Overleg:Besturing en governance gegevensmanagement: verschil tussen versies

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
(Review feedback Robert verwerkt)
(juiste pagina opgenomen)
Regel 1: Regel 1:
 
== Korte Instructie ==
 
== Korte Instructie ==
Alle koppen uit de originele tekst zijn hier opgenomen. Iedereen kan per kop feedback of vragen achter laten. Zet er wel even je naam bij zodat duidelijk is wie welke feedback heeft gegeven. Als het qua opmaak onoverzichtelijk wordt kan je een dubbele '''Enter''' gebruiken. Dan begint de volgende zin op een nieuwe regel, met drie '''Enters''' creëer je een witregel. Mocht je de tekst echt willen aanpassen dan kan dit ook door de tekst op de pagina [[Principes van gegevensmanagement]] aan te passen met bewerken. Kom je er niet uit of geef je liever je feedback per mail stuur dan je feedback naar  {{Maillink|to=nora@ictu.nl|cc=Marieke.vos@ictu.nl|linktext=nora@ictu.nl|subject=Review opmerkingen Besturing en governance gegevensmanagement}}.  
+
Alle koppen uit de originele tekst zijn hier opgenomen. Iedereen kan per kop feedback of vragen achter laten. Zet er wel even je naam bij zodat duidelijk is wie welke feedback heeft gegeven. Als het qua opmaak onoverzichtelijk wordt kan je een dubbele '''Enter''' gebruiken. Dan begint de volgende zin op een nieuwe regel, met drie '''Enters''' creëer je een witregel. Mocht je de tekst echt willen aanpassen dan kan dit ook door de tekst op de pagina [[Besturing en governance gegevensmanagement]] aan te passen met bewerken. Kom je er niet uit of geef je liever je feedback per mail stuur dan je feedback naar  {{Maillink|to=nora@ictu.nl|cc=Marieke.vos@ictu.nl|linktext=nora@ictu.nl|subject=Review opmerkingen Besturing en governance gegevensmanagement}}.  
  
 
De {{Bestand met info|Besturing en governance gegevensmanagement.pdf|review van Robert}} is hier ook als word bestand opgenomen.
 
De {{Bestand met info|Besturing en governance gegevensmanagement.pdf|review van Robert}} is hier ook als word bestand opgenomen.

Versie van 19 dec 2018 om 16:28

Korte Instructie

Alle koppen uit de originele tekst zijn hier opgenomen. Iedereen kan per kop feedback of vragen achter laten. Zet er wel even je naam bij zodat duidelijk is wie welke feedback heeft gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Als het qua opmaak onoverzichtelijk wordt kan je een dubbele Enter gebruiken. Dan begint de volgende zin op een nieuwe regel, met drie Enters creëer je een witregel. Mocht je de tekst echt willen aanpassen dan kan dit ook door de tekst op de pagina Besturing en governance gegevensmanagement aan te passen met bewerken. Kom je er niet uit of geef je liever je feedback per mail stuur dan je feedback naar nora@ictu.nl.

De review van Robert (PDF, 173 kB) is hier ook als word bestand opgenomen.

Governance

Er is sprake van governance als de uitvoering is geregeld. Tegelijkertijd kan de uitvoering niet een eigen route kiezen en is deze afhankelijk van duidelijke sturing.

  • Robert: Hoeft niet: ook als de uitvoering niet (goed) is geregeld heb je governance.

Betrokkenheid vanuit het management

Beleid vaststellen

Organiseren

  • Robert: Ik mis in deze paragraaf de begrippen eigenaarschap (van de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd of deelverzamelingen ervan) en de TBVs (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden) die bij een governance horen.
    Door middel van een regulier overleg zal de governance worden gerealiseerd tussen de verschillende strategische- tactische en operationele lagen enerzijds en op Business, ICT en Technische niveau anderzijds. Door overleggen op de juiste niveaus in te regelen
  • Robert: Valt dit niet onder de T van ICT?
    De portefeuillehouder spreekt hiervoor met bijvoorbeeld een CIO of met de regisseur gegevensmanagement die veelvuldig in contact staat met de verschillende rollen binnen het gegevensmanagement werkveld. Afhankelijk van de organisatie kan gegevensmanagement in een CIO office worden geadresseerd of bijvoorbeeld een stafbureau van Bedrijfsvoering.
  • Robert: Je kan het ook decentraal of federatief beleggen. Tevens aangeven dat de beste keuze afhankelijk is van de specifieke dynamiek in een organisatiede (interne en externe) partijen die met elkaar verbonden zijn om de gegevensverwerking tot stand te brengen, bijvoorbeeld overheidsinstanties en de samenwerkende partners in een keten en bijvoorbeeld ook commerciële partners aan wie een verwerkersovereenkomst wordt voorgelegd..

Producten vaststellen

GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren. zal een aantal producten gebruiken om voor de verschillende rollen inzichtelijk te maken over welke gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd wordt gesproken. Dit kunnen producten zijn die al bestaan, zoals architectuurplaten als een gegevenslandschap, of een gegevenswoordenboek van een basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie..

  • Robert: Geef voorbeelden van degelijke rollen (proceseigenaar, beheerder, architect, auditor, etc, ?)

Uitvoeren, monitoren, evalueren en besturen van het geheel.