kan gebruiken in zijn verkenning/ oriëntatie bij het nadenken over en vormgeven van zijn persoonlijke ontwikkeling.

Het project NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur, dat door ICTU wordt uitgevoerd in opdracht van BZK / DGBK / B&I, heeft aangegeven de inbedding van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur in het onderwijs en kwaliteitsinstrumenten voor opdrachtgevers, opdrachtnemers en specialisten binnen de overheid – zoals architecten - te willen onderzoeken en vorm te geven.

Hierbij is de volgende vraagstelling de basis voor het plan van aanpak:

  • Wat NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur biedt als hulpmiddel voor de architect, de kennis die NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur omvat en hoe je daar je weg in vindt, zou bij overheidsarchitecten bekend moeten zijn. Om dat te bereiken zou dat verankerd moeten worden in relevante opleidingen, maar welke opleidingen zijn dat en welke aandacht wordt daar nu al aan besteed?
  • De NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur wil graag dat bij Gatewayreviews aandacht wordt besteed aan de architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.-kaders waarbinnen de overheid projecten uitvoert. Dit zou een Nederlandse aanvulling zijn op de Gateway reviews. Hoe zou dat kunnen worden bereikt (proces) met Bureau Gateway en welke vragen zouden daarbij kunnen worden gesteld?

Overzicht opleidingen

Instelling Opleiding Doelgroep en Doel Duur
ICTU Opleiding Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur)
PBLQ Imac Verbindersopleiding Opleiding is alleen voor Trainees
Master of Public Information Management wordt alleen aangeboden als maatwerkopleiding
Strategisch omgaan met de digitale overheid wordt alleen aangeboden als maatwerkopleiding
Verbinders opleiding via Defensie wordt alleen aangeboden als maatwerkopleiding
Rijksacademie Curriculum CIO adviseurs CIO-adviseurs en adviseurs in de bedrijfsvoering die direct met de CIO-offices samenwerken, bij departementen en uitvoeringsorganisaties. Richtlijn: S11-S13.Na afloop weet je hoe (de governance van) het CIO-stelsel georganiseerd is en wie welke rollen en verantwoordelijkheden daarbij heeft. Weet je hoe het informatiemanagement bij het Rijk is ingericht, ken je het ICT-begrippenkader en het beschikbare beheers- en beleidsinstrumentarium. Ben je op de hoogte van de meest relevante actuele beleidsmatige ontwikkelingen (follow-up commissie Elias, I-strategie, BIT, enzovoort). Ben je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onder andere rijkscloud, open data en e-dienstverlening. Heb je kennis van de rijksbrede ICT-architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. en de gehanteerde architectuurprincipes (onder andere EAR) 10 dagen
Masterclass ICT sturing en beheersing directeuren, projectmanagers, senior adviseurs, auditmanagers, senior controllers en/of afdelingshoofden die werkzaam zijn in een financiële functie, beleidsfunctie of informatiseringsfunctie. je hebt kennis genomen van de methodiek van functiepunten-analyse. Je hebt geleerd wat de overeenkomsten en verschillen zijn van de Gateway-methodiek en de Delta-review. Je kent de belangrijkste principes van goed opdrachtgeverschap – goed opdrachtnemerschap. Je kent de aanpak van de BIT-toetsing. Tenslotte heb je gevoel voor de veranderaanpak van ICT. 5 middagen
Bestuursacademie Nederland Beheer van Basisregistraties U wilt zich ontwikkelen in het opzetten en inrichten van de functie gegevensbeheer. U bent bijvoorbeeld gegevensbeheerder, I&A-coördinator of materiedeskundige (uit belangrijke aandachtsgebieden, zoals Burgerzaken, Sociale Zaken, Belastingen, Bouw- en Woningtoezicht, Handhaving, Vergunningverlening en Documentaire Informatievoorziening). Je krijgt uitleg wat onder een informatie architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. wordt verstaan. Verschil wordt aangeven tussen de soorten architecturen. Men kan drie verschillende soorten architecturen interpreteren binnen een organisatie. 2 dagen
Informatiemanagement en digitale dienstverlening U bent binnen uw organisatie verantwoordelijk voor of geeft sturing aan informatiemanagement, gegevensbeheer en/of digitale dienstverlening en u wilt op het specifieke vlak van i informatiemanagement uw deskundigheid op praktische wijze vergroten. 3 dagen
Leergang Informatiemanager bij de Overheid Deze opleiding is specifiek ontwikkeld voor managers en adviseurs werkzaam bij (semi)overheidsorganisaties, zoals ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen of uitvoeringsorganisaties. Dit programma wordt verzorgd op HBO-niveau. 6 maanden
Erasmus / ESAA Opleiding Internal Auditing & Advisory
Opleiding Certified Public Controlling
Informatiemanagement Professionals binnen bedrijven en de (semi-)publieke sector betrokken zijn of leiding geven bij het inrichten en/of uitvoeren van de informatieverzorging en de innovatieve toepassing van ICT 8 dagen
VU Postgraduate opleiding IT Audit, Compliance & Advisory
Certified Public Control (CPC)
Postgraduate opleiding Public Auditing
TIAS School for Business and society
UvA IT-Audit Programme
Hogeschool Utrecht
Nyenrode Business Universiteit
Antwerp Management School
Vlerick Business School