Overleg:Principes van gegevensmanagement

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Redactiestatus

Deze pagina wacht formeel nog op toestemming vanuit Arnoud, nadat Robert een nieuwe versie heeft aangeleverd. Aangezien voorafgaand aan deze versie overleg tussen de twee is geweest heb ik besloten de nieuwste versie toch te publiceren in de 1.0-versie. -> Gebruiker:M.M.Vos, 2 april 2019.

Korte Instructie

Alle koppen uit de originele tekst zijn hier opgenomen. Iedereen kan per kop feedback of vragen achter laten. Zet er wel even je naam bij zodat duidelijk is wie welke feedback heeft gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Als het qua opmaak onoverzichtelijk wordt kan je een dubbele Enter gebruiken. Dan begint de volgende zin op een nieuwe regel, met drie Enters creëer je een witregel. Mocht je de tekst echt willen aanpassen dan kan dit ook door de tekst op de pagina Principes van gegevensmanagement aan te passen met bewerken. Kom je er niet uit of geef je liever je feedback per mail stuur dan je feedback naar nora@ictu.nl.

De review van Robert (PDF, 323 kB) is hier ook als word bestand opgenomen.

Import vanuit GEMMA

De principes voor gegevensmanagement bestaan uit drie basisprincipe en zeven principes die daarvan zijn afgeleid. De basisprincipes beschrijven de kwaliteit van overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn.. Als zodanig zijn deze principes niet toetsbaar. De afgeleide principes geven een concretere invulling aan de basisprincipes. Zij zijn te beschouwen als een checklist van kwaliteitskenmerken.
Vraag Robert: Waarom niet? Je kan het de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. toch vragen of er aan het principe wordt voldaan?

Basisprincipes

GM-BP1: Gegevens zijn een bedrijfsmiddel en hebben waarde

GM-BP2: Gegevens worden gedeeld

De organisatie is eigenaar van gegevens en niet een afdeling of cluster. Gegevens dienen organisatie breed gedeeld te worden. Het delen en gebruiken van gegevens wordt slechts beperkt door wetgeving en niet door ideeën over het gebruik van gegevens.
Robert: Er dient een eenduidige eigenaar te worden vastgesteld, en wel een functionaris die eindverantwoordelijkheid draagt over de kwaliteit van de gegevens.

GM-BP3: Gegevens worden conform wet- en regelgeving verwerkt

 • De duurzame digitale toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is. van de ...hier mist een woord voldoet aan de eisen van de informatiehuishoudingHet totaal aan regels en voorzieningen gericht op de informatiestromen en –opslag of archivering ter ondersteuning van de primaire processen.

Robert: wat wordt hiermee bedoeld?

Afgeleide principes

Van de basisprincipes is een aantal principes afgeleid. Deze afgeleide principes geven een nadere detaillering van de basisprincipes en leveren een bijdrage aan de implementatie van één of meer van de basisprincipes. De onderstaande afgeleide principes zijn benoemd:
Robert: Sorteren op basis van relatie met GM-BPs.
* GM-AP1: We winnen gegevens eenmalig in en gebruiken ze meervoudig;
Robert: Waarom deze opnemen als we al NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur AP12 hebben: AP12 Eenmalige uitvraag
* GM-AP4: We melden gerede twijfelEr is sprake van <span class="noglossary">gerede twijfel</span> bij een afnemer over de juistheid van een gegeven als er voldaan wordt aan de volgende criteria:

 • er is een sterk vermoeden dat een (authentiek) gegeven onjuist is,
 • dat vermoeden is gebaseerd op kennis en kunde van de eigen processen en doelgroep van de afnemer (een combinatie van kennis, kunde en gezond verstand),
 • de afnemer kent de definitie van dit (authentiek) gegeven. De afnemer moet weten wat de definitie van een gegeven in een basisregistratie is om te kunnen beoordelen of het niet klopt. aan de bronhouder terug;

Robert: Waarom deze opnemen als we al NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur AP14 hebben: AP14 Terugmelden aan bronhouder

GM-AP1: We winnen gegevens eenmalig in en gebruiken ze meervoudig

Robert: Zie ook Rationale en Implicaties AP12
* Rationale: Voldoen aan wet- en regelgeving;
Robert: welke wet en regelgeving bijvoorbeeld?

GM-AP2: We beheren de kwaliteit van gegevens actief

Relaties met NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur principe
Robert: AP39 is vervangen door AP42 Integriteit. AP42 staat ook in GM-AP3, dus hier relatie weghalen.

GM-AP3: We borgen de beschikbaarheid, vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen en integriteit van gegevens

GM-AP3: We borgen de beschikbaarheid, vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen en integriteit van gegevens
Robert: Waarom niet inclusief Controleerbaarheid AP44 en onweerlegbaarheidBegrip dat gebruikt wordt bij elektronische berichtuitwisseling en dat inhoudt dat de zender van een bericht niet kan ontkennen een bepaald bericht te hebben verstuurd en dat de ontvanger van een bericht niet kan ontkennen het bericht van de zender in de oorspronkelijke staat te hebben ontvangen. AP40

GM-AP4: We melden gerede twijfelEr is sprake van <span class="noglossary">gerede twijfel</span> bij een afnemer over de juistheid van een gegeven als er voldaan wordt aan de volgende criteria:
 • er is een sterk vermoeden dat een (authentiek) gegeven onjuist is,
 • dat vermoeden is gebaseerd op kennis en kunde van de eigen processen en doelgroep van de afnemer (een combinatie van kennis, kunde en gezond verstand),
 • de afnemer kent de definitie van dit (authentiek) gegeven. De afnemer moet weten wat de definitie van een gegeven in een basisregistratie is om te kunnen beoordelen of het niet klopt. aan de bronhouder terugGM-AP4: We melden gerede twijfelEr is sprake van <span class="noglossary">gerede twijfel</span> bij een afnemer over de juistheid van een gegeven als er voldaan wordt aan de volgende criteria:
 • er is een sterk vermoeden dat een (authentiek) gegeven onjuist is,
 • dat vermoeden is gebaseerd op kennis en kunde van de eigen processen en doelgroep van de afnemer (een combinatie van kennis, kunde en gezond verstand),
 • de afnemer kent de definitie van dit (authentiek) gegeven. De afnemer moet weten wat de definitie van een gegeven in een basisregistratie is om te kunnen beoordelen of het niet klopt. aan de bronhouder terug

Robert: Zie ook rationale en implicaties van AP14

GM-AP5: We verantwoorden de verwerking van gegevens

De organisatie is transparant ten aanzien van de verwerking (verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken en verspreiden) van gegevens teneinde met voldoende zekerheid vast te kunnen stellen of wordt voldaan aan de wettelijk gestelde eisen ten aanzien van beschikbaarheid integriteit en vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen
Robert: ook t.a.v. doelbindingHet principe dat iemand (persoon of organisatie) alleen informatie mag vragen, opslaan, gebruiken, delen ten behoeve van welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.
Implicatie: Auditing op het gebruik van gegevens conform vastgestelde protocollen;

Robert: gebaseerd op...?
Rationale Implicaties
 • Voor maximale interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving is het van belang dat structuur en syntax gestandaardiseerd zijn;
 • Wie semantiek van gegevens probeert te standaardiseren, probeert de werkelijkheid te standaardiseren. (comment Robert: Vaag…

Uniformring van semantiek is een voorwaarde voor interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving. ) Bij de uitwisseling van gegevens is het van belang de context van het gebruik van de gegevens te kennen.(comment Robert: Is dit niet een implicatie?)

 • Informatiesystemen dienen gebruik te maken van landelijk vastgestelde informatiemodellen en standaarden;
 • Organisaties gebruiken gegevens volgens een eenduidige taxonomie (comment Robert: Dit behoeft nadere uitleg om het te kunnen operationaliseren.)
 • Typering van gegevens (Comment Robert: wat wordt hiermee bedoeld?)
Relatie met basisprincipe
GM-BP2
Relatie met NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur principe
AP05, AP17

GM-AP6: We hanteren uniforme definities voor gegevens

Om het delen en hergebruiken van gegevens mogelijk te maken worden voor zowel gestructureerde- als ongestructureerde gegevens gedeelde definities gebruikt.
Robert: wordt bedield: identieke?

GM-AP7: We maken gegevens duurzaam toegankelijk daar waar dat vereist is