Overleg:Principes van gegevensmanagement: verschil tussen versies

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
(eerste opzet overleg pagina)
 
(tussenversie)
Regel 1: Regel 1:
 
== Import vanuit GEMMA ==
 
== Import vanuit GEMMA ==
''De principes voor gegevensmanagement bestaan uit drie basisprincipe en zeven principes die daarvan zijn afgeleid. De basisprincipes beschrijven de kwaliteit van overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de afnemer. Als zodanig zijn deze principes <span style="background-color:yellow;"> niet toetsbaar </span>. De afgeleide principes geven een concretere invulling aan de basisprincipes. Zij zijn te beschouwen als een checklist van kwaliteitskenmerken.'' <br />
+
''De principes voor gegevensmanagement bestaan uit drie basisprincipe en zeven principes die daarvan zijn afgeleid. De basisprincipes beschrijven de kwaliteit van overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de afnemer. Als zodanig zijn deze principes '''niet toetsbaar'''. De afgeleide principes geven een concretere invulling aan de basisprincipes. Zij zijn te beschouwen als een checklist van kwaliteitskenmerken.'' <br />
 
Vraag Robert: Waarom niet? Je kan het de afnemer toch vragen of er aan het principe wordt voldaan?
 
Vraag Robert: Waarom niet? Je kan het de afnemer toch vragen of er aan het principe wordt voldaan?
 
== Basisprincipes ==
 
== Basisprincipes ==
 
=== GM-BP1: Gegevens zijn een bedrijfsmiddel en hebben waarde ===
 
=== GM-BP1: Gegevens zijn een bedrijfsmiddel en hebben waarde ===
 
=== GM-BP2: Gegevens worden gedeeld ===
 
=== GM-BP2: Gegevens worden gedeeld ===
'' <span style="background-color:yellow;">De organisatie is eigenaar van gegevens en niet een afdeling of cluster. </span> Gegevens dienen organisatie breed gedeeld te worden. Het delen en gebruiken van gegevens wordt slechts beperkt door wetgeving en niet door ideeën over het gebruik van gegevens.'' <br />
+
'' '''De organisatie is eigenaar van gegevens en niet een afdeling of cluster.'''  Gegevens dienen organisatie breed gedeeld te worden. Het delen en gebruiken van gegevens wordt slechts beperkt door wetgeving en niet door ideeën over het gebruik van gegevens.'' <br />
 
Robert: Er dient een eenduidige eigenaar te worden vastgesteld, en wel een functionaris die eindverantwoordelijkheid draagt over de kwaliteit van de gegevens.  
 
Robert: Er dient een eenduidige eigenaar te worden vastgesteld, en wel een functionaris die eindverantwoordelijkheid draagt over de kwaliteit van de gegevens.  
 
=== GM-BP3: Gegevens worden conform wet- en regelgeving verwerkt ===
 
=== GM-BP3: Gegevens worden conform wet- en regelgeving verwerkt ===
* De duurzame digitale toegankelijkheid van de ...'''hier mist een woord''' voldoet aan de eisen van de informatiehuishouding  
+
* ''De duurzame digitale toegankelijkheid van de ...'''hier mist een woord''' voldoet aan de eisen van de informatiehuishouding'' <br />
 +
Robert: wat wordt hiermee bedoeld?
 
== Afgeleide principes ==
 
== Afgeleide principes ==
 +
''Van de basisprincipes is een aantal principes afgeleid. Deze afgeleide principes geven een nadere detaillering van de basisprincipes en leveren een bijdrage aan de implementatie van één of meer van de basisprincipes. De onderstaande afgeleide principes zijn benoemd:'' <br />
 +
Robert: Sorteren op basis van relatie met GM-BPs. <br />
 +
''* GM-AP1: We winnen gegevens eenmalig in en gebruiken ze meervoudig;'' <br />
 +
Robert: Waarom deze opnemen als we al NORA [[AP12]] hebben: AP12 Eenmalige uitvraag <br />
 +
''* GM-AP4: We melden gerede twijfel aan de bronhouder terug;''<br />
 +
Robert: Waarom deze opnemen als we al NORA [[AP14]] hebben: AP14 Terugmelden aan bronhouder
 
=== GM-AP1: We winnen gegevens eenmalig in en gebruiken ze meervoudig ===
 
=== GM-AP1: We winnen gegevens eenmalig in en gebruiken ze meervoudig ===
 +
Robert: Zie ook Rationale en Implicaties AP12 <br />
 +
''* Rationale: Voldoen aan '''wet- en regelgeving'''; <br />
 +
Robert: welke wet en regelgeving bijvoorbeeld?
 
=== GM-AP2: We beheren de kwaliteit van gegevens actief ===
 
=== GM-AP2: We beheren de kwaliteit van gegevens actief ===
 +
Relaties met NORA principe <br />
 +
Robert: [[AP39]] is vervangen door [[AP42]] Integriteit. AP42 staat ook in GM-AP3, dus hier relatie weghalen.
 +
 
=== GM-AP3: We borgen de beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit van gegevens ===
 
=== GM-AP3: We borgen de beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit van gegevens ===
 +
''GM-AP3: We borgen de beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit van gegevens ''<br />
 +
Robert: Waarom niet inclusief Controleerbaarheid [[AP44]] en onweerlegbaarheid [[AP40]]
 
=== GM-AP4: We melden gerede twijfel aan de bronhouder terug ===
 
=== GM-AP4: We melden gerede twijfel aan de bronhouder terug ===
 
=== GM-AP5: We verantwoorden de verwerking van gegevens ===
 
=== GM-AP5: We verantwoorden de verwerking van gegevens ===
 
=== GM-AP6: We hanteren uniforme definities voor gegevens ===
 
=== GM-AP6: We hanteren uniforme definities voor gegevens ===
 
=== GM-AP7: We maken gegevens duurzaam toegankelijk daar waar dat vereist is ===
 
=== GM-AP7: We maken gegevens duurzaam toegankelijk daar waar dat vereist is ===

Versie van 19 dec 2018 om 12:17

Import vanuit GEMMA

De principes voor gegevensmanagement bestaan uit drie basisprincipe en zeven principes die daarvan zijn afgeleid. De basisprincipes beschrijven de kwaliteit van overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn.. Als zodanig zijn deze principes niet toetsbaar. De afgeleide principes geven een concretere invulling aan de basisprincipes. Zij zijn te beschouwen als een checklist van kwaliteitskenmerken.
Vraag Robert: Waarom niet? Je kan het de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. toch vragen of er aan het principe wordt voldaan?

Basisprincipes

GM-BP1: Gegevens zijn een bedrijfsmiddel en hebben waarde

GM-BP2: Gegevens worden gedeeld

De organisatie is eigenaar van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd en niet een afdeling of cluster. Gegevens dienen organisatie breed gedeeld te worden. Het delen en gebruiken van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd wordt slechts beperkt door wetgeving en niet door ideeën over het gebruik van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd.
Robert: Er dient een eenduidige eigenaar te worden vastgesteld, en wel een functionaris die eindverantwoordelijkheid draagt over de kwaliteit van de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd.

GM-BP3: Gegevens worden conform wet- en regelgeving verwerkt

  • De duurzame digitale toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is. van de ...hier mist een woord voldoet aan de eisen van de informatiehuishoudingHet totaal aan regels en voorzieningen gericht op de informatiestromen en –opslag of archivering ter ondersteuning van de primaire processen.

Robert: wat wordt hiermee bedoeld?

Afgeleide principes

Van de basisprincipes is een aantal principes afgeleid. Deze afgeleide principes geven een nadere detaillering van de basisprincipes en leveren een bijdrage aan de implementatie van één of meer van de basisprincipes. De onderstaande afgeleide principes zijn benoemd:
Robert: Sorteren op basis van relatie met GM-BPs.
* GM-AP1: We winnen gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd eenmalig in en gebruiken ze meervoudig;
Robert: Waarom deze opnemen als we al NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur AP12 hebben: AP12 Eenmalige uitvraag
* GM-AP4: We melden gerede twijfelEr is sprake van gerede twijfel bij een afnemer over de juistheid van een gegeven als er voldaan wordt aan de volgende criteria:

  • er is een sterk vermoeden dat een (authentiek) gegeven onjuist is,
  • dat vermoeden is gebaseerd op kennis en kunde van de eigen processen en doelgroep van de afnemer (een combinatie van kennis, kunde en gezond verstand),
  • de afnemer kent de definitie van dit (authentiek) gegeven. De afnemer moet weten wat de definitie van een gegeven in een basisregistratie is om te kunnen beoordelen of het niet klopt. aan de bronhouder terug;

Robert: Waarom deze opnemen als we al NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur AP14 hebben: AP14 Terugmelden aan bronhouder

GM-AP1: We winnen gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd eenmalig in en gebruiken ze meervoudig

Robert: Zie ook Rationale en Implicaties AP12
* Rationale: Voldoen aan wet- en regelgeving;
Robert: welke wet en regelgeving bijvoorbeeld?

GM-AP2: We beheren de kwaliteit van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd actief

Relaties met NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur principe
Robert: AP39 is vervangen door AP42 Integriteit. AP42 staat ook in GM-AP3, dus hier relatie weghalen.

GM-AP3: We borgen de beschikbaarheidgegevens worden opgeslagen volgens duurzame normen en afhankelijk van de organisatiekeuze beschikbaar gesteld aan verschillende afnemers. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in technische, privacy afgeschermde, digitale, open of gesloten vormen., vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen en integriteit van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd

GM-AP3: We borgen de beschikbaarheidgegevens worden opgeslagen volgens duurzame normen en afhankelijk van de organisatiekeuze beschikbaar gesteld aan verschillende afnemers. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in technische, privacy afgeschermde, digitale, open of gesloten vormen., vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen en integriteit van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd
Robert: Waarom niet inclusief Controleerbaarheid AP44 en onweerlegbaarheidBegrip dat gebruikt wordt bij elektronische berichtuitwisseling en dat inhoudt dat de zender van een bericht niet kan ontkennen een bepaald bericht te hebben verstuurd en dat de ontvanger van een bericht niet kan ontkennen het bericht van de zender in de oorspronkelijke staat te hebben ontvangen. AP40

GM-AP4: We melden gerede twijfelEr is sprake van gerede twijfel bij een afnemer over de juistheid van een gegeven als er voldaan wordt aan de volgende criteria:
  • er is een sterk vermoeden dat een (authentiek) gegeven onjuist is,
  • dat vermoeden is gebaseerd op kennis en kunde van de eigen processen en doelgroep van de afnemer (een combinatie van kennis, kunde en gezond verstand),
  • de afnemer kent de definitie van dit (authentiek) gegeven. De afnemer moet weten wat de definitie van een gegeven in een basisregistratie is om te kunnen beoordelen of het niet klopt. aan de bronhouder terugGM-AP4: We melden gerede twijfelEr is sprake van gerede twijfel bij een afnemer over de juistheid van een gegeven als er voldaan wordt aan de volgende criteria:
  • er is een sterk vermoeden dat een (authentiek) gegeven onjuist is,
  • dat vermoeden is gebaseerd op kennis en kunde van de eigen processen en doelgroep van de afnemer (een combinatie van kennis, kunde en gezond verstand),
  • de afnemer kent de definitie van dit (authentiek) gegeven. De afnemer moet weten wat de definitie van een gegeven in een basisregistratie is om te kunnen beoordelen of het niet klopt. aan de bronhouder terug

GM-AP5: We verantwoorden de verwerking van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd

GM-AP6: We hanteren uniforme definities voor gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd

GM-AP7: We maken gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd duurzaam toegankelijk daar waar dat vereist is