Overzicht principes ROSA uit NORA

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Onderstaand de duiding van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur principes in Referentie Onderwijs Sector Architectuur (ROSA), de referentiearchitectuur voor de onderwijssector. De ROSA is een van de van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 'afgeleide' referentiearchitecturen voor de Nederlandse publieke sector. De redactie van ROSA kan per NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur principe dat op dit platform staat, aangeven hoe dit toegepast wordt (comply or explain). Dit kan per werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.. Onderaan staat een lijst met ROSA principes, welke NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur principes realiseren.

Zie voor een uitleg van de (technische) koppeling tussen ROSA en NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur de pagina: Semantisch web van architectuurwiki's

Lokale duiding van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur principes

Wordt een principe in verschillende werkingsgebieden verschillend toegepast? Dan staat het principe meermaals in de lijst.

PrincipeType relatieWerkingsgebiedToelichting

Lokale realisaties van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur principes

PrincipeWordt in ROSA gerealiseerd door

Uitwerking lokale realisaties van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur principes

PrincipeStelling