PDF (NEN-ISO)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Standaard.png
Naam: PDF (NEN-ISO)
ID:
Type: Standaard
Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl.
Schaduwkopie: FS:PDF (NEN-ISO)
Formaat documentpublicatie


Een PDF bestand bevat een complete beschrijving van de pagina's waaruit het document bestaat, inclusief tekst, lettertypen, afbeeldingen en opmaak.

We zien PDF vaak als één bestandsformaat maar PDF kent vele versies. ISO onderhoudt de algemene versies PDF 1.7 en 2.0. Daarnaast heeft ISO een aantal PDF formats gespecificeerd voor specifieke toepassingen, zoals PDF/A-1 en PDF/A-2 voor duurzame toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is. (archivering) en PDF/UA voor digitale toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is..

De ISO versies PDF/A-1, PDF/A-2 en PDF 1.7 staan op de 'pas toe of leg uit' lijst van het Forum Standaardisatie. PDF/A-1 of PDF/A-2 moet worden toegepast voor duurzaam toegankelijke documenten. PDF 1.7 moet worden toegepast als duurzame toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is. niet vereist is, en PDF/A-1 en PDF/A-2 onvoldoende functionaliteit bieden. Daarnaast staat PDF/UA op de lijst aanbevolen standaarden. Meer over wanneer je welk format moet toepassen in de paragraaf 'toetsingsinformatie' op deze pagina.

Vaak worden nog oudere versies van PDF gebruikt die niet door ISO worden ondersteund, bijvoorbeeld PDF 1.4, 1.5 en 1.6. Deze versies worden door een leverancier onderhouden, kwalificeren niet als open standaarden en kunnen beter niet worden gebruikt.


  • Nut: PDF is een format voor de uitwisseling van documenten die bedoeld zijn om op te slaan of af te drukken, en waarvan de pagina opmaak vastligt. Het uitgangspunt van PDF is dat gebruikers documenten kunnen uitwisselen, opslaan en afdrukken, onafhankelijk van de omgeving waarin ze zijn gemaakt. Een PDF document ziet er op alle apparaten en in alle omgevingen hetzelfde uit.

PDF is minder geschikt voor het publiceren van online informatie die veel op mobiele apparaten wordt bekeken.Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening: PDF (NEN-ISO) moet worden toegepast op de uitwisseling en publicatie van niet- of beperkt reviseerbare documenten.
  • Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.: Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en Waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.
  • Waarvoor geldt de verplichting: Bij investering in systemen en software waarbij niet-reviseerbare of beperkt-reviseerbare documenten worden gemaakt, bewerkt, gepubliceerd of gearchiveerd. Bijvoorbeeld kantoorsoftware, multifunctionele printerscanners of documentgeneratiesystemen.

Meer informatie

Wordt gebruikt in

MijnOverheid

Gerelateerd

PDF A1, PDF A2

Realiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit

Toepassing in voorzieningen en bouwstenen

VoorzieningToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
Berichtenbox voor bedrijvenAlle berichten kunnen worden gedownload (vanaf de Berichtenbox website) in PDF/A formaat. PDF-documenten worden gegenereerd in PDF A/1.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
DigiD MachtigenDe voorziening voldoet aan deze standaard.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
DigiInkoopDe DigiInkoop applicatie produceert inkooporders en facturen in PDF-formaat. Documenten die op logius.nl beschikbaar worden gesteld zijn in PDF/A-formaat (dit zijn de documenten over de berichtenverkeerstandaarden waar DigiInkoop gebruik van maakt: https://www.logius.nl/ondersteuning/gegevensuitwisseling/ubl-ohnl en https://www.logius.nl/ondersteuning/gegevensuitwisseling/setu-hr-xml-ohnl).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
Stelsel Elektronische Toegangsdiensten
Idensys
EHerkenning
Primair wordt de stelseldocumentatie via HTML op eherkenning.nl gepubliceerd. Stelseldocumentatie wordt met behulp van officesoftware gepubliceerd in PDF/A-formaat. Overige documenten worden met een aparte tool in PDF/A formaat geconverteerd, omdat het gehanteerde DMS dit niet ondersteunt.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
MijnOverheidMijnOverheid genereert zelf PDF-bestanden welke voldoen aan de PDF/A-1a standaard. MijnOverheid neemt concrete stappen om te gaan controleren op de toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is. en veiligheid van PDF-bestanden die aangeleverd worden door afnemers via de Berichtenbox.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
NHR (Basisregistratie Handelsregister)Alle uittreksels en informatie uit het NHR wordt in PDF/A-vorm verstrekt. Het betreft al grotendeels PDF A/2.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
Website RDW.nlBij digitale dienstverlening worden uittreksels en informatie uit de BRV in PDF/A vorm verstrekt.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
Overheid.nlAlle PDF's van officiële bekendmakingen zijn PDF/A-1a zoals wettelijk bepaald is.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
PKIoverheidDocumenten die via de websites beschikbaar worden gesteld worden volgens PDF/A opgesteld.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
Rijksoverheid.nlDe centrale redactie van Rijksoverheid.nl stuurt op het aanbieden van de juiste typen PDF's. De centrale redactie heeft beperkt zicht op soort en type PDF's die door decentrale redacteuren van de ministeries zelfstandig op rijksoverheid.nl worden geplaatst. Er zijn veel verschillende organisaties die PDF's op rijksoverheid.nl kunnen plaatsen. Het is daardoor simpelweg niet helemaal onder controle welke soorten PDF worden toegepast. Sinds eind 2019 gebruikt Rijksoverheid.nl een nieuwe module voor invoer van een deel van de documenten. PDF-documenten uit deze module voldoen aan alle richtlijnen. Naar aanleiding van de verplichte toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is. van overheidswebsites gaat in 2020 de centrale redactie in gesprek met de ministeries over het voldoen aan de toegankelijkheidseisen bij alle documenten die externe redacties op Rijksoverheid.nl plaatsen of laten plaatsen.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
TenderNedGeautomatiseerd gecreëerde PDF's (bij de aankondigingen) zijn gemaakt in versie 1.7.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden